Gå til innhold

Gunners

Gunners

Ble med 19 juni 2010
Frakoblet Sist aktiv I går, 22:01
*****

I emne:Krone mot Baht

12 februar 2018 - 23:10

Tror du sa de magiske ordene der" litt mer forsiktig pengebruk". Det er så mange " variabler" som kan påvirke økonomien våres.
Hvor skoen trykker hardest nå, det kan vi jo bare spekulere i.
Men hvis en begynner å lese litt på " nettet" så er det flere som er ute med pekefingeren. Det som forundrer meg er hvor lite fokus det er i media ( msm) på dette temaet. Viker som om dette er noe som ikke snakkes om. Fleste nordmenn, meg inkludert lever som intetanende forbruksdyr og mange kommer til å få seg en på trynet.

 

Som du nevner. det er mange variabler som påvirker økonomien, ikke minst en liten valuta som den norske kronen.

Får ofte lide mer enn større valutaer.

 

Det som forundrer meg en god del, er hvor uforberedte mange ungdommer er når de skal stå på egne ben, d v s når "mamma og pappa" ikke lenger skal betale.

 

Da min datter gikk på ungdomsskolen tok jeg opp dette emnet noen ganger. Skolen kunne eks lage noen regne/matematikkopgaver fra det praktiske liv som viste hva en f eks måtte betale for en treroms leilighet, avbetaling på 20-25 år, eks strømkostnader, mat, klær, etc.

Hver gang jeg tok det opp svarte skolens rektor eller matematikklæren at det var en god ide, så det skulle de gjøre.

 

Skjedde aldri. M a o, ikke deres problem, så det ville de ikke engasjere seg .

 

Men ingen unnskyldninger for voksne mennesker. Pensjoner og trygder har en tendens til å krympe litt hvert år, ye avgifter dukker opp, flere bomstasjoner, høyere bensinpriser, pluss de som har eiendomsskatt som øker  med en promille i årlig.

 

Vi vil nok fremdeles ha oljeinntekter i mange år fremover, likeledes inntekter fra oppdrett og annen sjømat, men totalt sett har

vi nok passert våre mest gylne år. For store deler av annen industri er det vanskeligheter å hevde seg, spesielt innen eksport

på grunn av høyt kostnandsnivå.

Og flere bedrifter som tross dette har klart å gjøre det bra blir ofte kjøpt opp av utlandet.

 

Får litt mindre å rutte med hvert år. Og flere og flere med lavinntekter, spesielt blant de med liten utdannelse.

For en enslig med full jobb og f eks 170 kroner timen vil vel selv en liten et-roms leilighet være utenfor økonomisk rekkevidde når en ser på  nåværende prisnivå.

 

Slik ser iallfall jeg på det.

 

Men vi har det fremdeles bra, sammenlignet med de fleste andre land.


I emne:Krone mot Baht

08 februar 2018 - 23:45

Dow Jones ned 4,2 prosent i dag.


I emne:Thailandgifte og forsømte barn

08 februar 2018 - 21:44

All denne diskusjonen om forsømte barn i Thailand kunne like så vel dreid seg om tilsvarende forhold på Filippinene, i India og i en god del andre land. Pluss diskusjonen om eldre fedre, om å sette barn til verden, etc, som egentlig er av underordnet betydning.

 

Sett med mine øyne. Det helt overskytende problem er verdens befolkningsøkning som er en hovedårsak til fattigdom og sult.

 

Flere land er allerede i full gang med å sikre seg jordbruksområder for å kunne skaffe mat til kommende generasjoner.

Spesielt i områder i Afrika er denne "krigen" i full gang.

Ikke bare matproduksjon. F. eks i Cape Town i Sør-Afrika er vannmangelen prekær. Også andre land har begynt å få slike problemer.

 

En vil kunne klare å redusere verdens fattigdom hvis befolkningsmengden reduseres.

Mer mat til de gjenværende. Lavere arbeidsledighet, Mer mat til barn som i dag går sultne til sengs.

 

Bør være en oppgave for FN å sørge for mer gratis utdeling av prevansjonsmidler og veiledning til de fattigste.

Egentlig en formidabel oppgave som sikkert ville møte store hindringer i form av religion, hvem skal ta seg av oss når vi blir gamle

hvis vi ikke har en stor barneflokk, osv.

 

Men slik vår verden er i dag prioriteres forsvarsbudsjettene ofte i større grad enn matproduksjonen.

 

Egentlig ønsketenkning fra min side dette. De er ikke den fattige delen, men et fåtall av de rikeste som i realiteten styrer verden.

 

Og det er jo ikke disse som lider noen nød. 


I emne:Krone mot Baht

05 februar 2018 - 22:32

Dow Jones dypstyrter nå.

Var helt ned minus 4,75 prosent en tid, det største fallet noensinne .
 
En kan ikke klatre inn i himmelen uten stige.
 
De reelle verdiene på en del aksjer samsvarer ikke med kursene.
 
Er dette den spede begynnelsen på en verdensomfattende finanskrise ?
 
Uansett. Er glad jeg ikke har noen aksjer. :smile:


I emne:Thailandgifte og forsømte barn

31 januar 2018 - 14:55

Barnevernet i Norge har nok forandret seg i løpet av de siste 50-60 årene, og det til det bedre , ikke minst i favør av fedrene.

 

Kan ta et par eksempler som går tilbake til 1970- og 80 årene.

 

En arbeidskollega av meg ble separert.

I separasjonstiden hadde han ingen kontakt med sin separerte kone. Hun hadde funnet seg en ny og ble i løpet av det året gravid

men sin nye venn.

Likevel påsto hun at min arbeidskollega var barnefaren, og han ble derfor dømt til å være barnets far. Han forlangte blodprøve, men ble avvist. Måtte deretter betale barnebidrag fra dag 1.

Da denne "sønnen"  hadde fylt 16 år var han villig til å ta en blodprøve sammen med påståtte far, og det viste seg at han ikke var barnefaren.

Kollegaen min forlangte da, via sin advokat, å få det bidraget han hadde betalt i disse årene i retur.

Fikk da svar fra Justisdepartementet at de ikke hadde noen konto for tilbakebetaling av bidrag.

Advokaten skrev deretter et nytt skriv at hadde de konto for innbetaling måtte det også være konto for tilbakebetaling.

Tross flere purrunger fikk han, så vidt meg bekjent, aldri noen svar.

 

Et annet tilfelle.

En familiefar som bodde i Oslo, tror muligens det var i Bærum, bygde et hus hovedsaklig på fritiden, som han brukte flere år på.

Da huset endelig var ferdig og familien hadde flyttet inn, skjedde noe uventet.Han kom hjem fra arbeid og ringte på. Ingen kom og lukket opp.

Han fant da frem sin egen nøkkel, men den passet ikke. Låsen var byttet ut, Etter lang tid banking dukket endelig moren opp sammmen med en arbeidskollega som hadde overtatt rollen sam familiefar.

 

Ikke nok med det. I retten ble moren tildelt huset, han måtte betale barnebidrag pluss at han måtte nedbetale gjelden på huset.

Artikkelen sto den gang i Dagbladet.

Dette oppgjøret var så grotesk at det ble tatt opp på politisk hold, og jeg tror at det var en av grunnene til at det  ble foretatt en god

del endringer i lovverket på dette området.

 

Mannen var i disse årene salderingsposten, og det fantes mange slike stygge tilfeller.

 

Moren ble den gang automatisk tildelt foreldrerett og bolig, og det skulle enormt mye til for at faren skulle få noe medhold. 

 

Slik er det ikke lenger i dag, så på dette området har verden, iallfall  innen barnevernet, gått fremover.

 

Kjenner ikke til hvordan Barnevernet fungerer i dag, men tviler ikke på at personlige feil fra saksbehandlere  forekommer.

 

I slike følelsemessige avgjørelser som må tas vil det alltid forkomme feil og hvor også saksbehandlers personlige oppfatninger

ikke nødvendigvis er korrekte.

 

Ikke uvanlig med delt foreldrerett i dag. Fungerer sikkert greit i de fleste tilfellene.

 

Thailandske og filippinsk lovregler på dette området kjenner jeg ikke til.