Gå til innhold

Foto

Kildeskatt kontra skatt til Thailand.

- - - - -

 • Vennligst logg inn for å svare
221 svar til dette emnet

#21
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:


Tava@

 

Selvfølgelig skal en betale skatt når en har inntekt,men kun i det landet en bor fast i,her forutsetter jeg Norske borgere.

 

Det å betale skatt er for min del helt ok så lenge dette går til fellesskapet i "mitt" land..

 

Flytter noen ut av Norges rike og dermed ikke "har noe som helst " rettigheter her i landet lenger,ja da burde denne

personen selvfølgelig betale skatten sin til lokalsammfunnet  der han har bosatt seg i utlandet...så klart!

 

At noen folk ikke gidder å betale verken det ene eller andere er jo såklart feil....men som sagt,er jeg fraflyttet så

skal ikke Norge rane til seg av mine penger!!

For å si det pent :

Dersom jeg vinker adjø til Norge og mine rettigheter der som eks fastboende,har kuttet med landet/rettigheter,så

forventer jeg å bli latt være i fred som person og ikke påtvunget å betale dette landet 15% av penga mine....

Når en med norsk pensjonist forlater landet så tar han eller hun med seg en pensjon som blir subsidiert fra det offentlige med 27% frem til dagen han eller hun dør. Det vil si at jeg og andre skattebetalere er med på å finansiere pensjonen med 27% hver måned, og om det da er rimelig at man kan ta den med seg til utlandet og ende opp med 0 i skatt er vel et spørmål. Jeg mener ikke det, så forstår jeg at andre altså gjør det.

Dette er noe som de fleste land i verden med offentlig subsidierte pensjoner ser, og derfor har de aller fleste av de kildeskatt slik som Norge har (ref: Tyskland som jeg la til en lenke om i et tidligere innlegg). Alternativt så har de skatteavtaler med land hvor disse landene krever inn skatt på vegne av landet som utbetaler pensjonen. Det er altså ikke slik at det er Norge som her har dratt nisselua langt nedover ørene og bedriver molbopolitikk. Dette er etablert politikk i de fleste land med offentlige pensjoner altså.

Rettigheten man får med seg når man reiser ut av Norge for siste gang er altså å få med seg 27% av pensjonen sin som offentlig subsidiert. Det vil si at hverken den som flytter ut eller arbeidsgiveren har betalt hele pensjonen, det er det offentlige som betaler nesten en tredjedel av den. Dersom man har gått av før normal pensjonstid eller har blitt uføretrygdet så er andelen langt større.

En løsning er kanskje å si fra seg de 27% det offentlige skyter inn når man flytter fra landet. Altså den delen hverken penjonisten eller arbeidsgiveren har betalt. Dersom man gjør det så er jeg enig i at man ikke skal betale skatt. For da reiser man fra Norge uten hverken rettigheter eller plikter. Men da er det vel mer lønnsomt med 15% kildeskatt.

Her er det vel bare slik at to motstridene syn møtes, og vi blir neppe enige. Jeg respekterer at du og andre har en annen mening, men jeg sliter med å forstå den. For jeg har vanskelig med å forstå at man skal kunne ta ut en pensjon med offentlig tilskudd til et land med den hensikt å betale 0 kroner i skatt noe sted, mens pensjonærer i Norge skal betale sin skatt for den samme pensjonen.#22
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 156 Innlegg:

Det er ikke slik at Norge er et spesielt land i forhold til dette. Veldig mange land, om ikke de aller fleste, som utbetaler en pensjon som er godt støttet opp av offentlige midler krever inn skatt til landet hvor pensjonen utbetales. Man kan søke rundt på nettet for å finne disse reglene i ulike land, men her er den for Tyskland som eksempel: http://www.finanzamt...ax-legislation/.

Årsaken til at man krever skatt på inntekten i mottakerlandet er jo at en stor del av inntekten er finansiert gjennom offentlige tilskudd, og er altså ikke bare et resultat av egen pensjonssparing.

Dersom man hadde snudd det på hodet og sagt at landet man befinner seg i skulle krevd inn skatten, så ville man nok betalt mer i skatt i Thailand iallefall vil jeg tro. De jeg kjenner der som arbeider som dykkeinstruktører og annet og har inntekt i den klassen en pesnjon er betaler mer enn 15% skatt for å si det slik. Så det spørs om det er smart å gå den veien.

Og det er jo ikke den veien man vil gå. Veien man vil gå er å betale 0 skatt. Altså ikke noen skatt til noe land som helst, slik jeg forstår det. Og hvordan man får det til å rime med rettferdig forstår ikke jeg.

Jeg er ikke misunnelig på den eldre generasjons pensjoner. Mine besteforeldre fikk bedre pensjon enn jeg vil få fra det offentlige i kjøpekraft, mine foreldre får enda bedre. Jeg er første generasjon i min familie som må ta ansvar for å betale inn en privat pensjon for å klare meg uanstrengt på mine eldre dager. Men dette skaper ikke noen som helst misunnelse for min del. It's life og at pensjonene kuttes for min del for å klare landets økonomiske forpliktelser er bare slik det er. Men lovnadene er altså like mye brutt i mine tilfeller som for andre som måtte mene deres lovnader er brutt.

Uansett, det jeg ikke forstår er hvordan man kan mene at man som en helt spesiell og liten eksklusiv gruppe skal slippe unna å betale en eneste krone eller baht i skatt til noe sted som helst. Spesielt når den pensjonen man har er altså også kommer fra offentlige tilskudd.

Slik jeg har forstått det så er det slik at av pensjonen så har pensjonæren betalt inn 29% av egne penger, arbeidsgiverne har betalt 43% av pensjonen, andre har betalt 1% og staten gjennom offentlige tilskudd har betalt 27% (Kilde: http://snl.no/folketrygden). At man da betaler 15% i skatt som den eneste skatten man betaler er vel ikke urimelig.

Men om man synes dette er urimelig så må man jo føle seg veldig skuffet nå. For FrP, H, V og Krf har makten og kunne reversert dette umiddelbart, og gitt denne eksklusive gruppen 0 i skatt. Men det ser vel de også at er urimelig når de nå har satt seg ned i stolen med beslutningsmakt.

Det er jo en merkelig måte å argumentere på: Først postulere at alle pensjonister vil betale 0 i skatt for deretter å argumentere mot dette. Utelukker ikke at du kjenner noen som passer inn i ditt postulat, men derfra til å inkludere alle er vel drøyt.

Du argumenterer ut i fra at pensjoner er spesielt. Siden deler av pensjonen er ytelser fra staten så er det etter din mening korrekt at staten tar tilbake deler av sitt bidrag dersom vedkommende flytter fra landet. Da bør en naturlig konsekvens også være at staten trekker tilbake store deler av sitt bidrag til uføretrygden dersom den uføretrygdede flytter fra landet. Siden stort sett alt for denne gruppen er bidrag fra staten vil det bety at man rett og slett ikke kan eksportere uføretrygden (slik det er for ung uføre). Det er kanskje slik det bør være?

At flere land innfører kildeskatt gjør ikke saken bedre. En minstepensjon blir ikke beskattet i Norge, men for minstepensjonisten som flytter fra landet så er altså 15% kildeskatt helt greit? I tillegg kommer avgiften for frivillig medlemskap i Folketrygden.

Kildeskatt blir ikke ilagt før vedkommende selv søker om det og dokumenterer skattemessig utvandring. For personer med lave pensjoner lønner det seg altså å ikke søke om kildeskatt, men fortsatt betale ordinær skatt til Norge inntil evt vertslandet banker på døren og krever skatten betalt til bostedslandet. Dette er dog en mulighet som ikke er til stedet for gruppen som utvandret før kildeskatten ble innført og meldte skattemessig utvandring. Evt minstepensjonister blant disse må altså betale 15% kildeskatt i motsetning til 0% skatt for de som oppholder seg i Norge. Du synes kanskje at dette også er helt greit?

Det kan argumenteres så mye en vil. En kommer likevel ikke bort i fra at skatt skal primært betales til bostedslandet. Penger er penger og således er det ingen forskjell på pensjoner og andre inntekter. De ulike skatteavtalene mellom landene bygger på det samme prinsippet: Inntekten skal beskattes i det landet vedkommende bor.

Kildeskatten har intet med skatteavtalene å gjøre. Den er utelukkende intern rett og innført av ren misunnelse siden det faktsik er noen som ikke betalte skatt overhode. Kanskje man bør innføre kildeskatt på alle andre nullskatteytere i samfunnet? Resultatet er at kollisjon mellom skatteavtale og norsk intern rett kan, jeg understreker kan, føre til dobbeltbeskatning. Det er kanskje greit det også så lenge det gjelder velfødte pensjonister?

For egen del har jeg beregnet hva jeg måtte betalt i skatt dersom jeg hadde skattet til Thailand. Regnestykket viser at for min del blir forskjellen mellom kildeskatt og skatt til Thailand minimal, men med skatt til Thailand øker avgiften for frivillig medlemskap i Folketrygden. Den er forøvrig også høyere for de som betaler kildeskatt sammenlignet med de som betaler ordinær skatt til Norge. Kanskje burde også kildeskatten inkludere trygdeavgift slik som ordinør skatt? Og hvorfor kalle den kildeskatt og ikke rett og slett opprettholde normal skatt? Kanskje er det fordi dette er en ren pensjonsavkorting som ikke gir noen som helst goder i retur?#23
Ubon

Ubon

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 259 Innlegg:

Når en med norsk pensjonist forlater landet så tar han eller hun med seg en pensjon som blir subsidiert fra det offentlige med 27% frem til dagen han eller hun dør. Det vil si at jeg og andre skattebetalere er med på å finansiere pensjonen med 27% hver måned, og om det da er rimelig at man kan ta den med seg til utlandet og ende opp med 0 i skatt er vel et spørmål. Jeg mener ikke det, så forstår jeg at andre altså gjør det.

Dette er noe som de fleste land i verden med offentlig subsidierte pensjoner ser, og derfor har de aller fleste av de kildeskatt slik som Norge har (ref: Tyskland som jeg la til en lenke om i et tidligere innlegg). Alternativt så har de skatteavtaler med land hvor disse landene krever inn skatt på vegne av landet som utbetaler pensjonen. Det er altså ikke slik at det er Norge som her har dratt nisselua langt nedover ørene og bedriver molbopolitikk. Dette er etablert politikk i de fleste land med offentlige pensjoner altså.

Rettigheten man får med seg når man reiser ut av Norge for siste gang er altså å få med seg 27% av pensjonen sin som offentlig subsidiert. Det vil si at hverken den som flytter ut eller arbeidsgiveren har betalt hele pensjonen, det er det offentlige som betaler nesten en tredjedel av den. Dersom man har gått av før normal pensjonstid eller har blitt uføretrygdet så er andelen langt større.

En løsning er kanskje å si fra seg de 27% det offentlige skyter inn når man flytter fra landet. Altså den delen hverken penjonisten eller arbeidsgiveren har betalt. Dersom man gjør det så er jeg enig i at man ikke skal betale skatt. For da reiser man fra Norge uten hverken rettigheter eller plikter. Men da er det vel mer lønnsomt med 15% kildeskatt.

Her er det vel bare slik at to motstridene syn møtes, og vi blir neppe enige. Jeg respekterer at du og andre har en annen mening, men jeg sliter med å forstå den. For jeg har vanskelig med å forstå at man skal kunne ta ut en pensjon med offentlig tilskudd til et land med den hensikt å betale 0 kroner i skatt noe sted, mens pensjonærer i Norge skal betale sin skatt for den samme pensjonen.

Når du skriver at staten subsidierer 27% av pensjonen din, så er ikke dette riktig. De tallene du har hentet og linket til viser de totale utgifter for folketrygden for 2010. Utgiftene beløp seg til 305 milliarder og statens andel av disse var altså 27%. I de totale utgiftene til folketrygden inngår bl.a. medisinsk stønad,sykepenger, grunn og hjelpestønad, kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd osv osv. Altså utgifter som utflyttede nordmenn ikke har krav på. Så å si at statens andel av pensjonsutbetalinger utgjør 27% blir helt feil.

Et annet moment er at staten har "lånt" ca 17% (medlemmets pensjonsdel + arbeidsgiveravgift) av medlemmets inntekter gjennom et 40-50 år langt yrkesliv, uten å betale 5 øre i utbytte. At da staten, når de betaler tilbake de pengene de har "lånt" også betaler et visst utbytte, syntes jeg ikke er urimelig.#24
Toba

Toba

  Nytt Medlem

 • Medlemmer
 • 10 Innlegg:
En pensjon er feilaktig kalt inntekt, det er mere riktig å kalle det oppsparte midler som kommer fra arbeidsgiveravgiften . Disse oppsparte midlene kaller man pensjon og er ikke tidligere skattelagt i Norge. Det høres greit ut at de skattelegges i Norge.
At minstepensjonister som har fritak for beskatning i Norge må betale skatt gjennom kildeskatten høres ikke greit ut.
Ubon skrev:
Et annet moment er at staten har "lånt" ca 17% (medlemmets pensjonsdel + arbeidsgiveravgift) av medlemmets inntekter gjennom et 40-50 år langt yrkesliv, uten å betale 5 øre i utbytte. At da staten, når de betaler tilbake de pengene de har "lånt" også betaler et visst utbytte, syntes jeg ikke er urimelig.

Det tenkte jeg ikke på. Like det " momentet ". :).

Dette innlegget har blitt redigert av Toba: 31 januar 2014 - 06:19


#25
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Det er jo en merkelig måte å argumentere på: Først postulere at alle pensjonister vil betale 0 i skatt for deretter å argumentere mot dette. Utelukker ikke at du kjenner noen som passer inn i ditt postulat, men derfra til å inkludere alle er vel drøyt.

Du argumenterer ut i fra at pensjoner er spesielt. Siden deler av pensjonen er ytelser fra staten så er det etter din mening korrekt at staten tar tilbake deler av sitt bidrag dersom vedkommende flytter fra landet. Da bør en naturlig konsekvens også være at staten trekker tilbake store deler av sitt bidrag til uføretrygden dersom den uføretrygdede flytter fra landet. Siden stort sett alt for denne gruppen er bidrag fra staten vil det bety at man rett og slett ikke kan eksportere uføretrygden (slik det er for ung uføre). Det er kanskje slik det bør være?

At flere land innfører kildeskatt gjør ikke saken bedre. En minstepensjon blir ikke beskattet i Norge, men for minstepensjonisten som flytter fra landet så er altså 15% kildeskatt helt greit? I tillegg kommer avgiften for frivillig medlemskap i Folketrygden.

Kildeskatt blir ikke ilagt før vedkommende selv søker om det og dokumenterer skattemessig utvandring. For personer med lave pensjoner lønner det seg altså å ikke søke om kildeskatt, men fortsatt betale ordinær skatt til Norge inntil evt vertslandet banker på døren og krever skatten betalt til bostedslandet. Dette er dog en mulighet som ikke er til stedet for gruppen som utvandret før kildeskatten ble innført og meldte skattemessig utvandring. Evt minstepensjonister blant disse må altså betale 15% kildeskatt i motsetning til 0% skatt for de som oppholder seg i Norge. Du synes kanskje at dette også er helt greit?

Det kan argumenteres så mye en vil. En kommer likevel ikke bort i fra at skatt skal primært betales til bostedslandet. Penger er penger og således er det ingen forskjell på pensjoner og andre inntekter. De ulike skatteavtalene mellom landene bygger på det samme prinsippet: Inntekten skal beskattes i det landet vedkommende bor.

Kildeskatten har intet med skatteavtalene å gjøre. Den er utelukkende intern rett og innført av ren misunnelse siden det faktsik er noen som ikke betalte skatt overhode. Kanskje man bør innføre kildeskatt på alle andre nullskatteytere i samfunnet? Resultatet er at kollisjon mellom skatteavtale og norsk intern rett kan, jeg understreker kan, føre til dobbeltbeskatning. Det er kanskje greit det også så lenge det gjelder velfødte pensjonister?

For egen del har jeg beregnet hva jeg måtte betalt i skatt dersom jeg hadde skattet til Thailand. Regnestykket viser at for min del blir forskjellen mellom kildeskatt og skatt til Thailand minimal, men med skatt til Thailand øker avgiften for frivillig medlemskap i Folketrygden. Den er forøvrig også høyere for de som betaler kildeskatt sammenlignet med de som betaler ordinær skatt til Norge. Kanskje burde også kildeskatten inkludere trygdeavgift slik som ordinør skatt? Og hvorfor kalle den kildeskatt og ikke rett og slett opprettholde normal skatt? Kanskje er det fordi dette er en ren pensjonsavkorting som ikke gir noen som helst goder i retur?

At jeg ikke er motstander av kildeskatt betyr ikke at jeg er tilhenger av alt hva det innebærer. For eksempel synes jeg det er urimelig at ikke en minstepensjonist som bor i Thailand også unngår kildeskatt, men jeg synes altså ikke det er urimelig at en med god pensjon i Thailand betaler kildeskatt.

Det er altså ikke bare Norge som opererer med kildeskatt, dette da pensjoner og andre ytelser er finansiert også ved hjelp av staten samt gjennom ulike inntektsfradrag også i andre land. Det er altså ikke slik at alle ser på kildeskatt som noe helt bakvendt. Faktisk var det slik på høringsrunden til denne loven at de aller fleste var langt fra negative.

Man skal heller ikke bli dobbelbeskattet. Og om jeg har forstått det riktig (mulig jeg ikke har det), så er det slik at om en pensjonist i Thailand kan bevise at han eller hun blir skattelagt der så betales heller ikke kildeskatten. Dette vises vel her: http://www.regjering....html?id=573365.

Om dette er rett, så kan vel den pensjonisten som ikke vil betale kildeskatt i Thailand enkelt arbeide for å betale skatt i Thailand istedefor. Men som du selv skriver så vil utgiftene for mange bli høyere enn med kildeskatt.

Er det ikke også slik at de som er uenige i kildeskatten enkelt kan få den nye regjeringen til å reversere denne? Dette lovte jo Siv Jensen (http://www.thailands...om-kildeskatten). De kunne jo enkelt gjort det nå om det er et folkekrav. Men kanskje det er slik at selv de nye regjeringspartiene synes det er uheldig at ingen som flytter ut med pensjoner og trygder betaler skatt.

Her vil vi nok være uenige og den uenigheten får vi leve godt med :-).#26
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

Når du skriver at staten subsidierer 27% av pensjonen din, så er ikke dette riktig. De tallene du har hentet og linket til viser de totale utgifter for folketrygden for 2010. Utgiftene beløp seg til 305 milliarder og statens andel av disse var altså 27%. I de totale utgiftene til folketrygden inngår bl.a. medisinsk stønad,sykepenger, grunn og hjelpestønad, kontantstøtte, foreldrepenger, barnetrygd osv osv. Altså utgifter som utflyttede nordmenn ikke har krav på. Så å si at statens andel av pensjonsutbetalinger utgjør 27% blir helt feil.

Et annet moment er at staten har "lånt" ca 17% (medlemmets pensjonsdel + arbeidsgiveravgift) av medlemmets inntekter gjennom et 40-50 år langt yrkesliv, uten å betale 5 øre i utbytte. At da staten, når de betaler tilbake de pengene de har "lånt" også betaler et visst utbytte, syntes jeg ikke er urimelig.

Jeg er helt enig med deg i den første delen. Når jeg leste kilden første gang så fikk jeg ikke med meg at de 27% var tilskudd til hele folketrygdordningen. Det beklager jeg.

Men det er fortsatt slik at det offentlige bidrar til alderspensjoner (http://www.regjering....html?id=547283). Jeg har ikke klart å finne tallet på hvor mye dette er for alderspensjonene sin del gjennom litt søking på Internett., men gjør jeg det så legger jeg det inn her.

Så har man fått inntektsfradrag og det bør også regnes med da om man skal ta med en "rente" på pengene.

Poenget er kanskje ikke å lage dette til en stor talldebatt som jeg begynte med, for man vil kunne slå hverandre ihjel med tall i alle retninger. Det offentlige bidrar iallefall og jeg mener det er feil om alle som flytter ut skal unngå beskatning helt fra hverken landet de kom fra eller landet de kom til.

Så er det slik at noen sikkert ville registrert seg for å betale skatt i Thailand på eget grunnlag. Men for å si det slik så har jeg ikke møtt noen pensjonister i Thailand enda som ønsker å betale hverken den ene elelr andre skatten.#27
tavarish

tavarish

  Medlem

 • Medlemmer
 • 5 599 Innlegg:

En pensjon er feilaktig kalt inntekt, det er mere riktig å kalle det oppsparte midler som kommer fra arbeidsgiveravgiften . Disse oppsparte midlene kaller man pensjon og er ikke tidligere skattelagt i Norge. Det høres greit ut at de skattelegges i Norge.
At minstepensjonister som har fritak for beskatning i Norge må betale skatt gjennom kildeskatten høres ikke greit ut.
Ubon skrev:
Et annet moment er at staten har "lånt" ca 17% (medlemmets pensjonsdel + arbeidsgiveravgift) av medlemmets inntekter gjennom et 40-50 år langt yrkesliv, uten å betale 5 øre i utbytte. At da staten, når de betaler tilbake de pengene de har "lånt" også betaler et visst utbytte, syntes jeg ikke er urimelig.

Det tenkte jeg ikke på. Like det " momentet ". :).

Velkommen til forumet!

Veldig hyggelig at du har kastet deg inn i debattene allerede. Er hyggelig med enda flere aktive medlemmer her :-).#28
Ubon

Ubon

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 259 Innlegg:

Jeg er helt enig med deg i den første delen. Når jeg leste kilden første gang så fikk jeg ikke med meg at de 27% var tilskudd til hele folketrygdordningen. Det beklager jeg.

Men det er fortsatt slik at det offentlige bidrar til alderspensjoner (http://www.regjering....html?id=547283). Jeg har ikke klart å finne tallet på hvor mye dette er for alderspensjonene sin del gjennom litt søking på Internett., men gjør jeg det så legger jeg det inn her.

Så har man fått inntektsfradrag og det bør også regnes med da om man skal ta med en "rente" på pengene.

Poenget er kanskje ikke å lage dette til en stor talldebatt som jeg begynte med, for man vil kunne slå hverandre ihjel med tall i alle retninger. Det offentlige bidrar iallefall og jeg mener det er feil om alle som flytter ut skal unngå beskatning helt fra hverken landet de kom fra eller landet de kom til.

Så er det slik at noen sikkert ville registrert seg for å betale skatt i Thailand på eget grunnlag. Men for å si det slik så har jeg ikke møtt noen pensjonister i Thailand enda som ønsker å betale hverken den ene elelr andre skatten.

Medlemsavgiften til folketrygden (7,8%) er såvidt jeg vet ikke fradragsberettiget på skatten. Derimot er medlemsavgiften til offentlige pensjonsordinger (2% til Statens Pensjonskasse og KLP) fradragsberettiget.

Men en viss avkastning på pengene skal jeg innrømme at en får i og med at pensjonssparingen blir indeksregulert i takt med grunnbeløpshevingen (pensjonspoengberegningen).#29
Arild Holtet

Arild Holtet

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 540 Innlegg:

Min personlige mening er:

 

Betale vanlig skatt til Norge, men ikke komuneskatt da man ikke bor i en komune i Norge.   Får da ikke disse godene som en selvfølge er.   Med sykehjem/aldershjem etc. etc.   En med minstepensjon på kr. 14014,- i måneden, betaler samme 15% kilde skatt som en med 7G med kr.49.049,- i måneden.   Rav ruskande galt.   Frivillig Folketrygdavtale er heller ikke rettferdig.   Vanlig skatt og rettigheter til legehjelp og livsviktige medisiner.   Dette burde "bakes" inn i skatten.   Vi er tross allt mennesker, som har jobbet ett langt liv i Norge.

 

Men dette er nå min mening, selv om jeg da ville betale mer skatt.

 

Betale skatt til Thailand?   Det rene skjære vanvidd.   Hvilken goder har en nordmann i Thailand, uten å betale for å få ett visum og bo i landet.   Enker av norske statsborgere, de får en grei enke/etterlatte pensjon.   Hva gir Thailand dem?   Omtrent 0.

 

Når vi arbeider i ett land og en bedrift i det landet, betaler vi skatt til det landet bedriften er i.   Min "inntekt" kommer fra Norge, og der skal min skatt betales.

 

A.H.#30
Mr. Phing

Mr. Phing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 18 002 Innlegg:

Det synes jeg ikke det er når det gjelder pensjoner.

Og selv om det skulle ha vært i orden, noe jeg mener det ikke er i tilfeller hvor kildeskatt kommer inn, så er jeg sikker på at den thailandske stat ikke ville tatt mindre enn 15% i skatt.

Poenget her er at de fleste som er kritiske til kildeskatten ikke ønsker noen skatt i det hele til noen som helst. De vil beholde absolutt alt selv. Det er jo også en tilnærming til et godt samfunn uten at man nødvendigvis må være enig i det.

 

Naa synes jeg du generaliserer litt. Jeg betaler ikke kildeskatt, og er ikke avkrevd det heller. Ville ikke faatt noe igjen for den heller. Er frivillig medlem i folketrygden, med de begrensningene det innebaerer, og betaler skatt av trygden. Kildeskatt ville ikke gitt meg noen flere rettigheter, antar jeg. Og har selvfolgelig ikke noe imot aa betale skatten.

Fikk plutselig 6% hoyere skattetrekk fra NAV / skatteetaten begrunnet det med at det sto i forhold til min forventede inntekt for 2014.

Da jeg regnet paa det viste det seg at de 6% okning i skatt spiste opp det jeg ville faa i hoyere inntekt - saa i praksis vil jeg sitte igjen med akkurat like stor brutto inntekt.

Vet ikke om dette er noe den nye blaabaer/regjeringen har funnet paa - tidligere aar har denne reguleringen gaatt automatisk, saa lenge inntektsnivaaet og grunnlaget ellers ikke har forandret seg. Naa maa jeg begynne aa tulle med skatteetaten, og soeke om redusert skatt, dyre telefonsamtaler, med skjemaer som sendes til Thailand, osv. Er i skatteklasse 2.

Det staar ogsaa paa skatteetatens sider: er det ingen forandringer i skattbar inntekt, og andre grunnlag: SITT STILLE OG IKKE FORETA DEG NOE. De har til og med laget en morsom liten video om dette.

Noe forbanna tull et eller annet sted....iallefall for meg....


Dette innlegget har blitt redigert av Mr. Phing: 31 januar 2014 - 11:48


________________________


#31
Mr. Phing

Mr. Phing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 18 002 Innlegg:

Thailandske myndigheter har tydeligvis ikke noe fungerende system for aa innkreve skatt om du ikke kontakter dem selv, selv om de har en skatteavtale med Norge - saa faar det bli opp til den enkelte hvilke loesninger de velger.________________________


#32
Thaifrelst

Thaifrelst

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 3 180 Innlegg:

Hadde smartingene som har etablert seg i Spania klart å holde kjeft istedet for å ut-blamere til kreti og pleti at de lever et luksusliv der nede mer eller mindre på Norges bekostning så hadde aldri kildeskatt blitt innført.

 

Jeg tror ikke noen på Stortinget ville brydd seg med dem som har etablert seg i Thailand. Sannheten er vel mer den at de er glad for å bli kvitt dem,- i og med at mange av dem var en belastning på helse og sosialbudsjettet.

 

Skal likevel kildeskatt opprettholdes mener jeg at den skal knyttes til definerte rettigheter i Norge,- eller subsidiert til helserettigheter i Thailand finansiert av Norge.

 

I hvilken grad norsk pensjon skal skattes for i det hele tatt er en diskusjon for seg selv. Men det er ikke til å stikke under en stol at de fleste nordmenn har mer eller mindre jobbet helsen av seg og i tillegg har måttet  ifinne seg med å betale verdens høyeste skatter og avgifter.

I tillegg blir det som nevnt betalt avgift/skatt på pensjonsgivende inntekt. Og på toppen av det så blir takken til den som skaper arbeidsplasser straffet ved å måtte betale arbeidsgiveravgift.

 

Jeg har mange kolleger som har etablert seg i Thailand men fortsatt jobber for norske firma. De møter et sett med "utfordringer" når det kommer til avtaler og rettigheter.

 

For min egen del om det skulle bety noe så tror jeg ikke at jeg ville bosette meg permanent i Thailand slik det er nå.#33
Toba

Toba

  Nytt Medlem

 • Medlemmer
 • 10 Innlegg:

Velkommen til forumet!
Veldig hyggelig at du har kastet deg inn i debattene allerede. Er hyggelig med enda flere aktive medlemmer her :-).

Tusen takk for den. :).

Og på toppen av det så blir takken til den som skaper arbeidsplasser straffet ved å måtte betale arbeidsgiveravgift.

Jeg må innrømme at ordet arbeidsgiveravgift er svert villedende og uriktig ord . Det høres ut som om det er en avgift fordi man er en arbeidsgiver. Men, den er personrelatert til hver og en av de ansatte og er en del av lønnsutgiftene til den enkelte ansatte.
Arbeidsgivere har vært pålagt oppgaver fra staten i forhold til de ansatte. Som å trekke feriepenger, arbeidsgiveravgift og trekke barnebidrag. Den tid jeg var arbeidsgiver tenkte jeg ikke så mye på at jeg skapte arbeidsplasser, men å ha mange arbeidhester som tjente penger for meg. Det var den eneste måten jeg kunne hove inn mere gryn enn dem. :). Det var greit for meg å gå rundt å skryte av at jeg i tillegg skapte arbeidsplasser. Men, det var ikke min grunn. Det er ikke dermed sagt at andre er som meg. :).

#34
Mr. Phing

Mr. Phing

  Medlem

 • Medlemmer
 • 18 002 Innlegg:

Hadde smartingene som har etablert seg i Spania klart å holde kjeft istedet for å ut-blamere til kreti og pleti at de lever et luksusliv der nede mer eller mindre på Norges bekostning så hadde aldri kildeskatt blitt innført.

 

Jeg tror ikke noen på Stortinget ville brydd seg med dem som har etablert seg i Thailand. Sannheten er vel mer den at de er glad for å bli kvitt dem,- i og med at mange av dem var en belastning på helse og sosialbudsjettet.

 

Skal likevel kildeskatt opprettholdes mener jeg at den skal knyttes til definerte rettigheter i Norge,- eller subsidiert til helserettigheter i Thailand finansiert av Norge.

 

I hvilken grad norsk pensjon skal skattes for i det hele tatt er en diskusjon for seg selv. Men det er ikke til å stikke under en stol at de fleste nordmenn har mer eller mindre jobbet helsen av seg og i tillegg har måttet  ifinne seg med å betale verdens høyeste skatter og avgifter.

I tillegg blir det som nevnt betalt avgift/skatt på pensjonsgivende inntekt. Og på toppen av det så blir takken til den som skaper arbeidsplasser straffet ved å måtte betale arbeidsgiveravgift.

 

Jeg har mange kolleger som har etablert seg i Thailand men fortsatt jobber for norske firma. De møter et sett med "utfordringer" når det kommer til avtaler og rettigheter.

 

For min egen del om det skulle bety noe så tror jeg ikke at jeg ville bosette meg permanent i Thailand slik det er nå.

 

Du er inne paa noe der.

Har du arbeidstillatelse og arbeider i Thailand er det naturlig at du blir avkrevd skatt til landet - men aa betale skatt til Thailand som vanlig pensjonist mener jeg er noe tull. Ikke minst fordi det ikke gir en noen fordeler eller rettigheter paa noen som helst maate, saa vidt jeg vet.________________________


#35
walkman

walkman

  Medlem

 • Medlemmer
 • 13 171 Innlegg:

Alt som er sagt ovenfor som er i mot ,høres forståelig og greit ut. Jeg har selv ikke kjennskap til land man kan skattemessige årsaker flytte til uten å betale skatt. Det finnes sikkert . I Thailand er det nå slik at de vil skattelegge norske pensjoner som kommer inn på Thailanske kontoer. Da kun av det beløpet som er satt inn. Så her slipper man ikke unna?
Walkman skrev:
Du har misforstått. Kildeskatten stopper ikke etter 3 år.
Karl35 skrev:
Flytter man ut av Norge betales det vanlig skatt i Norge til etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet.

Riktig det Karl35 skriver her så fremt man kan vise til hva man har betalt i skatt i Thailand. Og det som ikke er betalt skatt av i Thailand, det skattelegges i Norge. Problemet blir vel å ta de pengene som allerede er skattelagt i Norge over til Thailandsk bank konto?

De 3 årene med full skatt er ikke kildeskatten.


mvh
walkman

"Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss"

#36
walkman

walkman

  Medlem

 • Medlemmer
 • 13 171 Innlegg:

Sunset08 Skrevet I dag, 17:18:
Enig med Karl og Walkman....dette er kun ran av penger.
At Tava synes de som ikke synes det er noe bra å kaste pengene sine etter moderlandet Norge,som de ikke belaster på noen som
helst måte lenger etter meldt utflytting,blir kallt gjerrige,forstår jeg ikke noe som helst av....!

Mitt syn på dette er at man betaler nok som det er til det Thailandske samfunnet med å bruke den norske pensjonen her om enn ikke også skal betale skatt her i tillegg. At man skatter av varer som kommer over grensen er forståelig ,men penger?

Før Johanne Rian fra FiD dro til Thailand og snakket myndigheten rundt, var ikek Thailand interessert i å skattlegge pensjonister overhodet


mvh
walkman

"Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som hender oss"

#37
Thaifrelst

Thaifrelst

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 3 180 Innlegg:

Tusen takk for den. :).
Jeg må innrømme at ordet arbeidsgiveravgift er svert villedende og uriktig ord . Det høres ut som om det er en avgift fordi man er en arbeidsgiver. Men, den er personrelatert til hver og en av de ansatte og er en del av lønnsutgiftene til den enkelte ansatte.
Arbeidsgivere har vært pålagt oppgaver fra staten i forhold til de ansatte. Som å trekke feriepenger, arbeidsgiveravgift og trekke barnebidrag. Den tid jeg var arbeidsgiver tenkte jeg ikke så mye på at jeg skapte arbeidsplasser, men å ha mange arbeidhester som tjente penger for meg. Det var den eneste måten jeg kunne hove inn mere gryn enn dem. :). Det var greit for meg å gå rundt å skryte av at jeg i tillegg skapte arbeidsplasser. Men, det var ikke min grunn. Det er ikke dermed sagt at andre er som meg. :).

 

 

Vel, nå er det slik at er en arbeidsgiver må en i tillegg til varens/tjenestens innkjøpspris hente inn kapitalfortjeneste, betale forretningslokale, transportmidler,regnskap, revisor, lønn og feriepenger til ansatte, sykeforsikring om de ansatte skulle bli syke ( i Norge er det arbeidsgiver som må betale lønn til syk ansatt ca. 16 dager før de som har bestemt det tar over) Og i tillegg til dette skal altså arbeidsgiver beregne inn pensjonsavg. og arbeidsgiveravg. i prisen for varen /tjenesten, og på toppen av alt må den stakkars arbeidsgiveren toppe det hele med mva. Alt må dokumenteres sirlig og oppbevares i 10 år. 

Hvis nå mot formodning arbeidsgiveren driver personlig/ansvarlig er han så heldig at han betaler høy pensjonssats på seg selv. rettigheter ved sykdom er nærmest fraværende.

Dette tullet kastet jeg vekk 18 gode år på.#38
PanGei

PanGei

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 5 156 Innlegg:

Det er interessant at noen mener at visse grupper bør betale skatt uten å få noe igjen for dette med begrunnelse at de har bodd i landet tidligere. Hvordan ville den vanlige norske skattebetaler forholdt seg til en situasjon der de betaler skatt, men dette gir ingen rettigheter verken i forhold til skole eller helsetjenester. Skal du ha barn på skolen må du betale ekstra for det. Skatten dekker jo ikke det! Samme med sykehjemsplasser, fysioterapi og en rekke andre helsetilbud. Dette må du betale ekstra for da det ikke dekkes av skatten. Skatten du betaler er bare fordi du allerede har bodd flere år i dette fantastiske landet - og det gjør du ikke gratis!

Regner med at folk flest ville protestert vilt på dette, men det er faktsik situasjonen for alle trygdede og pensjonister som har flyttet fra Norge, enten de betaler ordinær skatt eller kildeskatt. Man må være rimelig skrudd i hodet for å synes at slikt er helt på sin plass!

 

Personlig er jeg sterk tilhenger av at alle skal bidra til fellesskapet ved å betale skatt på inntekt/pensjon. Men forutsetningen må være at  innbetaling av skatt gir visse rettigheter overfor det samme samfunnet. De som bor her benytter ingen kommunale tjenester. Er det da, som Arild er inne på, riktig at disse skal betale kommunalskatten på 28% (er visst redusert til 27% nå)? Hvorfor skal utenlandsboende pensjonister betale høyere avgift til folketrygden når de ikke får de samme tjenester fra den samme Folketrygden?

Betale skatt til Thailand er helt greit forutsatt at Thailand gir meg samme rettigheter som thaier flest, men det er jo utelukket. Noen synes likevel at en skal betale. Konsekvensen er jo at de ikke betaler skatt overhode og slik kan vi ikke ha det! At den samme gruppen heller ikke har noen rettigheter verken i Norge eller i Thailand er visst uinterresant. Det viktigste er selvsagt at pensjonen avkortes, trolig for å tilfredsstille noens sterkt fremskredne misunnelse.

Vi vil nok ikke bli enige vi som har ulikt syn i denne saken, men jeg savner begrunnelsen for at det er helt greit å skattelegge en gruppe uten at de gis rettigheter samtidig som tilsvarende atferd overfor andre grupper er helt uakseptabelt.

 

De som bor i f.eks. Thailand må uansett betale ekstra for skole og helsetjenester om de skulle trenge det, uavhengig av om de betaler skatt eller ikke. De som bor i Norge har betalt for både skole og helsetjenester gjennom skatten de betaler, og slik synes det det bør være overfor alle som betaler skatt til Norge.


Dette innlegget har blitt redigert av PanGei: 31 januar 2014 - 18:40


#39
Tullebukken

Tullebukken

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 764 Innlegg:

Det var jo greit formulert, så da er det bare å vente på at noen har en god forklaring på hvorfor kildeskatten er fornuftig.#40
Tullebukken

Tullebukken

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 764 Innlegg:

Er det ingen som forvare kildeskatten etter vedlegget overOgså merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere