Gå til innhold

Foto

Helseforsikring for oss som bor i Thailand hele året.

- - - - -

 • Vennligst logg inn for å svare
102 svar til dette emnet

#41
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:


søknad om frivillig medlemskap i folketrygden: velg bokmål eller ny norsk følg anvisningen, der etter,


http://www.nav.no/1073750408.cms

Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 17 januar 2013 - 12:38

Pain is temporary, honor lasts forever.


#42
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge
Hvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Hvem kan bli frivillig medlem?

Du må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og ha nær tilknytning til det norske samfunnet eller til norsk næringsliv, for å bli medlem. Fyller du disse vilkårene, har du rett til å bli medlem når du i tillegg:

 • er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge
 • studerer ved universitet eller høgskole i utlandet og ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning
 • har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
 • er pensjonist med lang botid i Norge
Hvis du ikke faller inn under punktene ovenfor, kan du etter søknad bli frivillig medlem ”når særlige grunner gjør det rimelig”.

Familiemedlemmer

Når du forsørger ektefelle og barn, og de oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan de også søke om frivillig medlemskap. Ektefellen din må også ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Hvor sendes søknaden?

Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV 02-08.05 sendes til NAV Internasjonalt.

Hva slags trygdedekning får du?

Ved frivillig medlemskap er det mulig å være medlem i bare deler av folketrygden. Du avgjør selv hvilken trygdedekning du søker om, se punkt 6 "Trygdedekning" i søknadsskjemaet. Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.

A: Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I tilknytning til helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og fødselspenger.

B: Pensjonsdelen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad, medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring, samt stønad til tidligere familiepleier.

Hva koster det frivillige medlemskapet (trygdeavgift)?

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift vil være avhengig av om

 • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
 • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift
Se relatert informasjon om trygdeavgift når du er skattepliktig eller ikke er skattepliktig til Norge.


Pain is temporary, honor lasts forever.


#43
harhan

harhan

  Medlem

 • Medlemmer
 • 416 Innlegg:
Siden en skrev at når Ambassaden ble koplet inn, ble alt dekket. Dette er hva Ambassaden svarte meg nettopp på dette:

"Det korrekte er at Ambassaden kan garantere for NOK 3.200,- pr. døgn ved sykehusinnleggelse for personer som har tegnet frivillig medlemskap. Dette er maksimal satsen som dekkes ved sykehusinnleggelse for frivillige medlemmer pr. dags dato. Det finnes et fåtall personer som har dekning utover denne satsen, f.eks. norske sjømenn på norske skip."

Nei, Ambassaden gir ingen gaver. Skal de gi mer enn man har krav på er det som lån og skal betales tilbake,


#44
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:
En viktig presisering, harhan!

#45
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Siden en skrev at når Ambassaden ble koplet inn, ble alt dekket. Dette er hva Ambassaden svarte meg nettopp på dette:

"Det korrekte er at Ambassaden kan garantere for NOK 3.200,- pr. døgn ved sykehusinnleggelse for personer som har tegnet frivillig medlemskap. Dette er maksimal satsen som dekkes ved sykehusinnleggelse for frivillige medlemmer pr. dags dato. Det finnes et fåtall personer som har dekning utover denne satsen, f.eks. norske sjømenn på norske skip."

Nei, Ambassaden gir ingen gaver. Skal de gi mer enn man har krav på er det som lån og skal betales tilbake,


personlig er jeg ikke enig men prinsipielt så skal ikke ammbasaden bli et sted der en kan hente stål. tidligre var det uhørt, det fantes ikke pneger til så ogsi noe, at de nå kan garantere 3200 flis synes jeg er et posetift framskritt.
har hørt de utroligste historier av folksom kommer for og få penger i maaange år,, atde nå garanterer erdet få land som gjør,


men det er mittsyn jegser framskritt som en god ting,..


men dægærn så mye rartsom kmmer rekanes og forlanger det ene og det andre,det endte opp med atammbasden måtte ha væpna politivakt,pga halvfullelandsmennsom ble krakilske,,,

Pain is temporary, honor lasts forever.


#46
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

 • Andre godkjente utgifter dekkes etter takster.? Ikke funnet link

noen som vet hva dette innebærer? jeganntarat livsviktige medisiner påsjukhus innlegglse + lege konsultasjoner er utom rom raten men kan ikke bekrefte det

rettelse det er noen lege rater for innleggelse på pdf fila under

skrev epost til helfo i går anndre utgifter påsjukehustet er som følger

Hei
Les mer om opphold i utlandet som pensjonist på www.nav.no og www.helfo.no.

Sykehus dekkes med NOK 3.300 (2013) pr døgn. Det skal dekke all behandling, opphold og forpleining. Alle utgifter ut over dette må du dekke selv. Medisiner som du får under en sykehusinnleggelse skal dekkes av denne taksten.
-Legemidler som foreskrives på Blå Resept i Norge kan bli dekket 100% i utlandet.
-Legebesøk dekkes fra NOK 47,- til NOK 308,- alt etter behandlingen.

Det er vanskelig å finne satser da disse ligger i lovverket til Folketrygden. Det som er viktig er at en regning som du gjerne vil få refundert er MEGET godt dokumentert slik at for eksempel en søknad om refusjon av utgifter til laboratorietester lister opp absolutt alle testene som er foretatt. Vår erfaring er at alvorlige sykdommer som kreft eller hjertefeil kan bli meget kostbar å behandle i utlandet slik at mange av våre kunder foretrekker å reise til Norge for oppfølging av disse.

Vennlig hilsen
Torunn Bjørkli
HELFO utland

Pain is temporary, honor lasts forever.


#47
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
tillater meg og lime inn callme.s post om tema i denne linken, kjekt og ha som favoritter da folk ettervert søker om medlemskap i international NAVhttp://www.nav.no/1073750408.cms

"Frivillig medlemskap - opphold utenfor NorgeHvis du er medlem i folketrygden og skal oppholde deg i utlandet, kan dette medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Du kan da søke om frivillig medlemskap i folketrygden.

Hvem kan bli frivillig medlem?

Du må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og ha nær tilknytning til det norske samfunnet eller til norsk næringsliv, for å bli medlem. Fyller du disse vilkårene, har du rett til å bli medlem når du i tillegg:

 • er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge
 • studerer ved universitet eller høgskole i utlandet og ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning
 • har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
 • er pensjonist med lang botid i Norge
Hvis du ikke faller inn under punktene ovenfor, kan du etter søknad bli frivillig medlem ”når særlige grunner gjør det rimelig”.

Familiemedlemmer

Når du forsørger ektefelle og barn, og de oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan de også søke om frivillig medlemskap. Ektefellen din må også ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Hvor sendes søknaden?

Søknad om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge - NAV 02-08.05 sendes til NAV Internasjonalt.

Hva slags trygdedekning får du?

Ved frivillig medlemskap er det mulig å være medlem i bare deler av folketrygden. Du avgjør selv hvilken trygdedekning du søker om, se punkt 6 "Trygdedekning" i søknadsskjemaet. Pensjonister kan som hovedregel bare være medlem i helsedelen.

A: Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I tilknytning til helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og fødselspenger.

B: Pensjonsdelen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad, medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring, samt stønad til tidligere familiepleier.

Hva koster det frivillige medlemskapet (trygdeavgift)?

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift vil være avhengig av om

 • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
 • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift
Se relatert informasjon om trygdeavgift når du er skattepliktig eller ikke er skattepliktig til Norge."Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 18 januar 2013 - 04:58

Pain is temporary, honor lasts forever.


#48
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
Hva koster det frivillige medlemskapet (trygdeavgift)?

Hvor mye du skal betale i trygdeavgift vil være avhengig av om

 • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
 • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift
Se relatert informasjon om trygdeavgift når du er skattepliktig eller ikke er skattepliktig til Norge."[/quote]

du betaler 2,3% i tillegg til 4,7 % om du skatter til norge og delvis bor ute
m.a.o de som velger og ha bosted addresse og skatte til norge
tar man derimot utflytting permanet så blir det det samme på folketrygen 2.3% + 4.7 % 2013 i tillegg plus 15% kildeskatt alt regnet fra bruttoen,

Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 18 januar 2013 - 05:02

Pain is temporary, honor lasts forever.


#49
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
vi bør lage har han,s link så komplettnsom mulig med tanke på internasjonal nav, forsikrings linker har vi hatt mange av og de bør samles

Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 18 januar 2013 - 13:10

Pain is temporary, honor lasts forever.


#50
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
fikk inn ett innspill på på pm

skatter man til norge og har tenkt og være ute mere en 6 mnd skal man melde seg inn i nav international , før det har gått 6 måneder om ikke så får man ikke meldt seg inn i international nav, ett eksempel en som har reist til norge hvert år og jobbet bare tre måneder har opplyst dette og ble nektet medlemskap i folketrygden. så om man har vert ute mere enn 6 mnd og opplyser om dette blir man ikke medlem


søknad om frivillig medlemskap i folketrygden: velg bokmål eller ny norsk følg anvisningen, der etter,m.a.o det er viktigt og beholde en addresse i norge


http://www.nav.no/1073750408.cms

Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 19 januar 2013 - 00:44

Pain is temporary, honor lasts forever.


#51
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
slik jeg oppfatter regelverket nå så bør og skal også en student som tar seg ett år verden rundt som backpakker melde seg inn i international nav.

Pain is temporary, honor lasts forever.


#52
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:
jeg har hoppet til konklusjoner vdr studenter, men jeg mener og tro at de også er medlem av folketrygda, og skla dermed betale folketrygd til nav inter om de studerer ute eller er på bag pakker tur ett år etter vidregåående,

men her er jeg til nå usikker.

Pain is temporary, honor lasts forever.


#53
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

søknad om frivillig medlemskap i folketrygden: velg bokmål eller ny norsk følg anvisningen, der etter,


http://www.nav.no/1073750408.cms

noen som har korrekt link til søknadskema ser ut til noe er forandret her

 

 

det er etpar som har spurt meg men finner ikke rette skjema

 

https://www.nav.no/n...pe=privatperson


Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 23 mars 2016 - 14:01

Pain is temporary, honor lasts forever.


#54
Tullebukken

Tullebukken

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 764 Innlegg:

Tror det er dette skjema man bruker.

Vedlagt(e) fil(er)#55
goodwill

goodwill

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 775 Innlegg:

noen som har korrekt link til søknadskema ser ut til noe er forandret her

 

 

det er etpar som har spurt meg men finner ikke rette skjema

 

https://www.nav.no/n...pe=privatperson

Av en eller annen grunn får jeg ikke til å legge inn link; ... men gå inn på nav.no og skriv inn i søkeboksen....."skjema for frivillig medlemskap i folketrygden", da kom skjema fram. Velg nynorsk eller bokmål.#56
sikry

sikry

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 1 379 Innlegg:

Tror det er dette skjema man bruker.

Er nok dette , er berre ca.5mnd. siden jeg sokte.Soknaden ble godkjent.#57
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Er nok dette , er berre ca.5mnd. siden jeg sokte.Soknaden ble godkjent.

ser ut til at de har lagt opp dette noe annerledes

 

en må legge inn postnummer i norge og person nr

 

så blir det registert på barcode

 

jeg har fått melding fra en som  ikke gikk igjennom

 

han maå ha "løyet"  de hadde  også forlangt utskrift fra pass

 

mulig han   var  i asia og  sa han var i norge de logger kansje ip addr

 

veit ikke hvorfor.....

 

men ser  ut til at en ikke lenger kan finne skema uten og gå via post  nr og person nr 11 sifre

 

http://www.nav.no/1073750408.cms

 

hvorfor!?!


Pain is temporary, honor lasts forever.


#58
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

fikk fram et skemaVedlagt fil  NAV 02-0805bm09-2015nett.pdf   285,88K   1 Antall nedlastinger

 

men det ligger da der, så det kan sogar sendes elektroniskt eller fylles ut

 


Pain is temporary, honor lasts forever.


#59
sikry

sikry

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 1 379 Innlegg:

ser ut til at de har lagt opp dette noe annerledes

 

en må legge inn postnummer i norge og person nr

 

så blir det registert på barcode

 

jeg har fått melding fra en som  ikke gikk igjennom

 

han maå ha "løyet"  de hadde  også forlangt utskrift fra pass

 

mulig han   var  i asia og  sa han var i norge de logger kansje ip addr

 

veit ikke hvorfor.....

 

men ser  ut til at en ikke lenger kan finne skema uten og gå via post  nr og person nr 11 sifre

 

http://www.nav.no/1073750408.cms

 

hvorfor!?!

 

fikk fram et skemaattachicon.gifNAV 02-0805bm09-2015nett.pdf

 

men det ligger da der, så det kan sogar sendes elektroniskt eller fylles ut

Samme skjema som Tullebukken postet lenger oppe i traaden dette og samme som jeg brukte.

Jeg oppgav adresse i Norge og adresse i Thailand.

Jeg bor i Thailand , jeg ringte NAV Internasjonal , fikk en hyggelig dame paa traaden hun hjalp meg gjennom skjema da det var noen smaating jeg var i tvil om.

Sente skjema til Norge med sporingspost.#60
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Samme skjema som Tullebukken postet lenger oppe i traaden dette og samme som jeg brukte.

Jeg oppgav adresse i Norge og adresse i Thailand.

Jeg bor i Thailand , jeg ringte NAV Internasjonal , fikk en hyggelig dame paa traaden hun hjalp meg gjennom skjema da det var noen smaating jeg var i tvil om.

Sente skjema til Norge med sporingspost.

fint da  ligger alt klart

 

takk for det

 

med sporingspost mener  du:? rekomandert  fra posten! ?(EMS)!?


Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 24 mars 2016 - 04:00

Pain is temporary, honor lasts forever.


Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: Thailand

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere