Gå til innhold

Foto

Stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker • Vennligst logg inn for å svare
84 svar til dette emnet

#1
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:


Vitenskapskomiteen for mattrygghet presenterte i slutten av april en sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon som ikke påviste noen positiv helseeffekt av økomat.
 

En ny internasjonal studie som er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Nutrition viser imidlertid at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker.
 

Økologisk frukt og grønnsaker har flere antioksidanter, lavere innhold av tungmetaller og lavere nivåer av plantevernmidler, viser metastudien utført ved Universitetet i Newcastle i England.
 

All vitenskapelig litteratur på området er gjennomgått i metastudien som er den største av sitt slag.

Totalt har forskerne gjennomgått 343 vitenskapelige fagfellevurderte artikler der økologisk frukt eller grønnsaker er blitt sammenlignet med det som er konvensjonelt dyrket.

Les resten her: http://www.dn.no/nyh...t-og-gronnsaker

Det er nesten trist at man må bevise at mat dyrket langsommere uten bruk av kjemiske stoffer, er sunnere enn mat produsert med "doping" for raskere vekst og utstrakt bruk av kjemiske stoffer. Egentlig like trist som at Vitenskapskomiteen for mattrygghet skaper usikkerhet i forhold til barnelærdommen hos mange, og påstår at de ikke kan påvise noen positiv helseeffekt av økomat. Men verdens største metastudie på området slår iallefall fast at det er stor forskjell, og det er bra.

Nå må vi bare få mer økologiske grønnsaker og frukter ut i butikkene til noenlunde normale priser. 

 #2
jing

jing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 20 229 Innlegg:

Ikke veldig oppsiktsvekkende at en internasjonal undersøkelse kunne fått et annet resultat enn en norsk på dette området.

Er thailand med? #3
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Ikke veldig oppsiktsvekkende at en internasjonal undersøkelse kunne fått et annet resultat enn en norsk på dette området.

Er thailand med? 

 

Om Thailand er med? Med på hva da?

Det er altså ikke slik at det er en internasjonal undersøkelse som har fått et annet resultat enn en norsk undersøkelse. Vitenskapskomiteen for Mattrygghet vurderte den forskningen som finnes på området og kom til konklusjonen at det ikke kan påvises noen positiv helseeffekt av økologisk dyrket mat fremfor ikke-økologisk dyrket mat.

En internasjonal metaundersøkelse, den største i sitt slag,  foretatt av svært seriøse forskere kom til at det er stor forskjell mellom økologisk og ikke-økologisk mat.

Selvfølgelig kom de til den konklusjonen, da man vel skal være ganske omtåket for å mene at mat dyrket med kunstgjødsel (kan sammenlignes med doping - og kommer fra militært bruk og kan også lages bomber av) og svære mengder kjemikalier, er like god som mat dyrket uten vekstfremmende stoffer og uten kjemikalier. Det er nesten så man kan mistenke Vitenskapskomiteen for Matttrygghet å mangle generell folkeklig kunnskap, og ha som formål å ramme økologisk mat.

Det som er tragisk er at noen økologiske epler de fleste steder koster like mye som en handlekurv med giftsprøytet mat. MEn det blir vel bedre med tiden når flesre studier kommer ut som viser fordelene med økologisk mat og forbrukerne begynenr å velge økologisk mat (mange forbrukere ville nok valgt det i dag om det var tilgjengelig og prisen var mer normal).

Ellers godt å se at økologisk melk begynner å bli tilgjengelig i de fleste butikker. Koster en krone mer eller noe slik, men det er verd det. Min oppdordring til alle er å støtte økologisk landbruk og sikre mindre tungmetaller og giftstoffer i egen kropp ved å kjøpe økologisk melk fremover. Gjerne andre økologiske prødukter også om man vil :-).#4
jing

jing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 20 229 Innlegg:

Man skal være temmelig omtåket om man ikke ser forskjell på graden av bruk av kjemiske stoffer og ned til økologisk landbruk

Tipper en viss norsk næring har øvet ett ikke ubetydelig press her  :)#5
oker

oker

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 913 Innlegg:
Er jo litt folkemord å snakke økologisk mat. Hvor mange mennesker hadde kunne spise hver dag hvis om alle mat skal dyrkes økologisk. Eller er det bare kremen av mennesker som skal ha den rettigheter.

#6
oker

oker

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 913 Innlegg:
Nitrogen er faktisk et grunnstoff. Så hva er forskjellen om den finnes i kuskit eller kunstgjødsel? Tenk dere litt om.

#7
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Er jo litt folkemord å snakke økologisk mat. Hvor mange mennesker hadde kunne spise hver dag hvis om alle mat skal dyrkes økologisk. Eller er det bare kremen av mennesker som skal ha den rettigheter.

Hvorfor skulle ikke alle kunne nyte god økologisk mat dersom man ønsket det?

ØKologisk jordbruk foregår ved vekselbruk og sanplanting av ulike vekser i stor grad. Undersøkelser viser at at økologisk landbruk har bedre struktur, høyere innhold av mikroorganismer, insekter og mark enn dagens konvensjonelle jordbruk som ikke baserer seg på vekselbruk og på store mengder gift. Noe som fører til at jorden blir utarmet og produserer stadig mindre.

Et internasjonalt panel med 400 forskere som var støttet av flere FN-organisasjoner og Verdensbanken, konkluderte i 2008 at verdens matvareproduksjon må endres radikalt for å brødfø den kommende befolkningsveksten og dagens sultne. Panelet konluderte med at man må satse på bærekraftig, økologisk småskalaproduksjon. Den siste rapporten til Worldwatch Institute fra 2013 viser også at den økologiske landbruksproduksjonen i global målestokk er tredoblet de siste 10 årene. Rapporten konkluderer med at økologisk landbruk utkonkurrerer det konvensjonelle med større avlinger, bedre økonomi, mindre errosjon i tørkeperioder og høyere biologisk mangfold.

FN-rapporten "Agroecology and the right to food" fra 2011 viser at verdens utviklingsland kan doble matproduksjonen i løpet av 10 år om de går over til økologisk landbruk.

Dette harmonerer godt med ar verdensrekoren for produksjon av ris og poteter per hektar nylig er satt av økologiske småbrukere i Indias fattigste delstat. Og det til måpende forundring fra konvensjonelle jordbrukere verden over . Ingen genteknologier, kunstgjødslere eller sprøytemiddelbrukere har kunne varte opp med lignende avlinger.

Men jeg må foreløåig gi deg rett i at i en klimatisk randsone som Norge så medfører det riktighet at økologisk matproduksjon med enkelte unntak ikke gir like store avlinger som konvensjonell. Men nå endrer klimaet, desverre, seg ganske kraftig og da er det ikke sikkert at Norge blir en klimatisk randsone lenger.

Og det er ikke i Norge man mangler mat i hovedak, og heller ikke vil gjøre det fremover (da vi har råd til å importere), og om man ser på verden så er det altså ikke noen grunn til at ikke økologisk landbruk skal gi mindre avlinger. Heller det motsatte om noe.#8
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Nitrogen er faktisk et grunnstoff. Så hva er forskjellen om den finnes i kuskit eller kunstgjødsel? Tenk dere litt om.

Litt usikker på hva du mener.

Den største utfordringen er fosfor som det er begrenset med på jorden. 80 prosent av jordens gjenstående fosforreserver disponeres av Marokko, Kina og USA. Vi bruker nå rundt 160 megatonn årlig, og reservere minker kraftig. Fosfor er som vi vet en av de fundamentale byggeklossene i alt liv og er helt nødvendiyg for at celler skal fungere. Og fosfor kan man ikke erstatte av andre ressurser.

Så har nitrogen en annen utfordring, og i forhold til den så har du rett i at kumøkk og kunstgjødsel begge har nitrogen i seg men man opplever en helt annen næringsavrenning fra jordsmonnet med kunstgjørsel.#9
oker

oker

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 913 Innlegg:
Dere økofantaster er litt som religioner. Dere greier ikke å bruke litt sunn fornuft hva som er bra og ikke bra. Dere ser på gjødsling som en fysak. Kom dere i det minste ned på bakken på det området. Faktiske er det kun nitrogen du greier å skape med vekselbruk. Men da må vi nære meget glad i å spise belgfrukter. Kall, fosfor og mikrostoffer. Tapper du av hver gang du tar ut en avling. Uten noen returordning på det som kommer ut bak og det som graves ned ved kirka så er dette borte vekk og du får en utarming av jorda på både kort og lang sikt. Skal vi brødfø kloden er det ingen mulighet til å unngå å tilføre dette.
Ser heller ikke hva som er galt i dette. Handelsgjødsel er i dag så finstemt at det er absolutt den sikreste måten og få sikker trygge matvarer på.
Jeg har god erfaring i planteproduksjon både på friland og gartneri. Hadde kornproduksjon på jord som det hadde kun drevet korn på siden 1930. Så ingen nedgang i avlinger av den grunn.Tror nok det hadde vært ganske små avlinger med drift uten Handelsgjødsel.
I veksthus ville vi ha vekstmatriale som vi hadde full kontroll med næringstilførselen.
Steinull var ypperlig da hadde du full styring.
Så når dere tar med Handelsgjødsel som fy fy da er fornuften borte og det har gått over til religion.
Når det gjelder sprøyting så et det selvsagt et onde. Men hva er valget hvis vi skal brødfø kloden.
Norge er meget streng så der er problemet ikke så stort at vi får i oss skadelige stoffer. Men ser her i Thailand brukes sprøytemidler som har vært forbudt i Norge en mannsalder.
Bor selv i Verdens største ananas distrikt her nede, faktisk nært innpå det også kona driver. Men med de gode vekstvilkår en har her så hadde det så godt som umulig å ha så mye folk i jobb at en kunne hatt kontroll med ugress.
Så skall vi brødfø jordens befolkning så har vi ikke så mange valg. Halvere befolkningen og det meste av befolkningen tilbake til landbruket å lugge ugress og plukke larver.
Genmanipulering kan muligens løse noe av problemet, men selvsagt omstridt.
Så fortsatt er økoreligionen noe som vi rike kan holde på med.
Skal veden ha mat trenger vi effektivt landbruk. Det det kan begynne med er å få kontroll i sprøytemiddelbruk. Ta vekk de værst skadelige midler få styr på mengdebruk og karensdager til høsting. Greier vi dette så har vi kommet langt.

#10
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Jeg synes ofte det er litt merkelig at vi som gjerne slår et slag for produksjon av grønnsaker og frukt på den måten som er utgangspunktet får en litt negativ merkelapp på oss, mens de som slår et slag for å bruke kustgjødsel som i hovedsak begynte med overskuddsmatriale fra andre verdenskrigs massive bombeproduksjon ses på som å være positive foregangspersoner.

Det er ingen som er mot gjødsling, heller ikke de som er skeptisk til den enorme økningen i kunstgjødsel. Det er slik at kunstgjødsling fører til en formidabel vekst i produksjonen av korn, frukt og grønt spesielt i randsoner. Bonden kan høste raskere og mer. Mineraltilsetningen gjør det unødvendig for jordbrukere å forvalte jorden på tradisjonelt vis gjennom vekselbruk. De kortsiktige fordelene er jeg og de fleste andre enige om at er betydelige. Meravkastningen over tid er imidlertid avtagende, noe vi også kan se ved at det ikke gir formidabel vekst lenger mange steder og mye jordsmonn er blitt delvis eller helt ødelagt.

Fremstilling av kunstgjødsel krever også enorme mengder energi og utgjør en stor klimabelastning. At man kan bruke kunstgjødsel som bomber, noe som er gjort flere ganger i terrorangrep, skal man ikke holde mot det, men det viser iallefall at det har en fortid som overskuddsmateriale.

Så får vi heller være uenig i hvor negativt det er med kunstgjødsel. Uansett så løser sannsynligvis dette seg selv, da jorden er i ferd med å spise opp sine kjente ressurser av fosfor og når det er gjort så kan man ikke lage mer kunstgjødsel. Da får man også andre utfordringer naturligvis.

Valget til å sprøyte gift utover maten er å ikke sprøyte gift utover maten. Flere rapporter av fremdragende forskere viser som nevnt at økologisk småskalaproduksjon er veien å gå for å mette jorden på sikt. Jeg nevner igjen at verdens største produksjon av ris og poteter kommer fra økologisk jordbruk uten at man måtte luke og herje på. Man produserte rett og slett bare produktene slik de skal produseres med litt kjærlighet og omtanke.

Genmanipulasjon er en måte for internasjonale selskaper å tjene mye penger da man må betale for å bruke deres genmanipulerte planter. Det er ellers mange ulemper, blandt annet vet man ikke konsekvensene i fremtiden. Her minner jeg på at DDT ble ansett som å være kilden til alt godt for en del tiår siden, og foreldre i Stavanger blandt annet brukte det til å avluse barna sine. Så vet man jo nå hvor skadelig DDT er.

Som nevnt, verdens største produksjon av ris og poteter er gjort ved økologisk landbruk i en av de fattigste delstatene i India. Konvensjonelle jordbrukere og anerkjente forskere kunne ikke tro det, men måtte innrømme at slik er det. Så dersom du mener at verden behøver et effektivt landbruk - og økologisk landbruk i dag sitter med verdensrekordene på 2 av de viktigste råvarene i maten vår - hvorfor må vi da bruke kunstgjøldsel og giftstoffer?#11
oker

oker

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 913 Innlegg:
Skal legge meg å sove nå, men som normann bør du kjenne til muligens den største oppfinnelsen noen norske har gjort noen gang.
Les deg opp på hva Sam Eyde og Kristian birkeland gjorde i 1905.
Da slipper vi slikt tullsnakkk om at sprengstoffoverskudd fra andre verdenskrig er grunnlaget for handelsgjødsl.

#12
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Skal legge meg å sove nå, men som normann bør du kjenne til muligens den største oppfinnelsen noen norske har gjort noen gang.
Les deg opp på hva Sam Eyde og Kristian birkeland gjorde i 1905.
Da slipper vi slikt tullsnakkk om at sprengstoffoverskudd fra andre verdenskrig er grunnlaget for handelsgjødsl.


Jeg er litt småtrøtt selv så jeg ser nå at jeg skrev en litt annen mening enn den jeg tenkte. Det jeg mente var at bruk av kunstgjødsel fikk sitt virkelige fotfeste med overskuddsmateriale etter andre verdenskrig, naturligvis i USA i hovedsak men det var og er også et av de største markedene.

Ellers er det riktig at Fysikkprofessor og Nordlysforsker Kristian Birkeland la grunnlaget for dagens kunstgjødselprodusent Yara. Dette som et resultat av at han i 1902 skulle demonstrere hvordan en elektromagnetisk kanon kunne sende prosjektiler på 10 kilo hele 100 kilometer avgårde. Med litt justeringer mente man da at man kunne beskyte Stockholm fra riksgrensen. Men under demonstrasjonen av våpenet i universitetets aula kortsluttet kanonen med et brak, hvorunder det oppstod en kraftig lysbue som viste seg å kunne binde nitrogenet i luften og dermed gjøre det anvendelig for planter, slik lynet gjør det i naturen. Oppdagelsen kommersieliserte seg senere gjennom internasjonalt storsalg av kunstgjødsel i regi av Norsk Hydro som etterhvert ble Yara.

Så oppdagelsen av hvordan man kunne bruke kunstgjødsel kom som et resultat av at man forsket på hvordan man militært kunne beskyte Stockholm, mens bruken tok skikkelig fart av overskuddsmateriale etter andre verdenskrigs massive bombeproduksjon. Og senere er det brukt som i bomber i World Trade Center i 1993, Oklahoma City i 1995, Oslo 2011 og mange andre steder.

Nå er jo dette litt irrelevant, men det er iallefall med på å underbygge at dette er kunstgjødsel og ikke på noen måte naturlig gjødsling-. Noe som vi kanskje bør gå tilbake til etter min mening, så får jeg tåle at mange mener det motsatte.#13
oker

oker

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 913 Innlegg:
Et grunnstoff er et grunnstoff. Fra vilken måte det oppstår er irrelevant.
Sov søtt. Mulig du får markspiste epler til frokost. Men det gir jo litt ekstra protein tilskudd på den naturlige økologisk måte.

#14
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Et grunnstoff er et grunnstoff. Fra vilken måte det oppstår er irrelevant.
Sov søtt. Mulig du får markspiste epler til frokost. Men det gir jo litt ekstra protein tilskudd på den naturlige økologisk måte.


Det er ikke irrelevant om man bruker kunstgjødsel eller vanlig gjødsel.

Forskerne bak studien "The European Nitrogen Assessment" konstaterte i 2011 at kunstgjødsel gjør underverker på dyrking av korn, men at kostnaden for samfunnet er høy. Blant ulempene fremhevet forskerne dårligere luftkvalitet, økte klimautslipp, negativ påvirkning av det biologiske mangfoldet og dårligere jordsmonn. De beregnet også at kunstgjødsling i 2011 påførte det europeiske samfunnet skader til en verdi av opptil to og en halv milliard kroner hvert år.

Ellers blir det ikke fullt så ofte tematisert at kunstgjødsel ser ut til å å redusere innholdet av mineraler, vitaminer og antioksidanter i matvarene. Et av hovedproblemene ligger jo nettopp i den kunstig raske vekstende påføres i vinnings hensikt. Man kan sammenligne dette med bloddoping om man vil.

Men vi får vel bestemme oss for å være uenig om dette. Det ser ut til at vi står på at jeg mener man bør dyrke på den måten som er naturlig å dyrke siden tidenes begynnelse og som fortsatt for en del matvarer viser seg å være mest effektivt, mens du virker å mene at kunstgjødsel ikke er noe problem. Vi får la det ligge der.

De aller fleste med et epletre i hagen bruker ikke kunstgjødsel, så de fleste har nok hatt et eple som ikke ser all verdens fint ut men som smaker langt bedre enn epler i butikken som er store og fulle av vann. I tusenvis av år har de eplene vært uendret, så laget man noe kunstig som tvinger eplene til å vokse langt raskere enn normalt med store kostnader - og så er plutselig det normalt mens de som mener at naturlig dyrking er riktig er drømmere, fantaster og virkelighetsfjerne. Ikke lett å bli klok på :smile:.

Forskningsrapporten som jeg nevnte ovenfor er intressant og spennende (iallefall noen av kapitlene): http://www.nine-esf.org/ENA-Book.#15
jing

jing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 20 229 Innlegg:

http://www.tu.no/kli...at-er-ren-bloff

 

 Økologisk mat er ren bløff

#16
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

http://www.tu.no/kli...at-er-ren-bloff

 

 Økologisk mat er ren bløff

Det er opp til enhver om man mener at økologisk mat (eller andre økologiske produkter) er bløff eller om det virker mer opplagt å spise mat som er dyrket på samme måte som siden tidenes begynnelse uten giftstoffer og uønskede kjemikalier i samme grad.

Artikkelen du lenker til kan umulig ha vært TU sitt mest lysende øyeblikk, da de opptrer som mikrofonstativ for kanskje den hardeste kritikeren av økologisk mat, mens de ikke lar andre siden komme til orde. Eller tar med studier gjort den gangen av anerkjente forskere som hadde laget rapporter på oppdrag fra EU og andre som viste det motsatte.

I forhold til kunstgjødsel så vil det stoppe av seg selv, så tilhengere av det vil uansett oppleve at det tar slutt. Dette da fosfor er en endelig ressurs som ikke kan erstattes. Det som er synd er at vi altså bruker opp en endelig ressurs på noe som gjennom rapoorter fra studier viser seg å ikke være bra.

Og når det kommer til å sprøyte grønnsaker og giftstoffer med store mengder giftstoffer før man skal spise dette, så får det heller være slik at noen får tro at giftstoffer er godt for helsen mens andre vil holde seg til grønnsaker og frukter som ikke har dette.

Minner ellers på at første innlegget i tråden henviser til den største metastudien gjort noen gang og publisert i et svært anerkjent tidsskrift klart viser at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk mat. Hvor stor verdi det da er i en artikkel som er 3 år gammel med en surmaga seniorforsker som har sine egne påstander får man selv vurdere.#17
jing

jing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 20 229 Innlegg:

http://www.bioforsk....unstgjødsel.pdf

 

Korrekt om kunstgjødsel #18
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

http://www.bioforsk....unstgjødsel.pdf

 

Korrekt om kunstgjødsel 

 

Så får man velge om man skal tro på denne uttalelsen eller på en godt fundert studie som er linket til ovenfor som helt klart viser at kunstgjødsel påfører skade. Og man får selve velge å mene om naturlig gjødsling er bedre enn kunstig gjødsling (altså kunstgjødsel).

Minner igjen på at verdensrekorden for dyrking av ris og poteter innehas av økologisk jordbruk, med så god margin at konvensjonelle jordbrukere og forskere måpte når de fikk høre det og trodde ikke sine øyne når de fikk se det. Men i klimatiske randsoner som Norge vil nok bloddoping av matproduksjonen ha noe for seg, om man synes det er greit å spise mt som har vokst unormalt fort, og som innehar spor etter mange giftstoffer og kjemikalier. Men det ser kanskje flott ut.

Ellers får det greie seg for min del med å sitte å skrive min mening om tilfeldige lenker fra ulike tidsrom. Man vil alltid kunne finne en lenke som fremmer ens eget syn. Men det er altså slik at store og tunge studier helt klart har vist at kunstgjødsel ikke er bra, at økologisk mat er forskjellig fra ikke-økologisk mat og at verdensrekordene for dyrking av noen av de mest essensielle matvarene vi har holdes av økologisk landbruk i fattige deler av land.

Så får det bli et personlig valg altså om man ønsker jordbær hvor myndighetene tillater hele 22 pesticider og blir sprøytet syv til åtte ganger i gjennom en sesong, hvorav senest syv dager før vi spiser dem. Eller om man foretrekker jordbær som er økologisk dyrket uten de samme giftstoffene. Og uten den samme kunstgjødslingen. Eller andre grønnsaker og frukter. Om man har et eple som er dyrket frem unormalt fort med spor av giftstoffer, og et eple som er dyrket frem ved naturlig hastighet uten giftstoffer - så er det for meg uforståelig at man bevisst velger det første eplet. Men vi er forskjellige og jeg respekterer at noen altså vil spise giftstoffer helt bevisst.#19
jing

jing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 20 229 Innlegg:

Vitenskapskomiteen for mattrygghet presenterte i slutten av april en sammenligning av økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon som ikke påviste noen positiv helseeffekt av økomat.
 

En ny internasjonal studie som er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Nutrition viser imidlertid at det er stor forskjell på økologisk og ikke-økologisk frukt og grønnsaker.
 

Økologisk frukt og grønnsaker har flere antioksidanter, lavere innhold av tungmetaller og lavere nivåer av plantevernmidler, viser metastudien utført ved Universitetet i Newcastle i England.
 

All vitenskapelig litteratur på området er gjennomgått i metastudien som er den største av sitt slag.

Totalt har forskerne gjennomgått 343 vitenskapelige fagfellevurderte artikler der økologisk frukt eller grønnsaker er blitt sammenlignet med det som er konvensjonelt dyrket.

Les resten her: http://www.dn.no/nyh...t-og-gronnsaker

Det er nesten trist at man må bevise at mat dyrket langsommere uten bruk av kjemiske stoffer, er sunnere enn mat produsert med "doping" for raskere vekst og utstrakt bruk av kjemiske stoffer. Egentlig like trist som at Vitenskapskomiteen for mattrygghet skaper usikkerhet i forhold til barnelærdommen hos mange, og påstår at de ikke kan påvise noen positiv helseeffekt av økomat. Men verdens største metastudie på området slår iallefall fast at det er stor forskjell, og det er bra.

Nå må vi bare få mer økologiske grønnsaker og frukter ut i butikkene til noenlunde normale priser. 

Da er det dette som er det nyeste og gjeldende.

 

Vet du forskjellen på å ha en positiv helseeffekt, og ha en noe forhøyet innhold av næring?

 

 

Altså om det er stor forskjell på næringsstoffer, er det ikke sikkert det har innvirkning på din helse.

alle sprøytemidler brukt i norge skal være under grenseverdier, kanskje lurt å kutte noen typer importert arter?

om innholdet av et bestemt stoff er 50% mindre i en type mat feks, av en allerede lav nok grenseverdi er det ikke sikkert dette har innvirkning på helsen vår#20
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Da er det dette som er det nyeste og gjeldende.

 

Vet du forskjellen på å ha en positiv helseeffekt, og ha en noe forhøyet innhold av næring?

 

Altså om det er stor forskjell på næringsstoffer, er det ikke sikkert det har innvirkning på din helse.

alle sprøytemidler brukt i norge skal være under grenseverdier, kanskje lurt å kutte noen typer importert arter?

om innholdet av et bestemt stoff er 50% mindre i en type mat feks, av en allerede lav nok grenseverdi er det ikke sikkert dette har innvirkning på helsen vår

 

Det finnes helst sikkert enda nyere forskning som man får vurdere alt, og det er ikke slik at all eldre forskning ikke er gjeldende. På ingen måte. Men jeg tror man skal være litt kritisk til det som blir kommer ut, og for min del så vurderer jeg kritisk opp informasjonen til en seniorforsker i Norge som har et ekstremt negativt syn på økologisk landbruk i en artikkel, mens verdens største metastudie som er publisert i et svært anerkjent tidsskrift sier at det er forskjell på økologisk og ikke-økologisk dyrket mat.

For meg sier enkel logikk at det må være forskjell på maten som dyrkes naturlig slik den ble gjort siden tidenes morgen, og den som dyrkes for raskest mulig profitt. Men jeg har full respekt for at andre vurderer dette anderledes.

Epler som dyrkes økologisk har langt lengre veksttid enn epler som dyrkes med bruk av kunstgjødsling, det tilsier meg at røttene ikke får tatt opp like mye næring. Det tilsier meg også at det vil være mer antioksidanter i frukt og grønnsaker som dyrkes langsommere. Dette er hva min logikk tilsier meg og derfor kjøper jeg økologiske grønnsaker og frukter når jeg har anledning til det. Så får andre ta sin vurdering.

Grenseverdiene i Norge økes ofte med mange hundre prosent, og det kan synes som om det ofte er for å tilfredstille næringen. Det er også slik at vi får regler via EU som vi må forholde seg til, og som jeg vel et annet sted påpekte at forhøyningene i grenseverdiene var slik at hverken Mattilsynet eller Helsedirektoratet kunne bekrefte at det er ufarlig for mennesker. Og det er uenighet mellom tilsyn både i Norge og mot utelandet. Det er også slik at man har forsket lite eller ingenting på coctaileffekten av de mange kjemikaliene og giftene man sprøyter med, så det er vanskelig eller umulig å si hva den vil være.

Environmental Working Group i USA er en miljøorganisasjon som gjennomgikk over 100 000 rapporter i 2010 for å finne ut hvilke frukter og grønnsaker som inneholder størst konsentraksjon av kjemiske sprøytemidler. Det viste seg at 12 frukter og grønnsaker var så forurenset at CNN fremstilte de som "the dirty dozen". I det skitne dusinet påviste man mellom 47 og 67 kjemiske sprøytemidler per porsjon. Link: http://edition.cnn.c...duce.pesticide/. Gruppen adopterte navnet "the dirty dozen" og legger frem lik rapport hvert år.

Så får man velge da om man ønsker et eple uten kjemiske sprøymidler, eller et amerikansk eple med 67 ulike sprøytemidler. Og man får ta med i betraktning at man ikke har sjekket coctaileffekten av de, og at man heller ikke vet langtidseffekt. Valget er helt opp til den enkelte.

Og at norske matvarer er så mye bedre er det lite grunn til å tro på. I år er for eksempel det første året hvor antall sprøytemidler i norske jordbær er like høyt som i utenlandske jordbær.

I flere tiår ble DDT regnet for å være et vidundermiddel med sin insektsdrepende vikrning. Og grønnsaker og frukter ble penere å se på. Fluene forsvant fra fjøs og hus. DDT var ikke minst billig, luktfritt, enkelt å bruke og ifølge produsenten helt ufarlig. Insektsgiften ble sprøytet over åkrer og fruktrær i flerfoldige land. Husmødre brukte DDT på kjøkkenet for å bekjempe maur. Reklamen i USA for produktet var illustrert med glade beitende kuer og slagordet var "DDT is good for me-e-e". Så kan man spørre seg hvorfor man noen tiår etter forbød denne insektsgiften. Ikke bare ble det en stille vår etterhvert da fugler og annet døde, men det var sannsynligvis ikke bra for helsen vår heller.

Som nevnt, enhver får velge selv. Er man redd for å få for mye næring i seg ved et naturlig voksende eple så får man være det. Mener man at et eple med inntil 67 miljøgifter er bedre for sin helse så får man spise det. Jeg synes det er viktig at folk er klar over hva de spisre og hva som er alternativet, men det er et personlig valg man får ta om hva man ønsker å putte i munnen.Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere