Gå til innhold

Foto

folkepensjon

- - - - - AF

 • Vennligst logg inn for å svare
105 svar til dette emnet

#21
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:


Grunnpensjonen din er nok 1G, men den er levealderjustert. Dermed ser det ut som den er mindre enn 1G. Det er ikke bare tilleggspensjonen som levealderjusteres, det gjøres med hele pensjonen.

 

Ellers er det, så vidt jeg kjenner til, ikke noe som heter alders-skjerming eller alders-tillegg. Nesten alle pensjoner levealderjusteres, dvs normalt reduseres i forhold til hva pensjonen ville blitt uten levealderjustering. 

 

For årskullet 1943 er delingstallet satt til 1når de tar ut pensjonen ved fylte 67 år. Dvs de får ingen avkorting. Om de utsetter uttaket av pensjon vil de faktisk få mer i pensjon enn før levealderjustering. Dette viser at det jeg tidligere skrev at delingstallet ikke kan bli under 1 ikke er korrekt. Venter en lenge nok med å ta ut pensjonen, så vil delingstallet kunne bli under 1 og dermed gi større pensjon. Dette er jo fordi samlet utbetalt pensjon i forhold til beregnet levealder skal bli det samme, uansett når en tar ut pensjonen. Jo færre år, jo større blir den årlige pensjon og dess flere pensjonsår, dess mindre blir den årlige pensjonen. Forholdstallet fastsettes ut fra et årskull forventede levealder. Det lages prognoser, men tror det er slik at det endelige forholdstallet for et årskull fastsettes det året årskullet fyller 62 år.

 

1944-kullet får delingstall under 1 ved å vente til 67 år og 2 måneder med å ta ut pensjon.

1945-kullet får delingstall under 1 ved å vente til 67 år og 3 måneder med å ta ut pensjon.

Slik øker det med 1 måned for hvert årskull fram til 1950. Deretter er det hopp på 1 og 2 måneder mellom årskullene.

 

Alt jeg har skrevet her om folketrygd forholder seg til de årskullene som er født før 1954. De født i 1963 og senere får pensjonen beregnet etter nye regler. 

Født før 1943 Egne ordninger for pensjonsberegning med kompensasjon for alder siden de var voksne da folketrygden ble innført.

1943 - 1953 Beregnet pensjon etter gamle regler

1954 - 1962 Beregnet pensjon etter overgangsordninger (blanding av nye og gamle regler)

1963 ->        Beregnet etter nye regler

 

Er du født i 1954 får du 9/10 beregnet etter gamle regler og 1/10 etter nye. Så endres brøkene slik at den som er født i 1962 får 1/10 beregnet etter gamle regler og 9/10 beregnet etter nye.

 

En av tingene er som Arild påpeker at i det øyeblikket du går fra Uførepensjon til Alderspensjon kommer dette med sivilstatus inn i bildet. Uføre får ingen avkortning i grunnpensjonen mens alderspensjonistene "straffes" for om de er gift. Opprinnelig var den 75% av G, så man mistet 25% av grunnpensjon da. Nå er den vel 85%? De driver og justerer den litt opp ihvertfall.

 

En annen faktor er pensjonspoeng på uføretidspunktet. Om man var litt uheldig i overgangen fra yrkeslivet til å bli uførepensjonist så gikk man kanskje ned i lønn de siste årene før man fikk "dommen". Dette var ganske vanlig spesielt for kvinner som tok mer enn 1 år fødselspermisjon eller om man ble sendt på tiltak og forsøkt resirkulert tilbake i arbeidslivet. Problemstillingen var da at lønn som legges til grunn for framtidige pensjonspoeng er de 3 siste års inntekt. Snittet av disse ble da samholdt med Folketrygdens Grunnbeløp på uføretidspunktet (den dato UP innvilges så vidt jeg husker, ikke første sykemeldingsdato, men bare arrester meg om jeg husker feil). Dette ble utregnet som snitt av årsinntekt 3 siste år fratrukket 1 G og dividert på 1 G. Dette var da pensjonspoeng tallet som ble gjeldende for framtidig opptjening i forhold til alderspensjon. Selve alderspensjonen var beregnet som snittet av de 20 beste pensjonspoeng. For å få full pensjon måtte det minst 40 år deltagelse eller potensiell deltagelse (for uføre) til. Mindre enn 40 ville gi en avkortningsbrøk feks 35 år av 40 (35/40 = 87,5%) i forhold til tilleggspensjonen.

 

Så forskjellen mellom uførepensjon og alderspensjon kan være formidabel om man er veldig uheldig. Derfor meget smart å sette seg inn i hva man får når den dag kommer så det ikke blir skikkelig kalddusj.

 

Enkelte (som meg) kan faktisk oppleve det stikk motsatte på grunn av tilfeldigheter. For meg som jobbet i DnB systemet fikk vi gode bonuser til inntekten alle de 3 siste årene før jeg ble uførepensjonert. På grunn av dette fikk jeg et pensjonspoeng tall på over 5. Snittlønnen (pensjons grunnlaget) var ca 50.000 kr over hva som var kontraktsfestet årslønn i mitt tilfelle.

 

Dette med pensjon gjenom arbeidsgiver er et viktig moment. Så og si ingen får sin pensjon direkte fra arbeidsgiver, men mange arbeidsgivere tegnet pensjonsforsikringer i forsikrings-selskaper (det var dette jeg jobbet med i min tid i DnB). Dette ble etterhvert endret til såkalt Innskuddspensjon der arbeidsgiver måtte tegne en pensjonsforsikring som det ble innbetalt minimum 2% av arbeidstakers lønn til en pensjonskonto som da skulle akkumulere seg over tid og gi en ok ytelse i tillegg til folketrygden. Desverre var denne 2% ordningen rett og slett rævva i forhold til den gamle ordningen (kalt ytelsespensjon).

 

Å bare få pensjon fra staten er ikke store beløpet. Eksempelvis har jeg ca 330.000-340.000 kr fra NAV i året. Men det som gjør den store forskjellen er min gamle ytelsespensjon-forsikring gjenom arbeidsgiver som gir meg 112.000 kr ekstra resten av livet. For å si det mildt var det ganske spesielt å få like mye utbetalt i pensjon som uførepensjonist som jeg hadde i månedslønn da jeg jobbet. Men jeg hadde altså det som på godt norsk kalles gullhår i rævva i forhold til omstendighetene og timingen. Det normale er å gå ned noe i utbetaling ved overgang til uførepensjon.

 

 

Vel der tar dere begge feil.  Det er ikke sikkert en som får alderspensjon etter å hatt noen år som ufør, får en grunnpensjon som er lik 1 G.  Jeg var fullt klar over det, og spurte NAV hvorfor.  Slik så svaret ut:

 

 

(PK) NAV Kontaktsenter Pensjon <nav.kontaktsenter.pensjon@nav.no>

13.11.2014

 

 

til meg

 

 

 

 

 

Det er korrekt at 1 G = 7364 kr per mnd (7364 * 12 = 88370 )

Men det betyr ikke at grunnpensjon blir lik for alle likevel.

 

Grunnpensjon regnes ut i fra 1 G, men så kommer faktorer som levealderjustering og forhåndstall som påvirker størrelsen på grunnpensjon.

 

 

Med vennlig hilsen

Kari Hansen

NAV Kontaktsenter Pensjon

 

Postboks 6600, Etterstad

0607 Oslo

Telefon 55 55 33 34

 

Vel  Da har dere lært noe nytt i dag også.  Tar med screen shot av svaret fra NAV også, samt ett screen shot av min grunnpensjon i 2015 og hva 1G var da.  Som dere ser så er min grunnpensjon Kr.  452  MINDRE enn 1G.  Jeg har som alderspensjonist også det som heter alder-skjermtillegg på Kr. 133,- i måneden.  

 

For sammenligning fra brevet til en som fikk uføretrygd som så vidt over 31 år gammel, så er det enkelt å se hva han tapte.  Han hadde en uføretrygd på  Kr. 24.356,- i 2015, men etter den dagens norm så vil alderspensjonen bli Kr.  16.790,30 i måneden og Kr. 7564,- (forhøyet til hel krone) mindre i måneden som alderspensjonist.  Vel og merke etter normen og tallene  i 2015.

 

A.H.

Vedlagt(e) fil(er)


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 22 februar 2017 - 00:58


#22
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:

hei!

har en venn som har fått uføretrygd ugift


etter at han til jul gikk over på følketrygd( 67år)

ikke stat eller kommune

har utbetalingen blitt betydlig redusert også brutto

det holder nå knapt tim minimum for og få 1 års visum

har noen ærfaring med dette at da folketrygden

betaler mye mindre!

et annet eksempel

;, uføretrygdet på 45 k gift

hva blir ca folketrygdpensjon!?,

kunne ikke bistå..


så mange tabeller og regler

finnes det klare svar?

gjør nav feil?

 

Slik startet denne tråden da du Riflefish lurte på hva en venn sin alderspensjon vil bli.  Du har fått mange svar og har nok blitt en del klokere i dette temaet.

 

Men.  En ting som din venn får i likhet med oss andre alderspensjonister, det er at Grunnpensjonen faller 0,75% hvert år i forhold til 1G for en med uføretrygd.  Det er for Arbeiderpartiet innførte en ny lov i 2011, som sier at alderspensjonister skal ha 0,75% mindre enn lønnsjusteringen hvert. år.  Uføretrygd skattes og sees på i dag som lønn.  Lønnstagere og uføretrygdede kan få 1,75% lønnsstigning, mens alderspensjonistene da får 1% tillegg.

 

Så din venn kommer lenger og lenger bak i "inntek" for hvert år som går, da i forhild til en uføretrygdet.  Men uføretrygdede som er gift de er fratatt retten til å få hustrutillegg, noe som de kan søke om igjen når de er alderspensjonister.

 

A.H.#23
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

En grei oversikt finnes på Smarte Pengger. Det er artikler for alle aldersgruppene på samme nettstedet.
 
http://www.smartepen...-gammel-ordning


også noen som forsøker og forklare!

dette er igrunn mereog mere komplisert

om en da ikke tar ibruk
snittG
beste 20år

veljeg for avstå og forsøke og gi råd!

pengai, robertx, og arilds linke

er i grunn

ikke lettere nå

men har en snitt de beste 20 åra snitt 7 g

og 40 år


gift og hjemme frue!

det er vel slik mange eldre har det!

forsto pangai!

så kom robertx og arilds link

vel for innse at dette ikke er for en

ikke matematiker og lav IQ

gåre ann og lage et system som få

ikke forstår,,

jeg er en av dem


har afp!( jegfra 62) men etter 67 veit jeg ikke

jeg heller!!

merklig og lage et system som

så få forstår! :-)

Pain is temporary, honor lasts forever.


#24
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

på din nav side står det opptent perssjon står det eks 600000 kr hva for man i mnd da???#25
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:

på din nav side står det opptent perssjon står det eks 600000 kr hva for man i mnd da???

 

 

HÆ???????  På min side i NAV står det hva???????  

 

Vi får den summen vi får, vanskeligere enn det er det ikke, og da ser vi også hver måned hva summen er.  Når man får alderspensjon, så får man ett brev mange sider som det står opptjente pensjonspoeng for hvert år.  Samt summen vi får det året alderspensjonen starter. Ett brev med mange sider og svært lett å forstå.  Vel når man får brevet.  Men ingen alderspensjonist får under 2G så vidt jeg vet, da dette er garantert minstepensjon

 

A.H.


Dette innlegget har blitt redigert av Arild Holtet: 22 februar 2017 - 09:03


#26
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:

@ A.H.

Jeg fikk også et slikt brev som deg. Men vi har jo den gamle ordningen, som etter min mening var enklere en denne nymotens innskuddsbaserte pensjonen til ungene våre!

 

RF får nok vente til nærmere butsdagen sin, så får han nok et liknende brev han også.#27
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

HÆ???????  På min side i NAV står det hva???????  

 

Vi får den summen vi får, vanskeligere enn det er det ikke, og da ser vi også hver måned hva summen er.  Når man får alderspensjon, så får man ett brev mange sider som det står opptjente pensjonspoeng for hvert år.  Samt summen vi får det året alderspensjonen starter. Ett brev med mange sider og svært lett å forstå.  Vel når man får brevet.  Men ingen alderspensjonist får under 2G så vidt jeg vet, da dette er garantert minstepensjon

 

A.H.

på min nav side står det Pensjonsbeholdning per 01.01.2017 litt  under 600000 kr#28
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:

@ A.H.

Jeg fikk også et slikt brev som deg. Men vi har jo den gamle ordningen, som etter min mening var enklere en denne nymotens innskuddsbaserte pensjonen til ungene våre!

 

RF får nok vente til nærmere butsdagen sin, så får han nok et liknende brev han også.

 

 

Det gjør han nok ganske sikkert, og da er han i samme klasse som oss.  Men det var artig å se hvert års poenginntjening.  Siden jeg var håndtverksmester og forskudd på jobber utbetaling på jobber og ubetalte fakturaer, så var disse poengene ganske så forskjellig.  Men det hele ble litt forenklet, da vi fikk for de 20 beste årene.  

 

Tror vi ska være takknemlige for vi er pensjonister etter den gamle ordningen.  Ulempen var tyngre arbeie ikke betalt for de 3 første dagene vi var syke, og en ganske mye lengre arbeidstid og mindre ferier.  Men det ble bedre etter hvert, og noe å klage over har jeg ikke på noen måte.

 

A.H.#29
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:

på min nav side står det Pensjonsbeholdning per 01.01.2017 litt  under 600000 kr

 

 

OK.  Din pensjonsbeholdning.  Men det sier ikke at du får 600.000,- i året.

 

A.H.#30
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

OK.  Din pensjonsbeholdning.  Men det sier ikke at du får 600.000,- i året.

 

A.H.

  så dette tallet er bare tull#31
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
blir det noen forandring

fra afp til folkepensjon?

Pain is temporary, honor lasts forever.


#32
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

  så dette tallet er bare tull

det er bare et tall dem gir ut bare???????#33
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

født 1963 har 600000 kr for du 291 000 i året#34
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 439 Innlegg:

  så dette tallet er bare tull

 

 

På ingen måte, men det er ikke det du får i pensjon.

 

 

født 1963 har 600000 kr for du 291 000 i året

 

 

Der har du jo tallet på pensjonen selv, og 3,1432227 G er ikke en dårlig alderspensjon.  Den lever du godt av i både Thailand og Spania.  En alderspensjonist betaler også mindre skatt enn en med uføretrygd.

 

A.H.#35
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

På ingen måte, men det er ikke det du får i pensjon.

 

 

 

 

Der har du jo tallet på pensjonen selv, og 3,1432227 G er ikke en dårlig alderspensjon.  Den lever du godt av i både Thailand og Spania.  En alderspensjonist betaler også mindre skatt enn en med uføretrygd.

 

A.H.

hæææææææææææ det er 1000 mindre en det jeg har nå i mnd


Dette innlegget har blitt redigert av chelsea: 22 februar 2017 - 14:08


#36
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

291 000 -12 mnd 24410 kr + skatt er ca19000 kr i mnd


Dette innlegget har blitt redigert av chelsea: 22 februar 2017 - 14:08


#37
Tellus

Tellus

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 3 204 Innlegg:

på min nav side står det Pensjonsbeholdning per 01.01.2017 litt  under 600000 kr

 

Hos meg står det 2.623.214 i Pensjonsbeholdning per 01.01.2017


En gang var jeg på samme plass to ganger...

#38
XYZ

XYZ

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 1 073 Innlegg:

291 000 -12 mnd 24410 kr + skatt er ca19000 kr i mnd

Jeg har sagt det til deg to ganger før: Skatt til Thailand av det du bruker her og resten, forutsatt det er noe, skatter du av til Norge. Resultat = mye mindre skatt. 

Men nå skal du jo flytte til Spania, så da blir det kanskje annerledes?#39
chelsea

chelsea

  Medlem

 • Medlemmer
 • 6 127 Innlegg:

Jeg har sagt det til deg to ganger før: Skatt til Thailand av det du bruker her og resten, forutsatt det er noe, skatter du av til Norge. Resultat = mye mindre skatt. 

Men nå skal du jo flytte til Spania, så da blir det kanskje annerledes?

skatter ikke til thailand nå,skatter til norge, når jeg flytter til spania så skatter jeg ikke til norge da skatter jeg til spania, dette er når du blir pensjonist om 17 år da er jeg ikke i thailand eller i spania


Dette innlegget har blitt redigert av chelsea: 22 februar 2017 - 16:04


#40
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 145 Innlegg:

Vel der tar dere begge feil.  Det er ikke sikkert en som får alderspensjon etter å hatt noen år som ufør, får en grunnpensjon som er lik 1 G.  Jeg var fullt klar over det, og spurte NAV hvorfor.  Slik så svaret ut:

Det er korrekt at 1 G = 7364 kr per mnd (7364 * 12 = 88370 )

Men det betyr ikke at grunnpensjon blir lik for alle likevel.

 Grunnpensjon regnes ut i fra 1 G, men så kommer faktorer som levealderjustering og forhåndstall som påvirker størrelsen på grunnpensjon.

 

Vel  Da har dere lært noe nytt i dag også.  

A.H.

 

Jeg har nok ikke tatt noe feil og har heller ikke lært noe nytt i dag, Arild. Enten har du ikke lest hva jeg skriver, eller så har du ikke forstått brevet du fikk fra NAV. De skriver nemlig akkurat det samme som jeg: Etter at pensjonen er beregnet så levealderjusteres den ved å dele på et forholdstall. Forholdstallet påvirkes både av det årskullet du tilhører og din alder når du tar ut pensjon. Her er det fult samsvar med hva jeg skriver og hva NAV skriver til deg!

 

Jeg har utelukkende skrevet om alderspensjon. Som alderspensjonist kan jeg "alt" om alderspensjon :). Uføretrygd har jeg ikke noe forhold til bortsett fra jeg vet at uførepensjonister overføres på alderspensjon når de fyller 67 år.

Alders skjermingstillegget du skriver om er et spesielt tillegg i aderspensjon gitt til uføre født i tidsrommet 1944 - 1951. Årsaken er at arbeidstakere kan selv velge å ta ut alderspensjon senere enn ved fylte 67 år, det kan ikke uføre. Ved å utsette uttaket av alderspensjon får en et gunstigere forholdstall ved levealderjusteringen. Alders skjermingstillegget er ment å redusere effekten av levealdersjusteringen. Dette er trolig bare en overgangsordning siden det ikke gjelder uføre født etter 1951.

Ellers er det en noe forvirrende framstilling du gir av framtidig justering av G. Det er ikke slik at G reduseres med 25%! Det som er vedtatt er at framtidige pensjoner ikke skal øke like mye som den generelle lønnsutviklingen, men tilsvare 75% av lønnsutviklingen. G blir da justert slik at økningen i pensjoner skal tilsvare ca 75% av lønnsøkningen i samfunnet. Det er noe helt annet enn å hevde at G reduseres med 25%!

 

Vel, som nevnt, var det ikke noe nytt for meg å lære denne gangen heller, men om du leser dette godt nok så kan det kanskje være at du har lært noe? :)Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere