Gå til innhold

Foto

Er det nye regler vedrørende kildeskatten

- - - - -

 • Vennligst logg inn for å svare
41 svar til dette emnet

#21
Hansap

Hansap

  Medlem

 • Nye medlemmer
 • 55 Innlegg:


Så langt jeg vet flyttet min bekjent til Thailand allerede rundt 2003/2004 og ble anbefalt og innvilget skattemessig emigrering den gang på grunn av svak skatteevne og etter det han har fortalt så var det vel egentlig regelen den gang at man skulle bli fritatt for skatt fullstendig til Norge men det stoppet jo når kildeskatten kom.#22
XYZ

XYZ

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 1 073 Innlegg:

Så langt jeg vet flyttet min bekjent til Thailand allerede rundt 2003/2004 og ble anbefalt og innvilget skattemessig emigrering den gang på grunn av svak skatteevne og etter det han har fortalt så var det vel egentlig regelen den gang at man skulle bli fritatt for skatt fullstendig til Norge men det stoppet jo når kildeskatten kom.

Ja, jeg har stor forståelse for at disse både er skuffet og forbannet.#23
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Det du skrev var at du mente at kildeskatt for kapitalinntekter ikke var omfattet av kildeskatt. Og når jeg viser til den kildeskatten som handler om nettopp dette, sier du at vi nordmenn må forholde seg til den som omhandler pensjoner.

Hvor er logikken?

Har man skattbart utbytte og har meldt utflytting må vel forholde seg til det gjelder og  er realiteten.

Satsen varierer fra land til land, men for flere  land ligger kildeskatten(oppgitt i skatteavtalene) på utbytte/rente/kapitalinntekter også på 15%, som for pensjoner.

Da blir det vel  ofte 10% besparelse, i likhet med for andre utlendinger, også for nordmenn som har meldt utflytting, i forhold til ikke utflyttede Nordmenn som  har kapitalinntekter fra norske selskper.

For norske bosatt i Norge er det vel 25% skatt på dette.

 

Beklager manglende presisering. Det er kildeskatt på ulike typer inntekter. Jeg har aldri vært med på å diskutere andre kildeskatter enn den som gjelder pensjoner og trygder, den gjelder som kjent ikke arbeidsinntekter - der er reglene helt ulike. Det forklarer hvorfor jeg utelukkende forholder meg til den når kildeskatt diskuteres. 

 

Beklager da at jeg var for rask på avtrekkeren og kom til å nevne kapitalinntekter. Bakgrunnen var at jeg ikke kunne finne informasjon om eventuell kildeskatt som omfattet renteinntekter - som er de eneste kapitalinntektene jeg omgåes. At det i vår midte kan finnes bemidlede menn/kvinner som bor i utlandet og mottar utbytte på norske aksjer var en helt fraværende tanke - beklager! Det er årsaken til at jeg overså akkurat dette med kildeskatt på utbytte. Faktisk visste jeg ikke om det før du gjorde meg oppmerksom på det. :)#24
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Du skriver: "Siden skatteetaten i Norge alltid holder tilbake forskuddstrekket, er det ikke mulig å overføre 100% av pensjonen/trygden. "

Etter en dialog med Skatteetaten trekte de ingen forskuddsskatt ett år. (Er ikke medlem av folketrygden.) Så jeg er altså et unntak fra "alltid". :smile: 

 

Men på skattekortet året etter var det satt opp vanlig trekk. Jeg ble lei av å mase om dette, og siden jeg uansett har så jeg klarer meg, lar de trekke det det ønsker. Får jo igjen med renter så en grei sparing. Ting har gått seg til for min del. Har ingen ting å klage på.

 

Bare viser hvor "farlig" det er å bruke ordene "aldri" og "alltid"! :)

For at du skal kunne overføre 100% må du faktisk ha klart å avklare dette før utløpet av foregående år. Siden skattekortene skrives ut i desember, så er det forholdsvis kort tid å rekke dette på, men det har du altså klart. Imponert!

Selv sender jeg inn korrigeringer til forskuddstrekket, men det har så langt aldri blitt justert før pensjonsutbetaling i februar eller mars. Så altså for meg alltid en eller to måneder med opprinnelig skattetrekk før justeringer er innført. For meg har det dermed ikke vært mulig med 100% overføring selv om jeg skulle fått innvilget 0 skatt fra februar/mars. Men jeg er jo ikke alle! :)#25
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Så langt jeg vet flyttet min bekjent til Thailand allerede rundt 2003/2004 og ble anbefalt og innvilget skattemessig emigrering den gang på grunn av svak skatteevne og etter det han har fortalt så var det vel egentlig regelen den gang at man skulle bli fritatt for skatt fullstendig til Norge men det stoppet jo når kildeskatten kom.

 

Disse personene burde faktisk fått muligheten til å velge mellom kildeskatt og ordinær beskatning. For en minstepensjonist er ordinær beskatning åpenbart å foretrekke. Lurer forresten på om ikke dette valget er innført. Mener å ha lest utsagn om at dersom du kan vise til at ordinær beskatning vil falle gunstigere ut enn kildeskatt, så kan du kreve ordinær beskatning. Tror det var Sigbjørn Johnsen som sa dette da han var finansminister, men har ikke søkt det fram nå i kveld.#26
lord

lord

  Registrert Medlem

 • Utestengte brukere
 • 1 404 Innlegg:

Beklager manglende presisering. Det er kildeskatt på ulike typer inntekter. Jeg har aldri vært med på å diskutere andre kildeskatter enn den som gjelder pensjoner og trygder, den gjelder som kjent ikke arbeidsinntekter - der er reglene helt ulike. Det forklarer hvorfor jeg utelukkende forholder meg til den når kildeskatt diskuteres. 

 

Beklager da at jeg var for rask på avtrekkeren og kom til å nevne kapitalinntekter. Bakgrunnen var at jeg ikke kunne finne informasjon om eventuell kildeskatt som omfattet renteinntekter - som er de eneste kapitalinntektene jeg omgåes. At det i vår midte kan finnes bemidlede menn/kvinner som bor i utlandet og mottar utbytte på norske aksjer var en helt fraværende tanke - beklager! Det er årsaken til at jeg overså akkurat dette med kildeskatt på utbytte. Faktisk visste jeg ikke om det før du gjorde meg oppmerksom på det. :)

Nei, det er flere enn du som jeg har snakket med som har vært nokså uvitende om reglene for kildeskatt på dette området.

Men nå er det gjerne for de som har aksjefond eller lignende, der utbyttet kan akkumulere seg i årevis, så lenge man ikke innløser, andeene, at disse reglene kan være verdt å sette seg inni.

 

Man kan da lett spare 10% på å ta utflytting til utlandet og betale 15% kildeskatt av gevinsten, mot å fortsette å bo i Norge og

måtte dele 25% med staten i stedet.

Faktisk kan det visst bli langt mere også, hvis det er riktig, som jeg har hørt, at det er kun akkumulert utbytte man kan kildeskattes etter utflytting, for og ikke kursstigning :smile:

Som Norsk beskattes man vel 25% av begge deler, dog eventuelt  etter noen RISK justeringer/skjermingsfradrag.


Dette innlegget har blitt redigert av lord: 31 mars 2017 - 17:04


#27
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:
Godt Nyttår:-)
I forbindelse med planlegging av kommende års opphold i Thailand forsøkt gjøre litt undersøkelser.
Planen er å reise "frem og tilbake" med enkeltopphold maks opp mot 90 dager slik at reiseforsikring
i masterkortet tilstrekkelig og kun nødvendig med 3 månedersvisum til kr. 500,- pr stk.
Samlet for 2018:
Thailand ca 7 måneder.
Norge ca 5 måneder.

Ergo forstår jeg det er "smart" med frivillig medlemskap i Folketrygden.
Dette nødvendig dersom utenlandsopphold utover 182 dager årlig.
(Men hvordan kan nav kontrollere det ???? )

Men så var det prisen da : :smile:

Var inne på navs sider og sjekket.
I dag betaler folketrygdavgift på 5.1% av pensjonen.
Ut fra navs nettside syntes det være en trygdeavgift på 2.3%.

Syntes være for godt til å være sant og tok en tur til lokalt ligningskontor for dobbeltsjekk.
Der syntes man være enig men anbefalte besøke lokalt nav, siden dette var "navs bord".

Der var det liten hjelp å få, slike spørsmål hadde de ikke kjennskap til, kontakt nav tlf..... :smile:
Gjorde dette og fikk svar som følger:

Dersom frivillig medlem i folketrygden vil jeg ikke merke noen forskjell dersom jeg skulle bli syk
i Norge.
(Blir jeg syk i Thailand har jeg også reiseforsikringen)
Dersom jeg var utenlands som skissert måtte jeg betale 15% kildeskatt, som også dekket trygdeavgiften av hele min pensjon. (Og det er en betydelig besparelse i forhold til de 24% skatt jeg betaler i dag:-) )

Nevnte for Nav også skatteavtalen med Thailand siden jeg ville være der mer enn 6 måneder og spurte om
den også var aktuell og pensjon beskattet i Thailand ville kunne komme til fradrag i berekning av
kildeskatten i det endelige skatteoppgjøret.

Dette var hun dessverre usikker på.
Er det noen som har erfaring med disse forholdene ?? :smile:

#28
Hansap

Hansap

  Medlem

 • Nye medlemmer
 • 55 Innlegg:

Så langt jeg vet for de som betaler Kildeskatt så er Trygdeavgiften 7.1% men det er noen forskjeller og tror det er 9.1 prosent hvis man er skattemessig emigrert og ikke betaler skatt til Norge i det hele tatt. Skal man oppholde seg som (Norske skatteavtale med Thailand) pensjonist I Thailand mer en 180 dager vil man også måtte skatte til Thailand.

 

Frivillig medlemskap i Folketrygden dekker helsetjenester i Norge på lik linje med obligatorisk medlemskap som for bosatte i Norge, men i utlandet dekker det en hvis sum pr.døgn og diverse utgifter til medisiner.

 

Hansap.#29
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Trygdeavgiften for frivillig medlemskap i folketrygden for en som betaler kildeskatt er 7,4%. Dette kommer i tillegg til15% kildeskatt.

For en pensjonist som betaler ordinær skatt til Norge er tilleggsavgiften for frivillig medlemskap 2,3%. Dette kommer i tillegg til den trygdeavgiften på 5,1% som innkreves sammen med den ordinære beskatningen.

Altså blir samlet trygdeavgift for pensjonisten 5,1% + 2,3% = 7,4%.

Uføre som betaler ordinær skatt vet vi trekkes 8,2% trygdeavgift (samme som lønnsmottakere). Er de frivillig medlem av folketrygden får de altså en samlet avgift på 8,2% + 2,3% = 10,5%.

Om du ikke betaler skatt til Norge overhode, men likevel er medlem av folketrygden, så er avgiften 9,1%.

 

Viktig å vite at en ikke trenger å melde skattemessig utflytting selv om en flytter til utlandet. En kan fortsatt betale ordinær skatt om det viser seg at denne beregningen faller gunstigere ut. Dessuten er det først etter fjerde året i utlandet at kildeskatt kommer på tale.

 

Om en reiser på 90 dagers opphold i utlandet og har reiseforsikring, så ser jeg ikke behovet for frivillig medlemskap i folketrygden. Du er jo ikke utflyttet, bare på 90 dagers "ferie", følgelig er du fortsatt fullverdig medlem av folketrygden og har alle rettigheter i Norge. 

Poenget med frivillig medlemskap er at du får dekket deler av sykehusopphold i utlandet, noe du ikke får når du bare er obligatorisk medlem på tur i utlandet. Har man en reiseforsikring som dekker utenlandsopphold på 90 dager, så er det en mye bedre dekning enn frivillig medlemskap. 

Om en likevel vil søke om frivillig medlemskap så må en huske på å melde seg av ved hjemkomst og ny påmelding ved avreise dersom du vil unngå å måtte betale medlemsavgift i den perioden du oppholder deg i Norge.

 

Er usikker på konsekvensene dersom summen av 90-dagers opphold overskriver 180 dager i løpet av siste 12 måneder. Dette er det en bør søke avklaring på hos nav.#30
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:

Ser at jeg nok får opphold i overkant av 200 dager årlig.

Det betyr mer enn 6 måneder årlig og ut fra Navs egne sider risikerer jeg å miste det automatiske medlemskapet i folketrygden.

Jeg tenker også at reiseforsikringen i masterkortet vil dekke evt sykdom etc  i Thailand, all den tid enkeltopphold er mindre enn 90 dg.

Men hva da dersom noe skulle skje i Norge. Reiseforsikringen jeg har dekker dersom jeg forlater mitt norske hjem

(og drar rett til sykehus om noe skulle skje og ikke tar en tur innom hjemmet),  men hva dersom noe tilstøter meg i hjemmet ??

Det er da jeg er usikker på hva som vil skje dersom medlemskapet i folketrygden ikke er ok :smile:

 

Men jeg spurte "navmennesket"  spesifikt om trygdeavgiften  var inkludert i kildeskatten på 15% noe hun bekreftet.

 

Kan likevel ikke helt forstå at jeg skal betale kildeskatt all den tid, ut fra det jeg kan lese meg til, synes være for personer som er skattemessig utflyttet fra Norge, noe jeg IKKE er.

Så selv reknet med at jeg måtte betale vanlig skatt til Norge og  så benytte meg av skatteavtalen mellom 

Norge og Thailand.

 

Men ut fra det som er nevnt her er det nok best med en ny tur til Skatt Vest lokalt for å dobbeltsjekke.

Så har jeg noe å gjøre på mandag også ---hurra :smile:


Dette innlegget har blitt redigert av Olav Seglem: 05 januar 2018 - 15:53


#31
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 348 Innlegg:

Ser at jeg nok får opphold i overkant av 200 dager årlig.

Det betyr mer enn 6 måneder årlig og ut fra Navs egne sider risikerer jeg å miste det automatiske medlemskapet i folketrygden.

Jeg tenker også at reiseforsikringen i masterkortet vil dekke evt sykdom etc  i Thailand, all den tid enkeltopphold er mindre enn 90 dg.

Men hva da dersom noe skulle skje i Norge. Reiseforsikringen jeg har dekker dersom jeg forlater mitt norske hjem

(og drar rett til sykehus om noe skulle skje og ikke tar en tur innom hjemmet),  men hva dersom noe tilstøter meg i hjemmet ??

Det er da jeg er usikker på hva som vil skje dersom medlemskapet i folketrygden ikke er ok :smile:

 

Men jeg spurte "navmennesket"  spesifikt om trygdeavgiften  var inkludert i kildeskatten på 15% noe hun bekreftet.

 

Kan likevel ikke helt forstå at jeg skal betale kildeskatt all den tid, ut fra det jeg kan lese meg til, synes være for personer som er skattemessig utflyttet fra Norge, noe jeg IKKE er.

Så selv reknet med at jeg måtte betale vanlig skatt til Norge og  så benytte meg av skatteavtalen mellom 

Norge og Thailand.

 

Men ut fra det som er nevnt her er det nok best med en ny tur til Skatt Vest lokalt for å dobbeltsjekke.

Så har jeg noe å gjøre på mandag også ---hurra :smile:

 

Hun "navmennesket" var hun ansat i NAV eller bare en vikar?  Du må nok betale 15% kildeskatt pluss 7,4% frivillig trygdeavtale.  Med andre ord 22,4% av HELE din bruttoinntekt.

 

Men kontakt Skatt Vest du da får du en klar beskjed.  Med å ikke melde skatteutflytting og skatte til Norge, da har du og diverse fratrekk før skatt, og frivillig folketrygdavtale er mye mindre for da har du en del av folketrygden i skatten.  

 

For de som har en lav pensjon eller trygd, så kan det ofte lønne seg o skatte til Norge.  Serlig for alderspensjonistene.

 

Ps.  Husk at du må søke om frivillig folketrygdavtale ved utflytting av Norge, og da må du ha bodd mins 3 av de siste 5 årene i Norge.

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 06 januar 2018 - 02:21


#32
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:

Fryktet også at å slippe unna med 15% totalt var for godt til å være sant.

Men tenkte ikke melde skattemessig (eller annen) utflytting fra Norge for ved skattemessig utflytting må man vel også selge "gods og gull" i Norge ?

Men dersom man benytter skatteavtalen mellom Norge og Thailand blir det nok oppfattet som bevis på at jeg har vært utenfor Norge  i mer enn 6 måneder og således må ha den frivillige trygdeavtalen ?

Men trodde av kildeskatten kun var for dem som hadde meldt utflytting fra Norge og som kun eventuelt var hjemme i Norge på ferie,#33
Phay

Phay

  Medlem

 • Medlemmer
 • 21 460 Innlegg:
Kan man få avtale med skattekontoret om å forbli i systemet selv om man er ute av landet i mer enn 6 måneder i året, og kun arbeider 4 måneder i norge pr kalenderår? Jeg skal snakke med/spørre skattekontoret om det nå! Men greit å høre om det finnes alternativer som har vært praktisert. Jeg skal ikke arbeide i utlandet, kun Norge.
Redigert signatur

#34
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:

Dette har jeg klippet fra skatteetaten sine sider : Opphør av skattemessig bosted ved utflytting fra Norge (emigrasjon)

Det er bare om du tar fast opphold i utlandet at du kan anses som skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

For at ditt skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du godtgjøre:

 • at du har tatt fast opphold i utlandet
 • at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
 • at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge 

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører ditt skattemessige bosted i Norge i det inntektsår samtlige av disse tre vilkårene er oppfylt.

Har du bodd i Norge i til sammen 10 år eller mer før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, kan det skattemessige bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet.

For at ditt skattemessige bosted skal opphøre må du oppfylle følgende krav i hvert av de tre inntektsårene etter at du tok fast opphold i utlandet:

 • oppholdet i Norge må ikke overstige 61 dager
 • du selv eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) må ikke disponere bolig i Norge 

Eksempel
Per og Kari er begge pensjonister. De har solgt boligen i Norge og flyttet til Spania høsten 2013. De har fortsatt en hytte i Norge som de har hatt i 20 år. De planlegger å være i Norge i seks uker hver sommer og 1 uke hver jul. Per og Kari vil være skattemessig bosatt i Norge til og med 31. desember 2016. Hvis de oppholder seg i Norge i mer enn 61 dager, vil de fortsette å ha skattemessig bosted i Norge etter 2016.#35
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Fryktet også at å slippe unna med 15% totalt var for godt til å være sant.

Men tenkte ikke melde skattemessig (eller annen) utflytting fra Norge for ved skattemessig utflytting må man vel også selge "gods og gull" i Norge ?

Men dersom man benytter skatteavtalen mellom Norge og Thailand blir det nok oppfattet som bevis på at jeg har vært utenfor Norge  i mer enn 6 måneder og således må ha den frivillige trygdeavtalen ?

Men trodde av kildeskatten kun var for dem som hadde meldt utflytting fra Norge og som kun eventuelt var hjemme i Norge på ferie,

 

 

Kan man få avtale med skattekontoret om å forbli i systemet selv om man er ute av landet i mer enn 6 måneder i året, og kun arbeider 4 måneder i norge pr kalenderår? Jeg skal snakke med/spørre skattekontoret om det nå! Men greit å høre om det finnes alternativer som har vært praktisert. Jeg skal ikke arbeide i utlandet, kun Norge.

 

Kildeskatt er ikke aktuelt for Olav. Som du selv siterer så trigges kildeskatt først 3 år etter siste norgesopphold på mer enn 61 dager, forutsatt at du faktisk har søkt om skattemessig utflytting. Dessuten vil du aldri få kildeskatt så lenge du eier helårsbolig i Norge.

De som emigrerte i perioden før kildeskatten og følgelig var fritatt skatt fordi de hadde søkt skattemessig utflytting, ble automatisk overført til kildeskatten når den ble innført. Alle oss andre som har flyttet ut etter at kildeskatten ble innført bør vurdere hva som er gunstigst for dem selv: enten fortsette å betale ordinær skatt eller kildeskatt. Er pensjonen veldig lav, så vil trolig ordinær beskatning falle gunstigst ut. 
Hvis vi følger skatteavtalen mellom Norge og f.eks. Thailand/Filippinene, så skal faktisk pensjon beskattes i bostedslandet dersom vi oppholder oss lengre enn 180 dager i bostedslandet (dvs den del av pensjonen som faktisk overføres til bostedslandet). Det er nok flertallet som ikke følger denne bestemmelsen og bare betaler skatt til Norge.

Spania har en tilsvarende avtale med Norge, og heller ikke der har bestemmelsene vært praktisert i særlig omfang. Leste nylig at skattemyndighetene i Spania omsider har fått øynene opp for at her ligger det store summer og venter på å bli innkassert, og de sender nå ut skattekrav til utflyttede nordmenn bosatt i Spania. Kan ikke utelukke at tilsvarende øyeåpner skjer i Thailand, men enn så lenge virker de lokale skattekontor ignorante i forhold til skatteavtalen.

Når det gjelder medlemskap i Folketrygden:

Om du er utmeldt fra folketrygden og flytter tilbake til Norge, så er du medlem fra dag 1 etter at du har meldt tilbakeflytting. Vet dette bl.a. fra en venn som hadde meldt utflytting og ikke var frivillig medlem av folketrygden. Han reiste tilbake til Norge for behandling av livstruende sykdom. Han meldte tilbakeflytting og ble umiddelbart innlagt på sykehus. Fikk aldri noen regning på dette!#36
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:
Har klippet litt fra Nav.
Siden jeg som pensjonist betaler skatt til Norge og også Thailand siden der mer enn 182 dager tolker jeg det slik at jeg må betale:
Avgift av pensjonen jeg mottar med 5.1% (Men det gjør jeg jo også i dag)
Helsedelen i det frivillige medlemskapet med 6.8%
Ordinær trygdeavgift på pensjon med 2.3%

Så skulle da tro at min "norske skatteøking" ville være på 6.8+2.3% , dvs 9.1% mer enn dagens.
Tar med så med besparelsen ved fordele skatten mellom Norge og Thailand skulle likevel reknestykket bli
positivt, samtidig som risikoen for "komme i uføret" akulle være redusert.
Men for all del - godt mulig reknestykket er helt feil :smile:

Men- her er utklippet fra nav sine sider i dag::

Publisert 11.01.2008 | Sist endret 29.11.2017
Trygdeavgift

Dersom du er medlem eller har rettigheter i folketrygden må du betale trygdeavgift.

Fastsettelse og innkreving av trygdeavgift
Når du skatter til Norge er det som hovedregel Skatteetaten som trekker trygdeavgiften fra lønnen eller pensjonen din gjennom skattetrekket. Trygdeavgift blir beregnet av personinntekt og pensjon, og avgiftssatsene for pliktig medlemskap for året 2016 finner du i tabellen under.

Type inntekt
Avgiftssats
Personinntekt
8,2 %
Personinntekt av næringsinntekt
11,4 %
Pensjon
5,1 %

Avgiftsgrunnlaget fastsettes av skattemyndighetene, og det går fram av det årlige skatteoppgjøret hvor mye du har betalt i trygdeavgift. Dersom du ikke skatter til Norge, men likevel er medlem eller har rettigheter i folketrygden, er det NAV som fastsetter og innkrever trygdeavgift.

Avgiftssatsene for frivillig medlemskap varierer ut fra om arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift i Norge og om man er medlem i både helse- og pensjonsdelen, eller kun en av delene.

Arbeidsgiver plikter ikke å betale arbeidsgiveravgift
Helsedelen
6,8 %
9,1 %
Helsedelen med rett til sykepenger
6,8 %
13,8 %
Pensjonsdelen
19,9 %
26,8 %

Dersom man velger både helse- og pensjonsdelen, legges satsene sammen.
Avgiftssatsene for pensjonister
Pensjonister bosatt utenfor EØS:

Skatteforhold
Avgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene
2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge
9,1 %
Ved kildeskatt til Norge
7,4 %

Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.
Pensjonister bosatt innenfor EØS:

Skatteforhold
Avgiftssats
Ved ordinær skatteplikt til Norge
Ingen avgift til NAV Medlemskap og avgift
Ved opphør av ordinær skatteplikt til Norge
5,1 %
Ved kildeskatt til Norge
5,1 %

Pensjonister bosatt i EØS-området har rett til helsetjenester i bostedslandet. I alle land utenom Norden dokumenteres dette ved E121 utstedt av HELFO.

#37
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 130 Innlegg:

Har klippet litt fra Nav.
Siden jeg som pensjonist betaler skatt til Norge og også Thailand siden der mer enn 182 dager tolker jeg det slik at jeg må betale:
Avgift av pensjonen jeg mottar med 5.1% (Men det gjør jeg jo også i dag)
Helsedelen i det frivillige medlemskapet med 6.8%
Ordinær trygdeavgift på pensjon med 2.3%
........

Noe uoversiktlig, men poenget er:

Ordinær beskatning og frivillig medlem av folketrygden: 5,1% (trekkes ved skattebergning) + 2,3% (betales til nav) = 7,4%

Kildeskatt og frivillig medlem av folketrygden: 0% (trekkes ved skatteberegning) + 7,4% (betales til nav) = 7,4%

Betaler ikke skatt til Norge, men frivillig medlem av folketrygden: 9,1% betales til nav.

 

Bor du i utenfor EØS og ikke er frivillig medlem av folketrygden skal du heller ikke betale 5,1% ved ordinær beskatning.

Betaler du kildeskatt, så er beskatningen 15% og ikke noe mer.#38
Olav Seglem

Olav Seglem

  Medlem

 • Medlemmer
 • 2 265 Innlegg:
Fint.
Takk for tilbakemeldingen, den var avklarende :smile: .
Da er jo heller ikke forskjellen i grunnen så stor, eks pensjon kr. 450.000,- blir det kr. 10.350,-

#39
Hansap

Hansap

  Medlem

 • Nye medlemmer
 • 55 Innlegg:

Litt på siden av tråden men det finnes er en del nye regler av året for fratrekks muligheter for De som betaler skatt til Thailand og har barn, uføre, etc.

 

http://sherrings.com/index.html#40
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 348 Innlegg:

Noe uoversiktlig, men poenget er:

Ordinær beskatning og frivillig medlem av folketrygden: 5,1% (trekkes ved skattebergning) + 2,3% (betales til nav) = 7,4%

Kildeskatt og frivillig medlem av folketrygden: 0% (trekkes ved skatteberegning) + 7,4% (betales til nav) = 7,4%

Betaler ikke skatt til Norge, men frivillig medlem av folketrygden: 9,1% betales til nav.

 

Bor du i utenfor EØS og ikke er frivillig medlem av folketrygden skal du heller ikke betale 5,1% ved ordinær beskatning.

Betaler du kildeskatt, så er beskatningen 15% og ikke noe mer.

 

Ved Frivillig Folketrygdavtale og Kildeskatt, så har en nordmann enklet fortalt 22,4% totalt i trekk.  For en minstepensjonist, så lønner det seg helt klart å IKKE melde skatteutflytting.

 

Det har vært mye prating frem og tilbake om denne Kildeskatten, og jeg tror neppe det blir noen forandring.

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 30 januar 2018 - 01:46


Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere