Gå til innhold

Foto

folkepensjon

- - - - - AF

 • Vennligst logg inn for å svare
105 svar til dette emnet

#41
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:


på din nav side står det opptent perssjon står det eks 600000 kr hva for man i mnd da???

Begrepet Pensjonsbeholdning er knyttet til nytt system for beregning av alderspensjon for personer født i 1963 og senere.

Enkelt sakt så vil 18,1% av din pensjonsgivende inntekt blir overført til din pensjonsbeholdning. Denne avsetningen reguleres hvert år med lønnsøkningen slik at eldre avsetninger får kompensasjon for verditapet - ligner litt på at du får renter av pengene du setter i banken.

På samme måte som de med alderspensjon etter gammel ordning får sin pensjon levealderjustert ved forholdstall, så vil de med alderspensjon etter ny ordning få sin pensjon levealderjustert med det som kalles delingstall. Pensjonsbeholdning ved uttak av alderspensjon delt på delingstallet vil gi deg din årlige pensjonsutbetaling.

Når Arild skriver HÆÆ, så skyldes det at han forholder seg til gammel ordning og ikke satt seg særlig inn i Folketrygden generelt.#42
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Jeg har sagt det til deg to ganger før: Skatt til Thailand av det du bruker her og resten, forutsatt det er noe, skatter du av til Norge. Resultat = mye mindre skatt. 

Men nå skal du jo flytte til Spania, så da blir det kanskje annerledes?

Det er stor forskjell i beskatning av lønnsinntekt og pensjon når denne fordeles på to stater.

Vi pensjonister som bor i Thailand kan beskatte i Thailand den del av pensjonen som vi tar til Thailand. I Norge blir så dette beløpet (det du tar til Thailand) bli fratrukket skattegrunnlaget i Norge og den norske skatten blir da beregnet ut fra en lavere inntekt. Så lenge skattenivået i Thailand er lavere enn i Norge, så vil en slik deling føre til samlet mindre skatt enn om alt ble beskattet i Norge.

 

For lønnsinntekt forholder det seg annerledes. Har du lønnsinntekt som beskattes for eksempel i Thaiand, så blir ikke skattegrunnlaget i Norge redusert. Derimot får du i Norge fradrag for den skatten som er betalt i Thailand. Med andre ord, den samlede skatten blir den samme enten alt beskattes i Norge eller deles mellom to stater. #43
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

født 1963 har 600000 kr for du 291 000 i året

Vet ikke hvor du har hentet tallet 291k fra. Det er slik at delingstallet fastsettes for et årskull det året årskullet fyller 61 år, det er 7 år til for din del. Før den tid vet du ikke hvor stor din pensjon blir og da er trolig også pensjonsbeholdningen din økt betraktelig.

Selvsagt kan du lage deg modeller med prognoser for hva du kan forvente i framtidig pensjon, men de vil være beheftet med mye usikkerhet. Gjaldt det meg selv ville jeg kanskje laget modeller i Excel, mitt favorittverktøy.#44
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Når man får alderspensjon, så får man ett brev mange sider som det står opptjente pensjonspoeng for hvert år.  Samt summen vi får det året alderspensjonen starter. Ett brev med mange sider og svært lett å forstå.  Vel når man får brevet.  Men ingen alderspensjonist får under 2G så vidt jeg vet, da dette er garantert minstepensjon

 

A.H.

 

Viktig for folk som ikke er uførepensjonister å vite at alderspensjon er noe du må søke om dersom du vil ta den ut før fylte 70 år.

Uførepensjonister blir automatisk overført på alderspensjon ved fylte 67 år.

Selv holdt jeg på å komme i økonomisk uføre da jeg søkte for seint. Jeg søkte måneden før jeg fylte 67. Fikk da til svar at det ville ta 20 uker å behandle. Heldigvis ordnet det seg for meg.

Du får pensjon fra det tidspunktet du ber om, men kan bli noe etterbetaling om du er seint ute. Anbefaler alle om å søke i god tid før aktuell dato for å sikre kontinuitet i utbetalingene. Søker du ikke, så får du heller ingen pensjon før fylte 70 år. For noen er det kanskje greit?#45
Travellingman

Travellingman

  En by ett lag

 • Medlemmer
 • 4 767 Innlegg:

Viktig for folk som ikke er uførepensjonister å vite at alderspensjon er noe du må søke om dersom du vil ta den ut før fylte 70 år.

Uførepensjonister blir automatisk overført på alderspensjon ved fylte 67 år.

Selv holdt jeg på å komme i økonomisk uføre da jeg søkte for seint. Jeg søkte måneden før jeg fylte 67. Fikk da til svar at det ville ta 20 uker å behandle. Heldigvis ordnet det seg for meg.

Du får pensjon fra det tidspunktet du ber om, men kan bli noe etterbetaling om du er seint ute. Anbefaler alle om å søke i god tid før aktuell dato for å sikre kontinuitet i utbetalingene. Søker du ikke, så får du heller ingen pensjon før fylte 70 år. For noen er det kanskje greit?

 

Du jobbet frem til du ble 67 ja?

Om man feks er på AFP frem til en fyller 67, må en da også søke om å ta ut alderspensjon?#46
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Du jobbet frem til du ble 67 ja?

Om man feks er på AFP frem til en fyller 67, må en da også søke om å ta ut alderspensjon?

Nei, jeg tok AFP fra 62 (offentlig sektor). Trodde det var automatikk i overgang til alderspensjon, men det var det ikke. Ble gjort oppmerksom av OPF at jeg ikke hadde søkt om alderspensjon, noe jeg måtte gjøre fordi min AFP fra OFP ville blir redusert fra fylte 67 tilsvarende samordningen mellom NAV og OPF. Derfor var det at jeg sendte inn søknad for seint.

 

(OFP = Oslo Pensjonsforsikring. Dekker ansatte i Oslo kommune. Andre offentlige pensjonsordninger er KLP (øvrige kommuner) og SPK (statlige ansatte samt lærere utenom Oslo).#47
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

Vet ikke hvor du har hentet tallet 291k fra. Det er slik at delingstallet fastsettes for et årskull det året årskullet fyller 61 år, det er 7 år til for din del. Før den tid vet du ikke hvor stor din pensjon blir og da er trolig også pensjonsbeholdningen din økt betraktelig.

Selvsagt kan du lage deg modeller med prognoser for hva du kan forvente i framtidig pensjon, men de vil være beheftet med mye usikkerhet. Gjaldt det meg selv ville jeg kanskje laget modeller i Excel, mitt favorittverktøy.

7 år til jeg er ikke mere en 52 da blir det 9 år til lol#48
XYZ

XYZ

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 1 073 Innlegg:

Nei, jeg tok AFP fra 62 (offentlig sektor). Trodde det var automatikk i overgang til alderspensjon, men det var det ikke. Ble gjort oppmerksom av OPF at jeg ikke hadde søkt om alderspensjon, noe jeg måtte gjøre fordi min AFP fra OFP ville blir redusert fra fylte 67 tilsvarende samordningen mellom NAV og OPF. Derfor var det at jeg sendte inn søknad for seint.

 

(OFP = Oslo Pensjonsforsikring. Dekker ansatte i Oslo kommune. Andre offentlige pensjonsordninger er KLP (øvrige kommuner) og SPK (statlige ansatte samt lærere utenom Oslo).

Jeg jobbet i staten og gikk også av med AFP ved 62 år.

 

Flere måneder, tror nærmere 6?, fikk jeg brev om at jeg måtte søke AP. Det gikk greit. Slike brev kommer vel elektronisk nå?#49
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 424 Innlegg:

Jeg har nok ikke tatt noe feil og har heller ikke lært noe nytt i dag, Arild. Enten har du ikke lest hva jeg skriver, eller så har du ikke forstått brevet du fikk fra NAV. De skriver nemlig akkurat det samme som jeg: Etter at pensjonen er beregnet så levealderjusteres den ved å dele på et forholdstall. Forholdstallet påvirkes både av det årskullet du tilhører og din alder når du tar ut pensjon. Her er det fult samsvar med hva jeg skriver og hva NAV skriver til deg!

 

Jeg har utelukkende skrevet om alderspensjon. Som alderspensjonist kan jeg "alt" om alderspensjon :). Uføretrygd har jeg ikke noe forhold til bortsett fra jeg vet at uførepensjonister overføres på alderspensjon når de fyller 67 år.

Alders skjermingstillegget du skriver om er et spesielt tillegg i aderspensjon gitt til uføre født i tidsrommet 1944 - 1951. Årsaken er at arbeidstakere kan selv velge å ta ut alderspensjon senere enn ved fylte 67 år, det kan ikke uføre. Ved å utsette uttaket av alderspensjon får en et gunstigere forholdstall ved levealderjusteringen. Alders skjermingstillegget er ment å redusere effekten av levealdersjusteringen. Dette er trolig bare en overgangsordning siden det ikke gjelder uføre født etter 1951.

Ellers er det en noe forvirrende framstilling du gir av framtidig justering av G. Det er ikke slik at G reduseres med 25%! Det som er vedtatt er at framtidige pensjoner ikke skal øke like mye som den generelle lønnsutviklingen, men tilsvare 75% av lønnsutviklingen. G blir da justert slik at økningen i pensjoner skal tilsvare ca 75% av lønnsøkningen i samfunnet. Det er noe helt annet enn å hevde at G reduseres med 25%!

 

Vel, som nevnt, var det ikke noe nytt for meg å lære denne gangen heller, men om du leser dette godt nok så kan det kanskje være at du har lært noe? :)

 

Akurat den delen er riktig.  Jeg skrev kanskje litt uklart.  Det skulle være at grunnpensjonen er ikke samme summen som 1G. :smile:

 

Men du skrev at Alders-Skjermtillegg ikke finnes.  Som du så på min pensjon, så får jeg Alders-Skjermtillegg og da finnes det.  Så da HAR du lært litt selv om du skriver du kan "alt" om alderspensjon.   :smile:

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 23 februar 2017 - 12:53


#50
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Jeg jobbet i staten og gikk også av med AFP ved 62 år.

 

Flere måneder, tror nærmere 6?, fikk jeg brev om at jeg måtte søke AP. Det gikk greit. Slike brev kommer vel elektronisk nå?

Jeg fikk en slik påminnelse måneden før. Men når rett skal sies så ble jeg gjort oppmerksom på dette da jeg tok ut AFP ved 62, men det hadde selvsagt gått i glemmeboken.#51
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Akurat den delen er riktig.  Jeg skrev kanskje litt uklart.  Det skulle være at grunnpensjonen er ikke samme summen som 1G. :smile:

 

Men du skrev at Alders-Skjermtillegg ikke finnes.  Som du så på min pensjon, så får jeg Alders-Skjermtillegg og da finnes det.  Så da HAR du lært litt selv om du skriver du kan "alt" om alderspensjon.   :smile:

 

A.H.

Det er ikke bare alders-skjerming jeg ikke har omtalt av årsaker at det er lite aktuelt for folk flest. På pensjonsslippen din var det også oppført barnetillegg og ektefelletillegg (uten at jeg la merke til noe beløp på postene, men det er uviktig).

Pensjonister som har liten pensjon og ektefelle uten egen inntekt, eller særlig lav inntekt, kan få ektefelletillegg. Dette tillegget reduseres ved økt pensjon/ektefelleinntekt for til slutt å falle bort. Jeg vil for eksempel ikke få ektefelletillegg selv om min kone ikke har noen inntekt.

Tilsvarende er det for barnetillegg. Også dette tillegget reduseres/faller bort ved økende pensjonsinntekt.

AKkurat hvor grensene går husker jeg ikke i farten, bare vet at min pensjon er for høy til å utløse noe tillegg. Så kan jo jeg furte og kalle det urettferdig at min kone skal være mindre verdig enn kona til en med lavere pensjon, men jeg gjør jo ikke det. Vi får alle klare oss som best vi kan. :)

 

Forøvrig: Jeg lærer noe nytt hver dag, Arild! :) Når det kommer til ditt eget fagområde er det stor mulighet for at jeg også vil lære noe av Arild, men ut fra hva som er skrevet i denne tråden er jeg nok mer på hjemmebane i dette feltet enn Arild. Bare synd at noen kan bli forvirret av villedende/uklare påstander.

Det er intet feil i det jeg har skrevet om alderspensjon, men jeg har selvsagt ikke skrevet utfyllende om alle sider av det. Den som søker utfyllende kunnskaper om ulike sider ved alderspensjon og uføretrygd bør selv søke i Folketrygdloven med forskrifter, noe jeg selv har gjort i mine tilsvar i denne tråden.

 

Arild har rett i at jeg ikke har skrevet noe om beregning av alderspensjon for uføretrygdede. Her er det ulike måter å beregne pensjonspoeng avhengig om en hadde uførepensjon eller ny ufør som gis uføretrygd uten forutgående uførepensjon.

Uføretrygd likestilles med arbeidsinntekt og beregner pensjonspoeng ved dele pensjonsgivende inntekt på G, mens de som har fått omgjort sin uførepensjon til uføretrygd fikk fastsatt framtidige pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt de siste fem år før uførepensjonen. For de som er spesielt opptatt av dette anbefaler jeg å søke eksakt informasjon i Folketrygdloven med forskrifter.#52
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 424 Innlegg:

Det er ikke bare alders-skjerming jeg ikke har omtalt av årsaker at det er lite aktuelt for folk flest. På pensjonsslippen din var det også oppført barnetillegg og ektefelletillegg (uten at jeg la merke til noe beløp på postene, men det er uviktig).

Pensjonister som har liten pensjon og ektefelle uten egen inntekt, eller særlig lav inntekt, kan få ektefelletillegg. Dette tillegget reduseres ved økt pensjon/ektefelleinntekt for til slutt å falle bort. Jeg vil for eksempel ikke få ektefelletillegg selv om min kone ikke har noen inntekt.

Tilsvarende er det for barnetillegg. Også dette tillegget reduseres/faller bort ved økende pensjonsinntekt.

AKkurat hvor grensene går husker jeg ikke i farten, bare vet at min pensjon er for høy til å utløse noe tillegg. Så kan jo jeg furte og kalle det urettferdig at min kone skal være mindre verdig enn kona til en med lavere pensjon, men jeg gjør jo ikke det. Vi får alle klare oss som best vi kan. :)

 

Forøvrig: Jeg lærer noe nytt hver dag, Arild! :) Når det kommer til ditt eget fagområde er det stor mulighet for at jeg også vil lære noe av Arild, men ut fra hva som er skrevet i denne tråden er jeg nok mer på hjemmebane i dette feltet enn Arild. Bare synd at noen kan bli forvirret av villedende/uklare påstander.

Det er intet feil i det jeg har skrevet om alderspensjon, men jeg har selvsagt ikke skrevet utfyllende om alle sider av det. Den som søker utfyllende kunnskaper om ulike sider ved alderspensjon og uføretrygd bør selv søke i Folketrygdloven med forskrifter, noe jeg selv har gjort i mine tilsvar i denne tråden.

 

Arild har rett i at jeg ikke har skrevet noe om beregning av alderspensjon for uføretrygdede. Her er det ulike måter å beregne pensjonspoeng avhengig om en hadde uførepensjon eller ny ufør som gis uføretrygd uten forutgående uførepensjon.

Uføretrygd likestilles med arbeidsinntekt og beregner pensjonspoeng ved dele pensjonsgivende inntekt på G, mens de som har fått omgjort sin uførepensjon til uføretrygd fikk fastsatt framtidige pensjonspoeng på grunnlag av pensjonsgivende inntekt de siste fem år før uførepensjonen. For de som er spesielt opptatt av dette anbefaler jeg å søke eksakt informasjon i Folketrygdloven med forskrifter.

 

 

Hei PanGel.  Slike ting som hva jeg har av "inntekt" og hele personnummert legger jeg aldri ut.  Det synes jeg er en privatsak vet du.   :smile:

 

Vi er nok eninge på disse områdene innen pensjon.  Men enkelte ting som kanskje ikke opptar oss, det hender at vi ikke helt vet hva er.  Som for eksempel Alders-Skjermillegg som ikke du kjente til.   :smile:

 

Forøvrig så er ikke grunnpensjonen lik for alle, noe vi begge er 100% klar over.  Men samme summen i penger som 1G er den ikke for oss alderspensjonister.

 

Men heldigvis så lærer vi begge noe nytt hvert år.  Er vi friske i "toppen", så blir vi ikke bare ett år eldre men også ett år klokere hvert år.   :smile:

 

Mange alderspensjonister er jo litt forbannet over reglen som Arbeiderpartiet laget i 2011, og som de blå satt i sving når de kom til makta.  Det er når det er lønn og trygdeforhandlinger, så får de ansette som arbeider og uføretrygdede 0,75% mer en alderspensjonister.  Alderspensjonister som har jobbet hele livet og mange over 70 år, de blir nedprioritert noe som ikke er helt rettferdig.

 

Så det skal de som er uføretrygdede være klar over når de får alderspensjon.  Da øker "inntekten" 0,75% mindre enn før.

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 24 februar 2017 - 08:08


#53
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Hei PanGel. Slike ting som hva jeg har av "inntekt" og hele personnummert legger jeg aldri ut. Det synes jeg er en privatsak vet du. :smile:

Vi er nok eninge på disse områdene innen pensjon. Men enkelte ting som kanskje ikke opptar oss, det hender at vi ikke helt vet hva er. Som for eksempel Alders-Skjermillegg som ikke du kjente til. :smile:

Forøvrig så er ikke grunnpensjonen lik for alle, noe vi begge er 100% klar over. Men samme summen i penger som 1G er den ikke for oss alderspensjonister.

Men heldigvis så lærer vi begge noe nytt hvert år. Er vi friske i "toppen", så blir vi ikke bare ett år eldre men også ett år klokere hvert år. :smile:

Mange alderspensjonister er jo litt forbannet over reglen som Arbeiderpartiet laget i 2011, og som de blå satt i sving når de kom til makta. Det er når det er lønn og trygdeforhandlinger, så får de ansette som arbeider og uføretrygdede 0,75% mer en alderspensjonister. Alderspensjonister som har jobbet hele livet og mange over 70 år, de blir nedprioritert noe som ikke er helt rettferdig.

Så det skal de som er uføretrygdede være klar over når de får alderspensjon. Da øker "inntekten" 0,75% mindre enn før.

A.H.

var vel ikke ap som har fått til dette!?!

brockmann utvalget jobbet lenge med dette

og mere kommer fra departemangene

det er vel stortinget som til syvende og sist

vetar lovtekster??!, :-)

vel folketrygden var noe landsorganisasjonen kjempet for lenge

det ble vetatt vel da senterparti hadde statsmministren

disse lovene!

phuu, det finnes jo advokater og sakførere som

kun arbeider m trygderett

her er mange ulike parametre

Dette innlegget har blitt redigert av Riflefish: 24 februar 2017 - 10:21

Pain is temporary, honor lasts forever.


#54
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 424 Innlegg:

var vel ikke ap som har fått til dette!?!

brockmann utvalget jobbet lenge med dette

og mere kommer fra departemangene

det er vel stortinget som til syvende og sist

vetar lovtekster??!, :smile:

vel folketrygden var noe landsorganisasjonen kjempet for lenge

det ble vetatt vel da senterparti hadde statsmministren

disse lovene!

phuu, det finnes jo advokater og sakførere som

kun arbeider m trygderett

det er mange
mange marametre!

 

Jo det ble besluttet av Arbeiderpartiet, og satt i bruk av de blå som overtok regjeringsmakta.  

 

Brochmannsutvalget de ville redusere pensjoner og trygd i Thailand, da det er billigere å leve i Thailand.  Hun fikk og en tur for å studere levekostnadene i Thailand, og selv fikk hun 1500 kroner pr. dag i kosttillegg.  Mener det var den summen som var en fast sum og regel den gangen.  Opphold fikk hun vist gratis, og sikkert ikke lavkosthotell.  Vel man er seg selv nærmest.

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 24 februar 2017 - 09:16


#55
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
nå er det vel en ny brockman 2 komite ( utvalg) i gang

vi har vel postet hele innstillinga her tidliggre

det var mye og lese og mye jeg ikke forsto!

slik var det vel m flere

det nye skal også se på dette med østeuropere som bor og jobber i norge

og har barna i hjemlandet det var snakk om rundt 100 000 barn som

fikk norsk barnetrygdt!

men jeg at det sto?,!,

Pain is temporary, honor lasts forever.


#56
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Hei PanGel.  Slike ting som hva jeg har av "inntekt" og hele personnummert legger jeg aldri ut.  Det synes jeg er en privatsak vet du.   :smile:

 

Vi er nok eninge på disse områdene innen pensjon.  Men enkelte ting som kanskje ikke opptar oss, det hender at vi ikke helt vet hva er.  Som for eksempel Alders-Skjermillegg som ikke du kjente til.   :smile:

 

Forøvrig så er ikke grunnpensjonen lik for alle, noe vi begge er 100% klar over.  Men samme summen i penger som 1G er den ikke for oss alderspensjonister.

 

Men heldigvis så lærer vi begge noe nytt hvert år.  Er vi friske i "toppen", så blir vi ikke bare ett år eldre men også ett år klokere hvert år.   :smile:

 

Mange alderspensjonister er jo litt forbannet over reglen som Arbeiderpartiet laget i 2011, og som de blå satt i sving når de kom til makta.  Det er når det er lønn og trygdeforhandlinger, så får de ansette som arbeider og uføretrygdede 0,75% mer en alderspensjonister.  Alderspensjonister som har jobbet hele livet og mange over 70 år, de blir nedprioritert noe som ikke er helt rettferdig.

 

Så det skal de som er uføretrygdede være klar over når de får alderspensjon.  Da øker "inntekten" 0,75% mindre enn før.

 

A.H.

Har forståelse for at du ikke vil legge ut hva du har i inntekt, noe jeg heller ikke har bedt om, bare registrert at du hadde fjernet informasjonen.

Men når du bl.a. antyder at du får ektefelletillegg, så forteller du samtidig at du før tillegg har en samlet pensjon på mindre enn 426.000 :). Men det gjelder for såvidt samtlige som bare har Folketrygden siden max med dagens G er ca 390.000. Har man tilleggspensjoner så mister en fort både ektefelletillegg og barnetillegg.

Vet jo at personer som har jobbet i privat virksomhet har et slags hemmelighet forhold til inntekt, noe vi som har jobbet i offentlig virksomhet aldri har hatt. Jeg har hele mitt liv levd med at hvem som helst til enhver tid kan vite hva jeg tjener. Det er bare å lese de offentlige lønnsstigene :). Om det er andre grunner til forskjell i opptreden vedr inntekt mellom folk i privat og offentlig virksomhet skal jeg ikke spekulere i.

 

Ellers er det ikke de store ulikhetene i innholdet i hva vi skriver om folketrygden, men det er stor forskjell i hvordan vi ordlegger oss. Du skriver ut fra din virkelighet og er samtidig upresis i begrepsbruken. Noen ganger har du og misforstått og legger ut feilinformasjon. Da er det stor fare for at folk til tider ikke helt skjønner hva du skriver. Tror jeg har rettet opp et par slike feilinformasjoner. :)

 

Det er riktig at jeg ikke var oppmerksom på aldersskjermingen da du nevnte dette første gang, men jeg måtte til lovteksten for å lære hva det er og hvordan den virker. Det var ikke noe jeg lærte av deg! Du har jo ikke gitt noen informasjon om hva det er! Det er uansett ikke noe jeg ville tatt med i en forenklet generell informasjon om alderspensjon selv om jeg kjente til det, siden det bare gjelder noen få som går fra uføretrygd til alderspensjon og antallet er i sterk reduksjon og faller snart bort for nye pensjonister.


Dette innlegget har blitt redigert av PanGei: 25 februar 2017 - 19:37


#57
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Leste sist uke om at forslag om endring/opphør av etterlattepensjon skulle legges fram for Stortinget. Mente det var i Aftenposten jeg leste dette, men finner ikke tilbake til det. Ser for meg at med dagens sammensetning på tinget så henger ordningen i en tynn tråd.#58
Kjempe-Kar

Kjempe-Kar

  Medlem

 • Utestengte brukere
 • 347 Innlegg:

http://www.aftenpost...te-614359b.html#59
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 144 Innlegg:

Takker :) Visste det var i Aftenposten :)#60
Kjempe-Kar

Kjempe-Kar

  Medlem

 • Utestengte brukere
 • 347 Innlegg:

Vi kan ikke regne med at Norges generøse velferdsordninger vil fortsette i fremtiden, rett og slett fordi det ikke er bærekraftig og at det ikke blir økonomi til dette med stadig flere eldre, lavere statsinntekter, flere familiegjenforeninger, samt at vi er unike på slike ordninger.

 

Jeg kan ikke si med sikkerhet, men tror Norge kan være det eneste landet med en slik etterlattepensjons-ordning. Jeg har studert OECDs arkiv, og det nærmeste jeg finner, er Sverige og Danmark (mulig det kan finnes i Japan og Canada). 

 

Flere land har i den senere tid gjort store endringer i sine pensjonssystem. Reformarbeidet i Norge kom i gang våren 2001 da Regjeringen Stoltenberg I nedsatte en kommisjon for å utrede det fremtidige pensjonssystemet. Den 21. mars 2007 ble det inngått et pensjonsforlik mellom regjeringspartene og Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Hovedrammen i forliket var pensjonsopptjening fra første krone opp til 7,1 G, opptjening for ulønnet omsorg tilsvarende 4,5 G i opptil 6 år for hvert barn, og pensjonsopptjening for utført førstegangstjeneste. Besteårsregelen fjernes og det er lagt opp til økt arbeids-incentiv. 

 

Etterlattepensjonen var i utgangspunktet en sikring, særlig for kvinner som hadde liten eller ingen egen inntekt, og avledet pensjon skulle sørge for at enker ikke skulle bli minstepensjonister. De rene enkepensjonene utfases, og dagens etterlattepensjon og avledet pensjon er kjønnsnøytrale.

 

De fleste kvinner har i dag en egen pensjonsgivende inntekt og er i større grad selvforsørgende. På bakgrunn av at kvinner nå er mindre avhengig av en ektefelle samt en økt fokusering på individuell pensjonsopptjening. Det er nok ingen som mener seriøst at eksempelvis en manns arbeid i Norge, skal kunne rettferdiggjøre en samboer/ektefelles liv i et annet land, uten at vedkommende har bidratt til det norske samfunnet.

 

De norske reformforslagene har store likhetstrekk med Sveriges nye pensjonssystem, men det er usikkert om norsk etterlattepensjon vil følge Sveriges eksempel. Sverige gjennomførte sin reform i 1999. I 2006 var hele 80 % av alle kvinner mellom 25 og 59 år sysselsatt. I dag er det litt over 20 000 etterlatte som får utbetalt etterlattepensjon fra folketrygden. Antallet reduseres hvert år siden flere etterlatte vil ha for høy inntekt, til tross for at mange enker arbeider deltid, og pensjonen avkortes helt.

 

Sverige har en etterlattepensjon som ikke blir justert for den gjenlevendes inntekt. Pensjonen er tidsavgrenset slik at den etterlatte skal få tid til å omstille seg. Danmark har også en etterlattepensjon som er uavhengig av gjenlevendes inntekt, men betales ut som et engangs-beløp. I Danmark utbetales det etterlattepensjon til samboere. Danmark har dermed tatt høyde for samlivs-endringene.

 

Vi sammenlikner oss gjerne med andre land, men ofte goder som er i andre land, men som vi ikke  har. OECD nevnte for noen år siden at Norge har rundt 50 sær-ordninger i velferdssystemet som ingen andre land kan vise maken til. Eksempelvis finnes det ikke i et rikt land som Tyskland noen form for minstepensjoner. Har du ikke inntektsgivende inntekt i livet, får du heller ingen pensjon. Samtidig har de lovbestemt at alle foreldre er økonomisk forpliktet til å betale barns utdannelse. Dersom det ikke gjøres frivillig, blir det trukket av inntekt. 

 

Vi må nok innse at den generøse og rike tiden sakte, men sikkert, svinner hen, og det er også naturlig når man ser de enorme utgiftene vi har tillatt oss til trygder/støtteordninger/sosialt/helse de senere tiårene. Bare på helse alene brukte vi i 2015 hele 311 milliarder kroner, og det på en befolkning på vår lille størrelse. Det er rundt 60 000 kroner per innbygger, altså mer bare i helseutgifter per år/innbygger enn mer enn 60 % av Jordens befolkning har i brutto årslønn!! Skremmende. Første gang man i både OECD og FN behandlet disse spørsmålene, trodde man Norge hadde regnet feil. 

 

Vi har omtrent dobbelt så mye i helse- og sosialutgifter som Sverige, et land med dobbelt så mange innbyggere. Det forteller mye. 

 

Etterlattepensjonen blir i dag inntekts-justert og i følge arbeidsmarkeds-teorier vil dette føre til lavere arbeids-incentiv. De etterlatte står mellom valget mellom egen inntekt og lav/ingen pensjon eller redusert stilling som gir en høyere pensjon. En tidsbegrenset etterlattepensjon, som ikke blir avkortet for inntekt, vil gi incentiver til økt yrkestilpasning for kvinner.Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere