Gå til innhold

Foto

Sarons Dal på tiggerferd mot buddhisme

- - - - -

 • Vennligst logg inn for å svare
96 svar til dette emnet

#41
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:


At denne Mithra har levd stemmer sikkert, hebba. Men hvis disse opplysningene om han stemmer, så burde det vel finnes dukumentasjon også?

 

Hvor kan jeg for eksempel finne kildematrial om at denne mithra dør og oppstår igjen?





#42
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:

Å lage en video snutt og legge den ut på YouTube kan hvem som helst gjøre, men det beviser ingenting.

 

Uten dokumentasjon om det som blir påstått så har det ingen troverdighet, slik jeg ser det.





#43
John M Johansen

John M Johansen

  Medlem

 • Medlemmer
 • 349 Innlegg:

Jeg studerte dette emnet for endel år tilbake. Så at Jesus sannsynligvis ikke har levd, stemmer nok ikke.

 

Flavius Josefus, den jødiske historiker, (AD 37 – 100 ) bekrefter Jesu liv og mirakler gjennom sitt verk 'Ioudaike Archaiologia', kapittel 18.

Deler av Dødehavsrullene dateres tilbake til år 68 e.Kr , og er gode bevis for vel bevart dokumentasjon. Andre biter av dødehavsrullene, P52-biten, dateres til år 125 e.Kr
.

 

I et skrift fra 52 e.kr prøver den sameritanske historikeren Thallus å forklare jordskjelvet og mørket som forekom da Jesus døde.

Mara Bar-Seraphon
skriver i et brev i 73 e.kr om Jesus: "What advantage did the Jews gain from executing their wise king?...Nor did the wise king die for good; he lived on in the teaching which he had given."

 

Clement, en eldste, skriver til menigheten i Korint ca. år 95 og nevner vår Herre Jesus Kristus.

 

Den romerske historikeren Tacitus nevner også Jesu liv og død i Annals ”15.44.” ca. AD 110 og han beskrev de kristne i lite flatterende ordelag, så denne kilden kan ikke sies å være en pro - kristen kilde.

 

Plinius den yngre skriver også om Jesus i sitt brev til keiser Trajan rundt år AD 110 .

 

Julius Africanus refererer til et tapt verk av den hedenske skribenten Thallus, der Thallus skriver at Jesu død var etterfulgt av et jordskjelv.

 

Ignatius fra Antiokia skriver til de kristne at de ikke skal høre på predikanter som forkynner noe annet enn Jesus. Så forteller han om Jesus, hvem han var, osv.

 

Historikeren Suetonius skriver om Jesus i ”keisernes liv” ca. AD 120 .

 

Quadratus skriver i AD 125 et brev til keiser Hadrian, der han beskriver som Jesus gjorde, osv.

Lucian fra Samosata, en gresk satiremaker, skrev et verk ca. år AD 170 ved navn ”Sann Historie”, hvor han nevner korsfestelsen i Jerusalem og at Jesu etterfølgere tilbad ham.

 

Historikeren Tertullian skrev ca. AD 190 om Jesus og hans etterfølgere.

 

Celsus refererer til Jesus i det andre århundre.

 

En annen kilde er jødisk Talmud. Det man kan legge merke til her er at jødene aldri fornektet miraklene Jesus gjorde (bl.a vekket mennesker som hadde vert døde i 3 dager til live igjen), men de mente han fikk sin makt fra onde krefter.
 

Justin Martyr, (AD 100 – 165 ) skrev om Jesus i sitt skriv ”First Apology.

 

Minucius Felix (ca. AD 250 ) skriver om kristne og deres tilbedelse av en mann og hans kors. Vi kan heller ikke se bort i fra Paulus’ skrifter i Det Nye Testamentet, for Paulus møtte aldri Jesus i fysisk skikkelse. Han er anerkjent som en dyktig historiker selv blant ikke-kristne. Tidsgapet mellom de originale skriftene til når det eksisterer kopier er utrolig kort. Fra det tidspunktet da hendelsene faktisk ble skrevet ned til de eldste kopiene er i fra, er det omtrent 20 år, når vi regner med Dødehavsrullene som de manuskriptene som finnes, fra ca. AD 120 .

Joda...jeg er familiær med disse historikerne, men legg merke til hvor lenge etter Jesus død de skrev ned historien. Jesus døde etter sigende 32 år gammel...altså 32 AD. Det tidligste skriftet vi kjenner til, er ca. 50 AD. Det betyr 20 år etter at han døde. Dette gjelder en skribent...de fleste andre varierer fra 70AD til 250 AD.

Hvorfor tror du det var så lang tid etter Jesus død at datidens historikere skrev ned noe om ham? Likeledes...når man ser på spriket i fortellingene...evangeliene feks. som det er plukket ut 4 av i bibelen av kong Konstantin, mens det finnes over 40 av dem, spriker så voldsomt, at man må begynne å lure.

Når det gjelder Josefus Flavius...så nevnte han aldri et ord om jesus i sine skrifter. Det dukket riktignok i det tredje århundre et såkalt testamente opp som nevner Jesus, men dette er trolig en forfalskning av Eusebius.

Plinius den yngre, refererer kun om kristne som synger salmer i sitt brev til Trajan, det kan neppe kvalifiserers som bevis for jesus eksistens.

Tranquillus Gaius Suetonius var en romersk historiker og biograf. Han ble født i år 69 og døde i 140. Suetonius var keiser Hadrians personlige sekretær. Han er blitt kritisert for å skrive ned alle opplysningene han kom over uten å være spesielt kristisk til kildene sine, derfor kan det anses som sannsynlig at han aldri har kjent til Jesus eller Kristus.

Noe annet som sanker tvil om Jesus eksistens er stamtreet hans. I følge Bibelen var Jesus av Davids ætt regnet fra farssiden, men hvor vidt man kan si at Josef var Jesu far avhenger av hvor mye man stoler på de samme skriftenes opplysninger om Jesu unnfangelse. Dersom han var blitt unnfanget gjennom jomfrufødsel ville han jo ikke vært i slekt med Josef. Jesus kunne heller ikke stamme fra David på morssiden. Arvefølgen ifølge jødiske tradisjoner skulle alltid regnes fra farssiden. Jesu stamtavle er ramset opp både i Matteus og Lukas.

I både Matteus og Lukas evangeliet regnes stamtavlen fra stamfaren Abraham, men der slutter også likheten. Fra Abraham og frem til Jesus er det hos Lukas 56 generasjoner mens hos Matteus er det 42. Jesu farfar heter i Lukasevangeliet Eli, mens i Matteus heter han Jakob. Disse to stamtavlene er så ulike at de i rekken fra Josef og tilbake til David finnes det kun to like navn.  I tillegg var det først på et kirkemøte i år 325 e. Kr. at Den Hellige Ånd ble guddommelig og godtatt som Jesu far.

Når man ser på kildene som en helhet kan man se at de eneste bevisene for Jesu eksistens er 5 evangelier inkludert Thomasevangeliet og noen avsnitt i Koranen. Det finnes ingen historiske beviser for at nedtegnelsene til disiplene (evangeliene) har blitt skrevet av disiplene selv. Man kan derfor konkludere med at man historisk sett ikke har nok beviser på at Jesus var Guds sønn og at han virkelig har eksistert.

 

John


Vi er hva vi tenker


#44
hebba

hebba

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 679 Innlegg:

Å lage en video snutt og legge den ut på YouTube kan hvem som helst gjøre, men det beviser ingenting.

 

Uten dokumentasjon om det som blir påstått så har det ingen troverdighet, slik jeg ser det.

Jeg oppgav disse 2 filmene til det som phay la ut.Det var fordi at det finnes masse historier om det samme som jesus var og skulle ha gjort,derfor jeg sa at jesus er en vandrehistorie.Jeg skrev også at jeg ikke tror så mye på det som vises.Dette er 2 konspirasjonsfilmer som egentlig er oppspinn i mine øyne.Jeg la de ut fordi jeg ville vise at rundt omkring på denne jord er det mange forskjellige ting og tang som folk tror på.Men hvem vet,kanskje disse konspirasjonsfolkan har noe å fare med?



#45
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

ere ikke penger det dreier seg om i all religionda

 

 

eller   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pain is temporary, honor lasts forever.


#46
Phay

Phay

  Medlem

 • Medlemmer
 • 21 460 Innlegg:

Se også filmene Zeitgeist og Loose change.Der er det mange historier som du finner i bibelen,men disse er før jesus tid.Selv om jeg ikke støtter de fleste påstander i disse filmene,så er det merkelig at de samme historiene går igjen fra eldre tider.Jeg tror at jesus er en vandrehistorie som er eldgammel.De er bare modernisert. Dvs at jeg ikke tror på de overnaturlige ting som ståt i bibelen.Vi mennesker har alltid hadd behov for å tro på noe.Disse filmne har meget spesielle synspunkt og er du konspirator så er de midt i blinken.


Har sett mange av disse filmene, og mye er informativt og interessant før det går over i lallende, rallende, vidtgående konspirasjonsteorier desverre. Nettverk og organisasjoner er klart en maktfaltor i samfunnet, men litt edrulighet når en presenterer teoriene, hadde gitt en bedre seer opplevelse og troverdighet.
Redigert signatur

#47
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:

Joda...jeg er familiær med disse historikerne, men legg merke til hvor lenge etter Jesus død de skrev ned historien. Jesus døde etter sigende 32 år gammel...altså 32 AD. Det tidligste skriftet vi kjenner til, er ca. 50 AD. Det betyr 20 år etter at han døde. Dette gjelder en skribent...de fleste andre varierer fra 70AD til 250 AD.

Hvorfor tror du det var så lang tid etter Jesus død at datidens historikere skrev ned noe om ham? Likeledes...når man ser på spriket i fortellingene...evangeliene feks. som det er plukket ut 4 av i bibelen av kong Konstantin, mens det finnes over 40 av dem, spriker så voldsomt, at man må begynne å lure.

 

En viktig grunn til at Jesus ikke er nevnt i det vi har av samtidige bøker, er at man for å bli omtalt, måtte være kjent og av interesse for leserne. Også i det første århundre skjelnet en til salgstallene. Mens Jesus levde, var han lite interessant for det store romerske publikum. Han virket bare i tre år, og det stort sett utenfor de store byene.

 

Jesus endret ikke selv verken de sosiale, politiske eller økonomiske forholdene i Palestina. Han var ikke medlem i noe politisk parti. Han skrev ingen dikt. Han gjorde ikke væpnet opprør. Jesus ledet ingen tilhengere til kanten av en klippe og ba dem hoppe utenfor. I beste fall var han en kuriositet i et bortgjemt hjørne av imperiet.

 

Jesus hadde folkelig appell, spesielt i Galilea, men kom ikke for alvor på kartet til makthaverne før de siste dagene av sitt liv. For romerne flest var Jesus så ubetydelig at det ikke er underlig om ingen av samtidens historieskrivere omtalte han.

 

Interessen ble ikke direkte stimulert at han døde den mest vanærende død man kan tenke seg. I en så sterk æreskultur, der offentlig ydmykelse og tap av ansikt var noe av det verste som kunne skje, var det lite marked for bøker om en kriminell som var blitt korsfestet offentlig. Eller som Justin Martyr (ca 100 – 165) sa det: ”man ble sett på som sinnsyk hvis man trakk fram en slik person som noe forbilde. For ikke si som Guds enbårne sønn.

 

Romerske historikere ble heller ikke imponert over at rørete tilhengere snakket over seg om en legemlig oppstandelse. For det første var dette umulig. For det andre viste alle at legemet var en pest og en plage. Nei, oppstandelsen var enten noe som først skjedde på den ytterste dag (jødisk tro), eller noe rent åndelig som hadde med dødsriket å gjøre (gresk romersk tro). Den antikirkelige polemikeren Celsus fnyste derfor av hele greia da han skrev om dette på 100-tallet. Legemlig oppstandelse sto ikke øverst på romernes ønskeliste.

 

Dermed er det bermerkelsesverdig at Jesus er en av de personene fra det første århundre som vi har flest og lengst kilder om. Det er vanskelig å se logikken i å hevde at en person som ikke har eksistert, både skal ha klart å få så mange tilhengere, og bli så oppfattende skildret. Det er vanskelig nok å forstå  selv om han har levd. Hvis han da egentlig ikke var noe langt mer enn en ubetydelighet. Det kreves mer en god fortellerevne og velment moralske råd for å ha en så sterk innvikning på ettertiden.

 

Vi finner kilder om Jesus både i og utenfor Det nye testamente. At Jesus har eksistert, er hevet over all historisk tvil. Selv om historikerne kan ha forskjellig syn på akkuratt hva Jesus sa og gjorde.





#48
gekko

gekko

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 2 372 Innlegg:
Er enig i at Jesus nok her levd. olav den hellige er også et mer eller mindre veldokumtert levd menneske.....men hellig? Det at en omtales ved legender og overnturlige historier gjør dem ikke nødvendigvis sanne.

Kristendommen har i mine øyne, og i likhet med vel de fleste verdens religioner, primært dreid seg til å dreie seg om svært menneskelig makt. Jesu opprinnelige lære er f.eks svært så fjernt fra versjonen Paulus endret konseptet til.... (Referer til det som ofte omtales ur- evangeliet, dvs det man sitter igjen med etter å ha sammenliknet kilder og fjernet det meste av motsetninger og usansynligheter). Det er f.eks mange likheter med Jesu og Buddhas lære, og begynner man å sammenligne har vel de fleste religioner i seg et forsøk på å fremdyrke de gode egenskapene i folk. Hadde de bare fått litt mer fokus på disse likhetene og ikke minst toleranse, så kanskje hadde det vært håp.
mvh
gekko

"Den største glede man kan ha, er å gjøre andre glad"

#49
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

En viktig grunn til at Jesus ikke er nevnt i det vi har av samtidige bøker, er at man for å bli omtalt, måtte være kjent og av interesse for leserne. Også i det første århundre skjelnet en til salgstallene. Mens Jesus levde, var han lite interessant for det store romerske publikum. Han virket bare i tre år, og det stort sett utenfor de store byene.

 

Jesus endret ikke selv verken de sosiale, politiske eller økonomiske forholdene i Palestina. Han var ikke medlem i noe politisk parti. Han skrev ingen dikt. Han gjorde ikke væpnet opprør. Jesus ledet ingen tilhengere til kanten av en klippe og ba dem hoppe utenfor. I beste fall var han en kuriositet i et bortgjemt hjørne av imperiet.

 

Jesus hadde folkelig appell, spesielt i Galilea, men kom ikke for alvor på kartet til makthaverne før de siste dagene av sitt liv. For romerne flest var Jesus så ubetydelig at det ikke er underlig om ingen av samtidens historieskrivere omtalte han.

 

Interessen ble ikke direkte stimulert at han døde den mest vanærende død man kan tenke seg. I en så sterk æreskultur, der offentlig ydmykelse og tap av ansikt var noe av det verste som kunne skje, var det lite marked for bøker om en kriminell som var blitt korsfestet offentlig. Eller som Justin Martyr (ca 100 – 165) sa det: ”man ble sett på som sinnsyk hvis man trakk fram en slik person som noe forbilde. For ikke si som Guds enbårne sønn.

 

Romerske historikere ble heller ikke imponert over at rørete tilhengere snakket over seg om en legemlig oppstandelse. For det første var dette umulig. For det andre viste alle at legemet var en pest og en plage. Nei, oppstandelsen var enten noe som først skjedde på den ytterste dag (jødisk tro), eller noe rent åndelig som hadde med dødsriket å gjøre (gresk romersk tro). Den antikirkelige polemikeren Celsus fnyste derfor av hele greia da han skrev om dette på 100-tallet. Legemlig oppstandelse sto ikke øverst på romernes ønskeliste.

 

Dermed er det bermerkelsesverdig at Jesus er en av de personene fra det første århundre som vi har flest og lengst kilder om. Det er vanskelig å se logikken i å hevde at en person som ikke har eksistert, både skal ha klart å få så mange tilhengere, og bli så oppfattende skildret. Det er vanskelig nok å forstå  selv om han har levd. Hvis han da egentlig ikke var noe langt mer enn en ubetydelighet. Det kreves mer en god fortellerevne og velment moralske råd for å ha en så sterk innvikning på ettertiden.

 

Vi finner kilder om Jesus både i og utenfor Det nye testamente. At Jesus har eksistert, er hevet over all historisk tvil. Selv om historikerne kan ha forskjellig syn på akkuratt hva Jesus sa og gjorde.

 

 

var ikke susanne kona til gamle stolteberg mon tro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pain is temporary, honor lasts forever.


#50
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

eller var det marianne?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 29 juli 2013 - 01:34

Pain is temporary, honor lasts forever.


#51
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
Historicity of Jesus
From Wikipedia, the free encyclopedia
doc-magnify.pngarrow-down.png
 
Jump to: navigation, search

 

This article is about the existence of Jesus of Nazareth as a historical person. For the historical reconstructions of his life, see Historical Jesus. For the view that he may be a mythical figure, see Christ myth theory.

 

 

 

http://en.wikipedia....ricity_of_Jesus

 

 

 

ps selv tror jeg ikke på jesus, at det kan finnes noe mellom himmel og jord ei,

 

har i grunn fått nokk av kristen opplæring som har gått rett igjennom

 

 

jeg tror på myten om odin og embla

 

 

 

men biblen er skrevet minst 19 ganger  omskrevet med påholden penn

 

jjeg tror heller ike på helvte  mulig det er der vi er nå!


Pain is temporary, honor lasts forever.


#52
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Reprinted from: 

 theists_suck_banner.jpg

(Click here for author information.)

Jesus Christ is a False Messiah

 

    According to Jesus’ admissions, as well as the Bible’s prophecies, Jesus of Nazareth could not have been the Messiah.  This of course, would invalidate Christianity as we know it.  The compilation presented here shall be split in three sections.  The first shall be the biblical prophecies that were made in order to identify the messiah, which Jesus does not fulfill.  The second shall be the prophecies that Christians use to say that Jesus was the Messiah, yet they clearly fail.  The third set shall be the prophecies and statements Jesus made yet they are false and have never came true.

 

Prophecies to Identify the Messiah, Which Jesus Does Not Fulfill:

1) Matthew 1:23 says that Jesus (the messiah) would be called Immanuel, which means "God with us."  Yet no one, not even his parents, call him Immanuel at any point in the bible.

2) The Messiah must be a physical descendant of David (Romans 1:3 & Acts 2:30).  Yet, how could Jesus meet this requirement since his genealogies in Matthew 1 and Luke 3 show he descended from David through Joseph, who was not his natural father because of the Virgin Birth. Hence, this prophecy could not have been fulfilled.

3) Isaiah 7:16 seems to say that before Jesus had reached the age of maturity, both of the Jewish countries would be destroyed.  Yet there is no mention of this prophecy being fulfilled in the New Testament with the coming of Jesus, hence this is another Messiah prophecy not fulfilled.

 

Reprinted from: 

 

har brukt mange år på fenomenet 

og jeg er da hedning det må folk akseptere

 

men envær for være salig i sin tro

godt att kirkeskatten i norge er opphevet, dette satte presteskapet i dårlig lys, som imaner i mohameds verden

 

 

http://www.evilbible...jesus_false.htm


Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 29 juli 2013 - 02:11

Pain is temporary, honor lasts forever.


#53
John M Johansen

John M Johansen

  Medlem

 • Medlemmer
 • 349 Innlegg:

En viktig grunn til at Jesus ikke er nevnt i det vi har av samtidige bøker, er at man for å bli omtalt, måtte være kjent og av interesse for leserne. Også i det første århundre skjelnet en til salgstallene. Mens Jesus levde, var han lite interessant for det store romerske publikum. Han virket bare i tre år, og det stort sett utenfor de store byene.

 

Jesus endret ikke selv verken de sosiale, politiske eller økonomiske forholdene i Palestina. Han var ikke medlem i noe politisk parti. Han skrev ingen dikt. Han gjorde ikke væpnet opprør. Jesus ledet ingen tilhengere til kanten av en klippe og ba dem hoppe utenfor. I beste fall var han en kuriositet i et bortgjemt hjørne av imperiet.

 

Jesus hadde folkelig appell, spesielt i Galilea, men kom ikke for alvor på kartet til makthaverne før de siste dagene av sitt liv. For romerne flest var Jesus så ubetydelig at det ikke er underlig om ingen av samtidens historieskrivere omtalte han.

 

Interessen ble ikke direkte stimulert at han døde den mest vanærende død man kan tenke seg. I en så sterk æreskultur, der offentlig ydmykelse og tap av ansikt var noe av det verste som kunne skje, var det lite marked for bøker om en kriminell som var blitt korsfestet offentlig. Eller som Justin Martyr (ca 100 – 165) sa det: ”man ble sett på som sinnsyk hvis man trakk fram en slik person som noe forbilde. For ikke si som Guds enbårne sønn.

 

Romerske historikere ble heller ikke imponert over at rørete tilhengere snakket over seg om en legemlig oppstandelse. For det første var dette umulig. For det andre viste alle at legemet var en pest og en plage. Nei, oppstandelsen var enten noe som først skjedde på den ytterste dag (jødisk tro), eller noe rent åndelig som hadde med dødsriket å gjøre (gresk romersk tro). Den antikirkelige polemikeren Celsus fnyste derfor av hele greia da han skrev om dette på 100-tallet. Legemlig oppstandelse sto ikke øverst på romernes ønskeliste.

 

Dermed er det bermerkelsesverdig at Jesus er en av de personene fra det første århundre som vi har flest og lengst kilder om. Det er vanskelig å se logikken i å hevde at en person som ikke har eksistert, både skal ha klart å få så mange tilhengere, og bli så oppfattende skildret. Det er vanskelig nok å forstå  selv om han har levd. Hvis han da egentlig ikke var noe langt mer enn en ubetydelighet. Det kreves mer en god fortellerevne og velment moralske råd for å ha en så sterk innvikning på ettertiden.

 

Vi finner kilder om Jesus både i og utenfor Det nye testamente. At Jesus har eksistert, er hevet over all historisk tvil. Selv om historikerne kan ha forskjellig syn på akkuratt hva Jesus sa og gjorde.

La oss se litt på negynnelsen:

Gud sitter å ser ned på menneskene som har eksistert i minst 100 000 år. Han går ikke inn å gjør noe som helst med all den sorg og lidelse som var de tidlige menneskene forunt. Han venter altså i ca. 100 000 år, før han bestemmer seg for å gripe inn. Han griper så inn ved å sende sin sønn, til et forlatt og øde ørken område i midt østen, hvor folk flest hverken kan skrive eller lese. Han kunne ha sendt ham til Kina, hvor de hadde skrivekunsten inne, og dette kunne ha blitt grundig dokumentert. Men han velger altså noen barbarer i midt østen som sted for sin plan for å hjelpe menneskeheten. Måten han gjør dette på, er å torturere sin egen sønn, og så få ham henrettet, på en bestialsk måte. Interessant måte å fortelle menneskene at vi er alle syndere...vi er født i synd vi, fordi Eva var så dum at hun ville ha litt kunnskap. Men kunnskap er tabu for religioner, da det slår beina vekk under fundamentet deres.

Uansett...det Jesus gjorde var noen få mirakler...for noen få mennesker. Hvorfor kunne han ikke gi mennesket penicilin feks.? Det ville jo hatt en enorm betydning for menneskeheten.

Hvis Jesus eksisterte, så var han en fantast, som så mange på den tiden, trodde de selv var noe spesielt...alle var på utkikk etter en "guds sønn". Når Jesus feks. vekker folk opp fra de døde, så er då så enkelt som dette: Lazarus var medlem av jesus gruppe, som kaldte seg "de levende". Lazarus blir uvenner med Jesus og bestemmer seg for å slutte. Han er derfor død i deres øyne. Når jesus så har en samtale med lazarus, og ber ham komme tilbake til gruppen, så er han "levende" igjen!

Det er først og fremst denne Paulus, eller Saul som han opprinnelig het, som skapte denne myten om Jesus. Saul var fra Bejamins stamme, og innvolvert i arrestasjoner av kriste osv. Krig mellom religioner har det altid vært. Men Saul forsto at den "nye" religionen kunne ha et potensiale, spesielt for ham selv, så når han var på vei til Damaskus i Syria en gang, så snakket selvfølgelig jesus til ham. Det var starten på noe som Konstantin mange år senere så nytten av. Det ville være lettere å kontrollere massene med kristendommen som religion, istedenfor den gamle med solguden Ra. Han bestemte seg så for å lage bibelen.

Det er ikke noe rart i at dette ble så stort. Når det sitter en gruppe maktmennesker som bestemmer seg for å gjøre noe som vil sørge for at de får mer makt og kontroll, så er en religion tingen. Mennesket er dessverre fortsatt så naivt, at det har et sterkt "guds gen". Det er svært lett å la seg overbevise om en høyere makt.

Det de spiller på, er folks uvitenhet og kunnskapsløshet, En godt utdannet og vel talende teolog, har ingen problemer med å over bevise en vanlig mann, ved å spille på redsler og belønning.

Jesus kan godt ha eksistert, men i en annen form enn beskrevet i bibelen. Han ble isåfall brukt til en ide, som han nok hverken visste om, eller ante konsekvensene av!

 

John


Vi er hva vi tenker


#54
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:

La oss se litt på negynnelsen:

Gud sitter å ser ned på menneskene som har eksistert i minst 100 000 år. Han går ikke inn å gjør noe som helst med all den sorg og lidelse som var de tidlige menneskene forunt. Han venter altså i ca. 100 000 år, før han bestemmer seg for å gripe inn. Han griper så inn ved å sende sin sønn, til et forlatt og øde ørken område i midt østen, hvor folk flest hverken kan skrive eller lese. Han kunne ha sendt ham til Kina, hvor de hadde skrivekunsten inne, og dette kunne ha blitt grundig dokumentert. Men han velger altså noen barbarer i midt østen som sted for sin plan for å hjelpe menneskeheten. Måten han gjør dette på, er å torturere sin egen sønn, og så få ham henrettet, på en bestialsk måte. Interessant måte å fortelle menneskene at vi er alle syndere...vi er født i synd vi, fordi Eva var så dum at hun ville ha litt kunnskap. Men kunnskap er tabu for religioner, da det slår beina vekk under fundamentet deres.

Uansett...det Jesus gjorde var noen få mirakler...for noen få mennesker. Hvorfor kunne han ikke gi mennesket penicilin feks.? Det ville jo hatt en enorm betydning for menneskeheten.

Hvis Jesus eksisterte, så var han en fantast, som så mange på den tiden, trodde de selv var noe spesielt...alle var på utkikk etter en "guds sønn". Når Jesus feks. vekker folk opp fra de døde, så er då så enkelt som dette: Lazarus var medlem av jesus gruppe, som kaldte seg "de levende". Lazarus blir uvenner med Jesus og bestemmer seg for å slutte. Han er derfor død i deres øyne. Når jesus så har en samtale med lazarus, og ber ham komme tilbake til gruppen, så er han "levende" igjen!

Det er først og fremst denne Paulus, eller Saul som han opprinnelig het, som skapte denne myten om Jesus. Saul var fra Bejamins stamme, og innvolvert i arrestasjoner av kriste osv. Krig mellom religioner har det altid vært. Men Saul forsto at den "nye" religionen kunne ha et potensiale, spesielt for ham selv, så når han var på vei til Damaskus i Syria en gang, så snakket selvfølgelig jesus til ham. Det var starten på noe som Konstantin mange år senere så nytten av. Det ville være lettere å kontrollere massene med kristendommen som religion, istedenfor den gamle med solguden Ra. Han bestemte seg så for å lage bibelen.

Det er ikke noe rart i at dette ble så stort. Når det sitter en gruppe maktmennesker som bestemmer seg for å gjøre noe som vil sørge for at de får mer makt og kontroll, så er en religion tingen. Mennesket er dessverre fortsatt så naivt, at det har et sterkt "guds gen". Det er svært lett å la seg overbevise om en høyere makt.

Det de spiller på, er folks uvitenhet og kunnskapsløshet, En godt utdannet og vel talende teolog, har ingen problemer med å over bevise en vanlig mann, ved å spille på redsler og belønning.

Jesus kan godt ha eksistert, men i en annen form enn beskrevet i bibelen. Han ble isåfall brukt til en ide, som han nok hverken visste om, eller ante konsekvensene av!

 

John

Hehe, jaja, Johansen, dette må du gjerne tro på.

 

Det finnes forresten hundredevis av alternative forklaringer på hvem Jesus var. Folk dikter opp de utroligste historier. Personlig har jeg valgt å tro på historikere, professore innfor oldkirkelig forskning og internasjonale autoriteter innen apologetikk.

 

Interessant er det at til og med ateisten Michael Grant er ikke i tvil om at Jesus har eksistert:

 

”Bruker vi samme kriterier på det nye testamente som på andre antikke skrifter som inneholder historiske materialer, kan vi ikke avvise at Jesus har eksistert mer enn at vi kan avvise en rekke hedenske skikkelser som vi ellers aldri stiller spørsmål ved om har eksistert. Selvsagt finner vi alle disse motsigelsene mellom de ulike evangeliene. Men vi benekter ikke at en hendelse fant sted bare fordi hedenske historieskrivere som Livius eller Polybius beskriver dem på avvikende måter…For å oppsummere, moderne kritiske metoder støtter ikke at Kristus var en myte. Påstandene om dette er igjen og igjen blitt besvart og avvist av de mest fremstående forskere. I de senere årene er det få, om noen, seriøse historikere som har forsøkt å hevde at det ikke har vært noen historisk Jesus. De som har prøvd seg på dette, har ikke lykkes i å bortforklare de svært mye sterkere, til og med rikelige, bevisene på det motsatte.”

 

Det finnes knapt en eneste historiker på hele den vestlige halvkule som nekter for at Jesus har levd. Blant annet er Jesus død dokumentert av ikkekristne romerske historikere. Å så tvil om han har eksistert, er faktisk like ignorant som å så tvil om Sokrates, Platon eller Caesar har eksistert. Det er et historisk faktum.

 

Historiske kilder er nok ganske samstemte om at kristus elller chrestus har levd…

http://no.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus#Romerske_og_j.C3.B8diske_kilder





#55
John M Johansen

John M Johansen

  Medlem

 • Medlemmer
 • 349 Innlegg:

Hehe, jaja, Johansen, dette må du gjerne tro på.

 

Det finnes forresten hundredevis av alternative forklaringer på hvem Jesus var. Folk dikter opp de utroligste historier. Personlig har jeg valgt å tro på historikere, professore innfor oldkirkelig forskning og internasjonale autoriteter innen apologetikk.

 

Interessant er det at til og med ateisten Michael Grant er ikke i tvil om at Jesus har eksistert:

 

”Bruker vi samme kriterier på det nye testamente som på andre antikke skrifter som inneholder historiske materialer, kan vi ikke avvise at Jesus har eksistert mer enn at vi kan avvise en rekke hedenske skikkelser som vi ellers aldri stiller spørsmål ved om har eksistert. Selvsagt finner vi alle disse motsigelsene mellom de ulike evangeliene. Men vi benekter ikke at en hendelse fant sted bare fordi hedenske historieskrivere som Livius eller Polybius beskriver dem på avvikende måter…For å oppsummere, moderne kritiske metoder støtter ikke at Kristus var en myte. Påstandene om dette er igjen og igjen blitt besvart og avvist av de mest fremstående forskere. I de senere årene er det få, om noen, seriøse historikere som har forsøkt å hevde at det ikke har vært noen historisk Jesus. De som har prøvd seg på dette, har ikke lykkes i å bortforklare de svært mye sterkere, til og med rikelige, bevisene på det motsatte.”

 

Det finnes knapt en eneste historiker på hele den vestlige halvkule som nekter for at Jesus har levd. Blant annet er Jesus død dokumentert av ikkekristne romerske historikere. Å så tvil om han har eksistert, er faktisk like ignorant som å så tvil om Sokrates, Platon eller Caesar har eksistert. Det er et historisk faktum.

 

Historiske kilder er nok ganske samstemte om at kristus elller chrestus har levd…

http://no.wikipedia.org/wiki/Jesus_Kristus#Romerske_og_j.C3.B8diske_kilder

Det er  ingen grunn til å tro at Jesus noen gang eksisterte. Om Sokrates faktisk eksisterte, finns det heller ingen konkrete bevis for, men det vi vet, hvar at noen kom med en rasjonell tankegang, noen testet fornuftige tanker opp mot erfaring, noen hadde den første vitenskapelige ærlighet. Om det ikke var Sokrates, så ville det ha vært noen andre. Om Sokrates eksisterte, så sa han aldri, at hvis du ikke tror på det jeg sier, så skal du komme til helvete!

For meg er det uviktig om Jesus eksisterte eller ikke. Det som er viktig, er at vitenskapen har kommet en del lenger, enn hva den hadde i det bronse alder aktige palestina på Jesus tid.

Vi har lært at stjernene ikke er hull inn til himmelen og at jorden ikke er flat. Men vi tror fortsatt på en annen myte som også ble skapt på den tide...Jesus...Guds sønn.

Hvordan man kan få det til å sammenfalle med en rasjonell tankegang basert på observasjoner og erfaring, ja det kan best sammenlignes med å tro på julenissen.

De aller fleste vokser fra det, når de forstår at det bare er en myte.

 

John


Vi er hva vi tenker


#56
JD6620

JD6620

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 514 Innlegg:

Tror det er riktig å skille på den historiske Jesus og Jesus som en religiøs skikkelse. Den historiske Jesus er det liten tvil om har eksistert, vi finner han også igjen som en profet i Koranen og som en falsk profet i Toraen.



#57
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:

Det er  ingen grunn til å tro at Jesus noen gang eksisterte. Om Sokrates faktisk eksisterte, finns det heller ingen konkrete bevis for, men det vi vet, hvar at noen kom med en rasjonell tankegang, noen testet fornuftige tanker opp mot erfaring, noen hadde den første vitenskapelige ærlighet. Om det ikke var Sokrates, så ville det ha vært noen andre. Om Sokrates eksisterte, så sa han aldri, at hvis du ikke tror på det jeg sier, så skal du komme til helvete!

For meg er det uviktig om Jesus eksisterte eller ikke. Det som er viktig, er at vitenskapen har kommet en del lenger, enn hva den hadde i det bronse alder aktige palestina på Jesus tid.

Vi har lært at stjernene ikke er hull inn til himmelen og at jorden ikke er flat. Men vi tror fortsatt på en annen myte som også ble skapt på den tide...Jesus...Guds sønn.

Hvordan man kan få det til å sammenfalle med en rasjonell tankegang basert på observasjoner og erfaring, ja det kan best sammenlignes med å tro på julenissen.

De aller fleste vokser fra det, når de forstår at det bare er en myte.

 

John

Ut fra det du har skrevet her inne er jeg ganske sikker på at du tilhører den gruppe mennesker som allerede har bestemt seg at de ikke vil tro, uansett hvor godt dette med at Jesus har levd er dokumentert. For min del må du bare tro på hva du vil, for meg spiller det ingen rolle.





#58
sevenstars

sevenstars

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 876 Innlegg:

Tror det er riktig å skille på den historiske Jesus og Jesus som en religiøs skikkelse. Den historiske Jesus er det liten tvil om har eksistert, vi finner han også igjen som en profet i Koranen og som en falsk profet i Toraen.

Helt riktig, endelig en fornuftig kommentar.

 

Ingen seriøse historikere eller religionshistorikere tviler på at Jesus har eksistert. Om han var en læremester, filosof, snekker eller fyllik som hang med horer, kan ingen vite sikkert. Hvilke historier som har blitt tillagt og hva som er virkelig er en ting, men det finnes ikke en seriøs forsker på relevante områder som betviler på at den historiske Jesus har eksistert.





#59
PoMoat

PoMoat

  Medlem

 • Medlemmer
 • 22 902 Innlegg:

Det er stor forskjell på det å amerkjenne det faktum at Jesus som historisk person har eksistert og på det å tro på hans påstått gudegitte egenskaper.



#60
Thaifrelst

Thaifrelst

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 3 180 Innlegg:

ere ikke penger det dreier seg om i all religionda

 

 

eller   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ikke penger det dreier seg om.Men makt. Makt over andre for å tilfredsstille egne behov. Maktsyke kan åpenbare seg i mange relasjoner.

 

Penger er kun verktøyet. 







Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: AF

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere