Gå til innhold

Thaibreak

Thaibreak

Ble med 29 mars 2015
Frakoblet Sist aktiv nov. 25 2019 12:52
-----

Noen visumalternativer til Thailand

26 mars 2018 - 22:56

En liten oversikt over noen visumalternativer som finnes for reisende til Thailand.
Noen nevnt i diverse tråder, men greit å få dem samlet på ett sted også.

TURISTVISUM:

Det er to typer turistvisum å få, SETV og METV. Single Entry Tourist Visa, og Multi Entry Tourist Visa. Det siste har erstattet det tidligere dobbel- og trippel entry turistvisumet man fikk.

Begge visumene har samme lengde, 60 dager. Mens et SETV har kun èn entry, har METV ubegrenset med entries innenfor gyldighetsperioden på 6 måneder. Alle 60 dagers entries i begge visumene kan forlenges lokalt med 30 nye dager. Det gjøres på nærmeste immigrasjonskontor, og koster 1900 bath pr. person.

Disse visumene må søkes om utenfor Thailand. METV må søkes om i hjemlandet en bor i, mens SETV også kan søkes om i alle naboland til Thailand. Gyldighetsperioden for et SETV er 90 dager (må benyttes innen), og et METV 6 måneder (må benyttes innen).

Det er litt forskjell i kravene for å søke om disse. Et METV har i tillegg til kravene lik SETV, et økonomisk krav. F.t. 49.000 kroner må ha stått på konto de siste 6 månedene. Noen har også opplevd at dette holder på søketidspunktet.
I tillegg må det for et METV vises to inn- og utreiser til/fra Thailand, mot èn inn- og utreise for et SETV.

En utgående billett eller to trengs kun for å søke om visumene, mens den/de i praksis ikke trengs for å komme inn i Thailand på et turistvisum.

Fullt utnyttet kan et METV gi deg en varighet i oppholdet i Thailand på inntil 9 måneder, med kun to reiser ut av landet for å aktivisere ny entry. Det gjøres ved at man forlenger alle oppholdene med 30 dager lokalt, og aktiviserer siste entry dagen før 6 måneders-fristen løper ut.

Tidligere gjaldt en regel om maks 180 dagers opphold pr. år på turistvisum, men den regelen var kortvarig og opphørte for mange år siden. I praksis kan man oppholde seg i opptil flere år på turistvisum, med en variasjon av SETV, METV og visumfrie opphold.

De beste stedene å søke om SETV i nabolandene, er Savannakhet og Vientiane i Laos, Phnom Phen i Kambodsja, Yangon i Burma, Penang i Malaysia og Ho Chi Min City i Vietnam. Her er det rapporter om de fleste problemfrie søknadene. Innlevering av søknad om morgenen den ene dagen, og søknaden ferdig behandlet om ettermiddagen dagen etter.
Man får normal ett eller to visum på hvert sted, før man må flytte på seg.

Merk at om man har mange turistvisum i passet sitt, kan man bli plukket ut for spørsmål, og det de da vil ha svar på, er om man jobber i Thailand eller ikke. Har man dokumenter å vise, eller kan komme med en god forklaring på oppholdene, vil det gå smertefritt.
Har man dette problemet, kan man skaffe seg et nytt pass, og man blir nullstilt overfor ambassadene.


VISUMFRITT 30 DAGERS OPPHOLD:

Norge er innunder en rekke land som får 30 dagers visumfritt opphold ved alle grenseoverganger, såkalt VER, Visa Exemption Rule. Dette er den mest vanlige inngangen til Thailand for nordmenn, og alle ferieturister inntil 30 dager kommer innunder her.
Både via land og luft får man 30 dagers visumfritt opphold, som kan forlenges på et lokalt immigrasjonskontor for 1900 bath.

En grenseovergang via land begrenses til maksimalt to pr. år. Mens det ikke er noen offisiell grense via luft/fly. Men man flagges om man har alt fra 3-6 entries via fly, og kan bli tatt til side for utspørring om hva man gjør i Thailand. Som over, gjelder det da å forklare at man ikke jobber i Thailand, som er strengt forbudt uten WP, work permit, eller arbeidsvisum. Dokumentasjon hjelper godt på.

Merk at man må normalt ha en utgående billett innenfor 30 dager når man sjekkes inn på flyplassen i Norge. Det varierer litt fra flyselskap til flyselskap. Normalt ikke et problem hos Norwegian eller Thai Airways, mens andre er strengere. Hos de fleste går det med en utgående billett innenfor 60 dager, sålenge man kan forlenge med 30 dager i Thailand.


NON IMMIGRATION VISUM:

Dette er et visum man bl.a. kan søke om på bakgrunn av ekteskap, familie/barn eller retirement, og som har enten 90 dagers varighet, eller ett år. Har man et thai barn, og er registrert som far, kan man få 90 dagers opphold, selv om man ikke er gift.
Alle disse oppholdene kan forlenges på et lokalt immigrasjonskontor med 60 dager.

Et multi Non Imm. O-A visum som man får i Norge, har ett års gyldighet, og man må da forlate landet hver 90. dag, og aktivisere nye 90 dagers perioder, eller forlenge hver entry med 60 dager lokalt, om man vil. Et ett års multi Non Imm. visum kan søkes på i Norge, det samme med et singel entry 90 dagers visum, mens det siste også kan søkes om mens man er i Thailand. 

Man kan konvertere til et 90 dagers singel Non Imm. visum fra et turistvisum eller et visumfritt opphold lokalt. Men det må gjøres innen det gjenstår 15 dager av oppholdet. Ikke alle har denne tjenesten lokalt, men alle kan gjøre det i Bangkok, uavhengig av hvor du bor, om man oppfyller kravene.

Et Non Imm. visum på enten 90 dager eller ett år, kan forlenges med ett år av gangen i Thailand. Da slipper man å reise ut av landet i denne perioden, men må rapportere seg hver 90. dag. Det kan nå gjøres online.
Det er ingen begrensning i antall ganger man kan forlenge det opprinnelige ett års visumet.

Kravene til dette visumet på ett år, er for de som bruker retirement som grunn, 800.000 bath på konto, eller 65.000 bath i inntekt, eller en kombinasjon av disse to. Man må ha fylt 50 år.
For de som bruker ekteskap som grunn, er kravet 400.000 bath, eller 40.000 bath i inntekt. Ingen kombinasjon mulig.

Dette gjelder på søketidspunktet om man søker fra et 90 dagers Non O visum, til et ett års Non O-A visum. For å få et singel 90 dagers Non Imm. visum på bakgrunn av ekteskap, er kravet et ekteskapsbevis uten det nevnte økonomiske kravet, mens kravet for retirement er det samme som over.

Når man så søker om ett års forlengelse, må pengene ha stått ubrukt på konto i to siste måneder dersom man søker fra et 90 dagers visum, og 3 måneder om man søker fra et ett års visum, eller en ny forlengelse.

Fullt utnyttet kan man få 17 måneders varighet ut av et ett års Non Imm. O-A visum man får i Norge. Om man aktiverer siste perioden inne fristens ett års utløp, og forlenger denne 90 dagers perioden med 60 nye dager.

PS. Det finnes etter sigende en mulighet til å søke om ett års Non Imm. O-A på ambassaden i Norge for uføre under 50 år, men jeg har tilgode å se en bekreftelse på det. En ett års forlengelse i Thailand for personer under 50 år, tror jeg blir svært vanskelig. Dette virker i såfall å være et særnorsk unntak.

Husk å skaffe re-entry permit om man skal ut av landet mens man er på ett års forlengelse. En re-entry permit kan fås på flyplassen i Bangkok, eller på et lokalt immigrasjonskontor, og koster 1000 bath for en singel re-entry. 3800 bath for multi re-entries.
Har man ikke en slik når man forlater landet, nullstilles forlengelsen din, og du må starte prosessen på nytt.


ELITEVISUM:

Dette er et alternativ, et PE visum, for de som er under 50 år som vil være en lengre periode i Thailand, eller for de som ikke kan oppfylle de økonomiske kravene om lønn eller 800.000 bath stående over lang tid på konto.

Et elitevisum fås av et medlemsskap i Thai Elite Membership. Det rimeligste medlemsskapet koster 500.000 bath, og sikrer deg en smertefri visumperiode på inntil 6 år. 5 års medlemsskap, og det siste året får man ved å aktivisere siste ett-års periode rett før medlemsskapet går ut.

Det er endel medlemsskapsfordeler som følger med, som fasttrack ved flyplassene, egen lounge, man hentes i limousin, man får rabatter på kjøpesentre, i bank, på spa og i golfklubber. Selve visumet garanteres smertefritt i perioden man er medlem. Man fornyer èn gang i året, men må fortsatt rapportere hver 90. dag, som andre. Online er mulig.


INVESTERINGSVISUM:

Det gis også et 90 dagers visum for investering, som kan forlenges med ett år av gangen. Et Non Immigration Business visum.

Et hovedkrav er at man må inneha et Non Imm. visum først, og beviselig ha investert 10 millioner bath i Thailand.
Dette kan enten være et kjøp av en leilighet, en bankkonto eller verdier med en majoritet av thai eierskap på 10 mill bath, eller ha investert i Thai state enterprise bonds for minst 10 mill bath.

Jeg skulle tro at noen av oss kommer innunder det første, altså om man eier og har investert i en eller flere leiligheter til en slik pris. Eller investert i et thai selskap, eller i en forretningsidè.


STUDENTVISUM:

Et visum for de som vil studere i Thailand, eller skal på et seminar eller lignende. Dette Non Immigration ED visumet har en periode på 90 dager, som kan forlenges med inntil ett år av gangen. Det stilles noen krav til hvor mange timer man deltar i og kursenes lengde. 

Hovedregelen er at man må studere minimum 2 timer om dagen i 4 dager pr. uke dersom det er en språkskole. 200 timers kurs vil gi en total forlengelse med inntil 6 måneder, og 400 timer ett år.
Skolene hjelper til med søknader.
Det er mange kurs man kan delta i, det trenger ikke bare være å lære Thai språk.

Det har over årenes løp blitt strammet inn mye på dette visumet, og i dag forekommer det kontroller av oppmøtet, og enkelte tester underveis. Noen har også opplevd å måtte vise for immigrasjonen at man faktisk har lært litt språk.


PERMANENT RESIDENCE VISUM:

For å kvalifisere for dette visumet, må du ha hatt tre års tid med forlengelser på ett års visum på rad. 
Hvis du har vært gift med en Thai de siste 5 årene, må du ha hatt en inntekt på 30.000 bath pr. mnd i Thailand i tre år.
Hvis du søker på bakgrunn av retirement, må inntekten ha vært minimum 80.000 bath.
Du må presentere tre års betalt skatt til Thailand for å kvalifisere deg for et Permanent Residence visum.
Myndighetene åpner for søknader for dette visumet i et ganske kort vindu årlig. Normalt er dette i desember hvert år, og skal være mot slutten av året. I 2017 ble det åpnet for søknader i starten av desember.

Det er et ganske begrenset antall søknader som innvilges, og praksisen og ett av kravene har vært at søker må ha jobbet de siste tre årene i Thailand, med arbeidstillatelse. Selv om minimum av inntekt er satt til 30.000 bath pr. måned for gifte, så har søkerne fått tilbakemeldinger om at de må ha hatt minimum 50.000 i inntekt, og skattet til Thailand. Og 80.000 for de med forlengelser f.eks basert på retirement.

Mange finner nåløyet for dette visumet så lite, at man heller venter og søker om Thai statsborgerskap. Oppfyller man kravene om Permanent Residency, så er ikke veien lang til å oppnå Thai statsborgerskap.

FORLENGELSER:

Alle perioder på 60 dagers turistvisum, og 30 dagers visumfritt opphold, kan forlenges med 30 dager hos et lokalt immigrasjonskontor. De kan også forlenges med 60 dager, om man legger til grunn enten ekteskap eller far til thai barn.

Merk at alle forlengelser skal ha et bostedsbevis. Et bevis på søketidspunktet, ikke nødvendigvis for hele oppholdet.
Noen immigrasjonskontorer, bl.a. Jomtien, er strenge på dette. I kravene står det at man må ha en bekreftelse fra utleier, eller eier av stedet man bor på, og noen forlanger også å få kopi av dennes ID-kort med underskrift. Bor man på hotell, så holder det med kvittering derfra.
Normalt ikke et problem, men man kan komme til å dra etpar ganger att og fram for å oppfylle kravene noen steder.

Merk også at alle forlengelser har en mulighet til å søke en andre gang, om man trenger ytterligere dager før man f.eks. reiser hjem. Denne søknaden vil bli avvist, men man får da automatisk innvilget 7 dager å forlate landet på. Så i praksis får man 7 dagers ytterligere opphold, om man trenger det.


OVERSTAY:

Boten for overstay i Thailand er 500 bath pr. dag, inntil maks 20.000 bath.
Men overstay får nå svært streng straff utover det, som praktiseres etter følgende liste:

Dersom man betaler for seg frivillig hos immigrasjonen på vei ut av landet:

Overstay more than 90 Days – 1 year ban from Thailand
Overstay more than 1 Year – 3 year ban from Thailand
Overstay more than 3 Years – 5 year ban from Thailand
Overstay more than 5 Years – 10 year ban from Thailand

Dersom man blir arrestert, eller oppdaget med overstay f.eks i en passkontroll:

Overstay less than 1 Year – 5 year ban from Thailand
Overstay more than 1 Year – 10 year ban from Thailand

Dette vil si at de første 90 dagene man har overstay på en flyplass, ikke straffes med annet enn boten, som er 500 bath pr. dag inntil 20.000 bath. Vel og merke bare hvis man gjør opp for seg på flyplassen. Alle lengder av overstay klareres på flyplassen, har man først kommet seg dit. 

Men dersom man blir arrestert, eller stanset i en kontroll, så kan man bli fengslet selv med èn dags overstay, og svartelistingen gjelder etter tabellen over.

Dersom man blir arrestert og bragt til IDC, slipper man boten på 500 bath pr. dag, eller inntil 20.000 bath totalt. En bot fra en dommer erstatter denne, og vil normalt lyde på 3000 bath for de med pass, og 6000 bath for de uten pass. Ytterligere beløp tilkommer om man har flere lovbrudd.

Deretter må man på egenhånd skaffe tilveie billett hjem. Ambassaden hjelper deg med å kontakte de der hjemme, men aldri økonomisk. Hvis man arresteres, så husk å kontakte folk mens du ennå kan. På IDC blir du strippet for telefon, og det er ingen internett der. Men du får hjelp til å kjøpe din egen billett etter å ha bestilt time hos damen som er ansvarlig for dette på IDC.

Merk at èn dags overstay normalt ikke betales på flyplassene, men fra to dager slipper man ikke unna.

Et opphold på IDC er beskrevet i en annen tråd, og er et mareritt. Så det beste rådet jeg kan gi, er å ha papirene i orden til enhver tid.

______________________________________________________________________________

Som nevnt en liten gjennomgang av diverse visum og litt praktisering av regler.
Ellers finner man krav til utfyllende dokumenter på ambassadenes hjemmesider.

Mvh Thaibreak
 

983 foreigners busted for overstays in 3 days

24 november 2017 - 11:45

Myndighetene har satt igang en intens leting etter overstayers. De kan være til fare for nasjonal sikkerhet, hevdes det.

 

Verdt å merke seg, er at på dette bildet tatt av et tilfeldig utvalg av disse 983 personene, kan vi se 3 norske pass. Det er urovekkende, mildt sagt.

For de som ble arrestert, venter nå en tung tid hos IDC i Bangkok, og minimum 5 års svartelisting.

 

https://www.thaivisa...m_campaign=news


Kort frist for personer på overstay

11 mars 2016 - 15:13

Noen som kjenner noen som kjenner noen som har overstay i dag?

 

Om overstayen er på mer enn 90 dager, så har man nå en drøy uke på seg å klarere denne og forlate landet, uten å bli svartelistet for minimum 1 år.

 

De siste månedene har fungert som en amnesti-periode for folk på overstay i Thailand. Thailandske immigrasjonsmyndigheter har varslet at tidligere publiserte straffer for overstayers er godkjent av høyeste hold, og endringene trer i kraft 20 mars. Alt tyder på at denne datoen holdes denne gangen.

 

Da er det ingen kjære mor lenger, man vil få et stempel i passet som hindrer ny entry til Thailand i minst 1 år, avhengig av hvor lang tid man har overstay (3 år om overstayen er på ett år eller mer etc.).

 

Så nå bør altså de som evt. ikke vet om dette, kontaktes, slik at de kan klarere egen overstay, og kan med det komme tilbake til Thailand umiddelbart.

Det er fram til 20. mars ingen straff annet enn gebyret på 20.000 bath, om man reiser ut fra Suvarnabhumi, selv om man skulle ha mange års overstay. 

Man kan når som helst entre Thailand igjen, dersom man klareres før 20.mars.

 

Merk at etter 20.mars, så skilles det på overstay over og under 90 dager, om man melder seg ved flyplassen på vei ut av landet. Under 90 dager gir vanlig gebyr på 500 bath pr. dag, og ingen svartelisting. Over 90 dager, vil gi svartelisting på minimum 1 år.

 

Arresteres man derimot, så vil man trolig svartelistes uansett hvor lenge man har overtrådt reglene, ned til kun 1 dag (praksis her gjenstår å se). Minimumstiden er satt til 5 år ved arrestasjon.

 

Så, det er fortsatt tid. Jeg vet det er noen rundt om som fortsatt har overstay, så dette er bare en påminnelse før det er for sent.


32 utlendinger arrestert i bridgeklubb

04 februar 2016 - 16:50

Jeg må bare trekke fram denne. Dette er nesten ikke til å tro. 32 utlendinger arrestert og bøtelagt med 5000 bath hver for å samles tre ganger i uka for å spille bridge. Tre av dem nordmenn for øvrig.

Fantes ingen penger involvert selvsagt.

 

Når man tror at thai politi ikke kan overgå seg selv, så gjør de nettopp det, gang på gang. Denne historien har blitt en artig nyhetssak også i England, som har satt sin egen ambassade i kontakt med politiet i Pattaya. Det skrives også at en thai representant for en bridgeklubb i Thailand har kommet til Pattaya for å lære politiet litt om reglene om bridge. Pinlig.

 

Man skal høre mye.

 

http://www.bangkokpo...-playing-bridge

 


Forbud mot gambling i Thailand

28 oktober 2015 - 16:12

Kom over denne artikkelen nederst på siden, underlig nok skrevet av Norgesautomater.net.

Forstår lite av hva denne har å gjøre på et forum som dette.

 

http://www.asiaforum...ud-mot-gambling

 

Svært underlig at det her reklameres for nettspill mens man er i Thailand. "Spill trygt og sikkert på nettcasino", og en ABC for hvordan man skal registrere seg og spille bort penger i dette landet.

 

Av erfaring vet jeg at all gambling er forbudt i Thailand, også spill på nett. Det er foretatt flere arrestasjoner hvor man har sittet i fred og ro og spilt på nett, det være seg på casino, poker, bingo eller oddsspill. Det er ingen amnesti for nettspill, om Norgesautomater.net tror det. 

Enkelte aktører, som Expekt m.flere, har også regionsperrer i Thailand, slik at man ikke kan logge seg inn herfra.

 

Jeg vil også anbefale folk å ligge unna disse aktørene det reklameres for her, og nettspill i det hele tatt. Det er et pengesluk, og en bransje som er pill råtten tvers igjennom. Man tilbys bonuser på mange tusen kroner, og mange lar seg frist til å hoppe på toget.

Problemet er bare at omsetningskravene er "umulige", og rundt 98 % av alle spillere taper pengene de har satt inn, og over tid. En bonus på inntil 12000 kroner (som reklamert for på norsk tv), må omsettes ufattelige 35 ganger, noe som betyr at man må spille for utrolige 420.000 kroner for å kunne få ut sine egne 12000 kroner innsatt.. Da skjønner man tegninga.

 

Jeg har selv mange år bak meg på innsiden i bransjen, og kan gå god for at dette klarer de aller, aller færreste. Det tapes på casino over en lav sko, og mange spiller seg fra gård og grunn over tid, etter å ha kommet inn i en vond sirkel. Kun etpar prosent av kundene vinner penger over tid, og da er man stort sett veldig heldig.

 

Om man skulle være i en situasjon hvor man vinner litt på oddsspill, så blir man limitert, fordi vinnere vil disse selskapene ikke ha. Da blir du skviset ut.

Det ender med at mange som i første omgang taper penger, aldri kan vinne dem tilbake, fordi man rett og slett ikke får lov. På casino, er det i tillegg nærmest statistisk umulig.

 

Jeg bare nevner dette for at folk skal vite hva de går til, om man prøver seg på nettcasino.

Det siste man bør i dagens samfunn, er å oppfordre folk til å gå i feller som dette. Det er nok av økonomiske problemer for mange allerede.

 

All gambling er forbudt i Thailand, og som alle vet finnes det ikke noe nett her som spar deg opp om ting går galt. NAV ser man lite til her..

Det er nok av skjebner og folk som har kommet i uføre i dette landet, så dette synes jeg var en svært merkelig artikkel på et asiaforum, relatert til Thailand.

 

Bare mine tanker selvsagt, men greit å sette dette i perspektiv.