Gå til innhold

Foto

Helseforsikring for oss som bor i Thailand hele året.

- - - - -

 • Vennligst logg inn for å svare
102 svar til dette emnet

#1
harhan

harhan

  Medlem

 • Medlemmer
 • 416 Innlegg:


Jeg er i ferd men å skifte til nyttforsikringsselskap for helseforsikring og tar sjansen på ådele noen av erfaringene med andre Forum medlemmer. Vil tro dette ernoe som angår flere enn meg – så kanskje kan det bli enerfaringsutveksling til nytte og glede for mage?

Litt om meg: Jeg er 64,5 år og harbodd i Thailand i 2,5, gifte med i super Thai dame.

Erfaringer: Like etter jeg flyttet hit ble jegfrivillig medlem av folketrygden, og tegnet en tilleggsforsikringhos Bupa. Dessverre oppdaget jeg ikke før halvt annet år senere atforsikringen ikke kunne forlenges etter fylte 70 år (eller var det72?). For at den skulle det måttet den være tegnet før fylte 60!

Skiftet til et fransk selskap som heterApril, som virker greit nok.

Samtidig sa jeg opp medlemskapet ifoketrygden. Som kjent er deknings-satsene ganske dårlig iutlandet, og det er jo her jeg bor. Derved slipper jeg å betale ca1900 kr per måned (=medlemskap + en skatt de tar for åadministrere) som betaler den nye forsikringen.

Men fra årsskiftet kom April med ca 30% pris økning. Megleren her i Hua Hin anbefalte et tysk selskap somheter BDAE. Prisene på samme nivå som April, men inngangsvilkåreneer noe strengere. Håper det betyr mindre overraskelser mht fremtidigprisstigning?

Er nå i kontakt med et meglerselskapi Singapore som heter Pasificprime. (De er i flere land.) Fra demfikk jeg svar på Norsk! Nordmannen som jobber der som virker veldigstright og har gitt meg mye nyttig informasjon (som jeg evt kan delemed flere hvis ønsket). Blant annet at mange selskap, som f.eks Bupa og April, har en klausul i vilkårene som gjør at de kan setteopp premien hvis de hatt et høyt utlegg på kunden. (Hvis du harblitt syk havnet på sykehus, brukt forsikringen, altså!)

Vurderer forsikring hos et selskap somheter William Russell, som Paseficprime anbefaler.

Avslutningsvis, for den som enda hengermed, vil jeg si at jeg etter hver er blitt litt skeptisk til disseforsikringsmeglerne, eller brookerne som de heter. De sier mye, menhar oppdaget de holder tilbake det som negativt og kan gjøre jeg blir usikker. Og når det er påEngelsk, tar det sin tid å studere alt snirklete materiale grundig når det er slikespesielle ting. Jeg blir bare så lei... Men jeg har selv valgt åbosette meg her, så jeg må ta det som følger med og kan ikkeklage, hehe.


Dette innlegget har blitt redigert av harhan: 15 januar 2013 - 10:29


#2
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:
Det er etter min mening tre gode grunner til å være frivillig medlem av folketrygden:

1. Sykehusopphold dekkes med inntil 3100 kroner pr døgn.
2. Medisiner som i Norge er på blå resept refunderes fullt ut.
3. Man har krav på gratis, planlagt, sykehusbehandling i Norge.

Forsikringsselskaper gjør det de kan for å slippe utbetalinger, de driver business, ikke veldedighet. Folketrygden er mye mer forutsigbar.


#3
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:Samtidig sa jeg opp medlemskapet ifoketrygden.

jeg har ikke noe med det men jeg ville nok aldri sakt oppdet frivillige medlemskapet i folketrygden.

den dekker fint sykehus opphold og medisiner som er livsviktige, men gjør hva du il der for eg vil et frivilligt medlemskap være den beste forsikringen.


jeg har en forsikring i tilegg tegnet via SCB bank, fornyet den i går,

på sjukeforsikringer
er nokk av resarvasjoner som en bør kikke nøye etter på.
den jeg har i SCB den er ikke stor men vill dekke ivertfall eventuelle tilleggg til folketrygden om (da) en kommer på sjukehuset .
jo eldre man blir jo nærmere er jo hyppigre blir som regel legebesøkene,var jeg deg ville jeg meldt meg innigjen i det frivillige medlemskapet,
tross alt forsikringen er der og har ingen reservasjoner annet en dykking falskerm hopping fjellklatring o.l
jeg er 2 år yngre en deg , og er sjele glad jeg er medlem.

alt annet av forsikringer da du er over 60 skal en væra yderst forsiktige med,
man bør lese hva slags reservasjoner som er satt,
en rein ulykkes forsikring kan du trygt tegne ,
men en sjukeforsikring, der er det mange forsikrings agenter som ikke opplyser om alt...de elger deg forsikringer som ikke dekker deg m.a.o.
Pain is temporary, honor lasts forever.


#4
balo

balo

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 2 450 Innlegg:
Men frivillig medlemskap tilbys ikke alle. Jeg fikk avslag .

#5
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Men frivillig medlemskap tilbys ikke alle. Jeg fikk avslag .


hva begrunnet di avslaget med?
da jeg snaket med internasjonal nav så informerte de at er man ute mere enn 6 månedr så skal en betale, har du du er den første jeg har hørt som har fåttavslag, så skulle vert intresant og vite hva grunnnen var?

Pain is temporary, honor lasts forever.


#6
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:
Det tar bare noen minutter å finne ut om man fyller kravene til frivillig medlemskap. Gjør man ikke det kan man jo bare la være å sende søknad. Unødvendig å søke uten å kjenne reglene, og få avslag.Hvem kan bli frivillig medlem?

Du må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og ha nær tilknytning til det norske samfunnet eller til norsk næringsliv, for å bli medlem. Fyller du disse vilkårene, har du rett til å bli medlem når du i tillegg:

 • er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge
 • studerer ved universitet eller høgskole i utlandet og ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning
 • har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
 • er pensjonist med lang botid i Norge
Hvis du ikke faller inn under punktene ovenfor, kan du etter søknad bli frivillig medlem ”når særlige grunner gjør det rimelig”.
#7
harhan

harhan

  Medlem

 • Medlemmer
 • 416 Innlegg:
Takker for synspunkter!

En hver argumenterer ut fra sinsituasjon naturlig nok. Kanskje er det viktigste at man har en plan eller tanker om hvordan man skal håndtere(betale) behandling av en alvorlig sykdom? Og med alderen kan detfort bli flere. Reise til Norge, sette seg i pasientkø og fåutført behandlingen der er et alternativ, selvfølgelig. Jeg serikke på det som noe alternativ for meg.

Det var ikke med lett hjerte jeg sa oppmedlemskapet i folketrygden. Men da jeg etter hvert tok innovermeg hvor begrenset dekningen faktisk var, skjønte jeg jeg betalte på«verdens dyreste forsikring». Hvis jeg skulle havne på sykehus meden virkelig alvorlig sykdom ville den ikke dekke i det hele tatt.Selv her i Thailand! Kanskje har jeg litt oppsparte midler å bruke? -men blir behandlingen langvarig kan de forsvinne fort. Og det kanfeks være det finnes ny effektiv medisin som kan hjelpe, men den erså kostbar at jeg har ikke råd til den. Hva gjør jeg da? Selge huset, eller reise hjem for å dø? Det errealiteten slik jeg ser det.
For å eksemplifisere dette, tar jeg med noen sykdomshistorier som faktisk har skjedd:

Hadde en kjenning her som måtte fåutblokket en hovedpulsåre. Pris ca 300000 Thb – men forsikringenhans dekket alt.

Og i Asiaforum 21.2.2012 skrev Aghblant annet (sitat): «Har en kjenning som fikk ei regning på over 1 millionbath fra Bangkok pattaya Hospital,men det var en hjerteoperasjon,menuansett det er ikke småbeløp det her dreier seg om ,Med bare navmedlemmskap hadde man vel måttet ta seg banklån for å betaleelendigheten».

Et annet sted i bloggen skriver han(sitat): «Vi hadde innlegg med kreftpasienter på møtet,der enkeltehadde kommet opp i 600 000 bath fordi de går jevnlig tilkonsultasjon».

Her er en link til NA24 og en artikkelfor okt. 2010: http://www.na24.no/article3007395.ece

(Vel, jeg stusser jo litt over at ikkefolk setter seg sånn nogen lunde inn i reglene på forhånd.)

Spørsmål: Har noen praktisk erfaringmed bruk av helseforsikrings-selskaper, ønsker jeg gjerne noen ordom det.#8
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Takker for synspunkter!

En hver argumenterer ut fra sinsituasjon naturlig nok. Kanskje er det viktigste at man har en plan eller tanker om hvordan man skal håndtere(betale) behandling av en alvorlig sykdom? Og med alderen kan detfort bli flere. Reise til Norge, sette seg i pasientkø og fåutført behandlingen der er et alternativ, selvfølgelig. Jeg serikke på det som noe alternativ for meg.

Det var ikke med lett hjerte jeg sa oppmedlemskapet i folketrygden. Men da jeg etter hvert tok innovermeg hvor begrenset dekningen faktisk var, skjønte jeg jeg betalte på«verdens dyreste forsikring». Hvis jeg skulle havne på sykehus meden virkelig alvorlig sykdom ville den ikke dekke i det hele tatt.Selv her i Thailand! Kanskje har jeg litt oppsparte midler å bruke? -men blir behandlingen langvarig kan de forsvinne fort. Og det kanfeks være det finnes ny effektiv medisin som kan hjelpe, men den erså kostbar at jeg har ikke råd til den. Hva gjør jeg da? Selge huset, eller reise hjem for å dø? Det errealiteten slik jeg ser det.
For å eksemplifisere dette, tar jeg med noen sykdomshistorier som faktisk har skjedd:

Hadde en kjenning her som måtte fåutblokket en hovedpulsåre. Pris ca 300000 Thb – men forsikringenhans dekket alt.

Og i Asiaforum 21.2.2012 skrev Aghblant annet (sitat): «Har en kjenning som fikk ei regning på over 1 millionbath fra Bangkok pattaya Hospital,men det var en hjerteoperasjon,menuansett det er ikke småbeløp det her dreier seg om ,Med bare navmedlemmskap hadde man vel måttet ta seg banklån for å betaleelendigheten».

Et annet sted i bloggen skriver han(sitat): «Vi hadde innlegg med kreftpasienter på møtet,der enkeltehadde kommet opp i 600 000 bath fordi de går jevnlig tilkonsultasjon».

Her er en link til NA24 og en artikkelfor okt. 2010: http://www.na24.no/article3007395.ece

(Vel, jeg stusser jo litt over at ikkefolk setter seg sånn nogen lunde inn i reglene på forhånd.)

Spørsmål: Har noen praktisk erfaringmed bruk av helseforsikrings-selskaper, ønsker jeg gjerne noen ordom det.som en med lang fartstid ute så forstår jeg deg. men husk en ting det finnes ikke dårlige og gode forsikringselskaper i den grad at den ene er mere ettergivende en den andre
en bør og må ta innoverseg det faktum at en blir eldre, og at forsikrings selskaper ikke tar den fulle risiko for sjukdommer det er verdt og vite.

det og være frivilligt medlem i folketryggden koster 2.3 % ekstra oppå vanlig trygdeavgift på 4,7 % man er faktisk nærmest pliktig til og melde fra om dette i værste fall kan man miste rettigheter ved sjukdom om en er hjemme, jeg skal ikke vere bombastisk,men
kan man miste hele trygden, ?

det har jeg ikke satt meg inni

vi bør huske at bor en ute så blir det dyrt og ligge påsjukehus en av mine nærmeste lå på sjukehus bumrungrad i 14 dager og det betalte vi fra egen lomme jeg fikk nettop brevet fra Nav i dag at melding om vetak etter folketrygdeloven§ 2-8 og§ 2-9
det har tatt oss 6 uker og få registret dette fra vi fyldte ut skjema til i dag. og det beste av alt er at det har virkning fra den dag jeg søkte.m.a.o alle sjukehus utgiftene blir refundert fra HELFO..


en i familien driver som forsikrings agent i thailand for flere selskaper og hun sa kun tegn en ullykkes forsikring en sjuke forsikring vil vi ha problemer med og utbetale, har et sykdomsbilde.


jeg synes at du bør tenke lenge overdette , men om du har tatt fullutflytting eller ei så synes ikke jeg det er nåe store beløp og betale international nav ekstra 2.3 %

har man hatt en noelunde brukbar lønn i sitt arbeids liv så er 2.3% lite for meg ivertfall, nå oppholder jeg meg ute ca halve året, mendet er en lettelse for oss nå og ha dette vedtaket

her kan andre også se lovteksten i paragraf 2-8 og paragraf 2-9


http://www.lovdata.n...970228-019.html


her er
http://www.helfo.no/privatperson/Sider/default.aspx


Dette innlegget har blitt redigert av tyvhans: 16 januar 2013 - 06:45

Pain is temporary, honor lasts forever.


#9
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

jeg har ikke noe med det men jeg ville nok aldri sakt oppdet frivillige medlemskapet i folketrygden.

den dekker fint sykehus opphold og medisiner som er livsviktige, men gjør hva du il der for eg vil et frivilligt medlemskap være den beste forsikringen.


jeg har en forsikring i tilegg tegnet via SCB bank, fornyet den i går,

på sjukeforsikringer
er nokk av resarvasjoner som en bør kikke nøye etter på.
den jeg har i SCB den er ikke stor men vill dekke ivertfall eventuelle tilleggg til folketrygden om (da) en kommer på sjukehuset .
jo eldre man blir jo nærmere er jo hyppigre blir som regel legebesøkene,var jeg deg ville jeg meldt meg innigjen i det frivillige medlemskapet,
tross alt forsikringen er der og har ingen reservasjoner annet en dykking falskerm hopping fjellklatring o.l
jeg er 2 år yngre en deg , og er sjele glad jeg er medlem.

alt annet av forsikringer da du er over 60 skal en væra yderst forsiktige med,
man bør lese hva slags reservasjoner som er satt,
en rein ulykkes forsikring kan du trygt tegne ,
men en sjukeforsikring, der er det mange forsikrings agenter som ikke opplyser om alt...de elger deg forsikringer som ikke dekker deg m.a.o.
ville melde meg inn igjen om du tilfredstiller folketrygdelovens krav!

Pain is temporary, honor lasts forever.


#10
RogerM

RogerM

  Medlem

 • Medlemmer
 • 460 Innlegg:
Vet heller ikke så mye, da det kan være kronglete å finne fram i offentlige dokumenter.

Det jeg har funnet ut så langt er at å være frivillig medlem av NAV utland, er et must.

Det andre er en form for reiseforsikring, som dekker di månedene i året jeg vil oppholde meg i Thailand.

For det siste så har jeg fått muntligt svar fra Sparebanken vest / Frende forsikring. Der kan jeg tegne ( reise ) forsikring for 60 dager, og legge til antall mnd. jeg vi bo i Thailand for hver vinterperiode.

Så sånn jeg har skjønt det så kan jeg har reiseforsikring i Norge, samt medlemskapet i NAV. Da skal reiseforsikringen ta meg hjem, evt. dekke et uhell her og sykehus opphold. Og NAV bistår med sykehusopphold i Thailand og Norge.

Uansett hva det koster så tror jeg dette eller tilsvarende kan være lurt, om en oppholder seg en, eller under 6 mnd, eller for den saks skyld over 6 mnd. pr. år.


#11
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Takker for synspunkter!

En hver argumenterer ut fra sinsituasjon naturlig nok. Kanskje er det viktigste at man har en plan eller tanker om hvordan man skal håndtere(betale) behandling av en alvorlig sykdom? Og med alderen kan detfort bli flere. Reise til Norge, sette seg i pasientkø og fåutført behandlingen der er et alternativ, selvfølgelig. Jeg serikke på det som noe alternativ for meg.

Det var ikke med lett hjerte jeg sa oppmedlemskapet i folketrygden. Men da jeg etter hvert tok innovermeg hvor begrenset dekningen faktisk var, skjønte jeg jeg betalte på«verdens dyreste forsikring». Hvis jeg skulle havne på sykehus meden virkelig alvorlig sykdom ville den ikke dekke i det hele tatt.Selv her i Thailand! Kanskje har jeg litt oppsparte midler å bruke? -men blir behandlingen langvarig kan de forsvinne fort. Og det kanfeks være det finnes ny effektiv medisin som kan hjelpe, men den erså kostbar at jeg har ikke råd til den. Hva gjør jeg da? Selge huset, eller reise hjem for å dø? Det errealiteten slik jeg ser det.
For å eksemplifisere dette, tar jeg med noen sykdomshistorier som faktisk har skjedd:

Hadde en kjenning her som måtte fåutblokket en hovedpulsåre. Pris ca 300000 Thb – men forsikringenhans dekket alt.

Og i Asiaforum 21.2.2012 skrev Aghblant annet (sitat): «Har en kjenning som fikk ei regning på over 1 millionbath fra Bangkok pattaya Hospital,men det var en hjerteoperasjon,menuansett det er ikke småbeløp det her dreier seg om ,Med bare navmedlemmskap hadde man vel måttet ta seg banklån for å betaleelendigheten».

Et annet sted i bloggen skriver han(sitat): «Vi hadde innlegg med kreftpasienter på møtet,der enkeltehadde kommet opp i 600 000 bath fordi de går jevnlig tilkonsultasjon».

Her er en link til NA24 og en artikkelfor okt. 2010: http://www.na24.no/article3007395.ece

(Vel, jeg stusser jo litt over at ikkefolk setter seg sånn nogen lunde inn i reglene på forhånd.)

Spørsmål: Har noen praktisk erfaringmed bruk av helseforsikrings-selskaper, ønsker jeg gjerne noen ordom det.
da man leser folketrygde loven så dekkes sjukehus innleggels og undersøkelser + medesinering,


jeg hadde en litt hjerte infark for 20 årsiden det eksludrer meg for en eventuell forsikring i thailand, i tilegg til et sykdoms bilde til.

jeg gjentar tegn en forsikring som dekker ulykke om du ikke tidligre har vert syk, da kan du tegne en forsikring men premien øker med årene,

jeg syklet inni en fortaus kant og fikk stortå negglen presset inni stortoa, dette ble betraktet som ulykke og alt ble dekket av forsikringen jeg har hos Siam Comersial Bank, ble liggende tildagen der på. hadde jeg da vert frivilligt medlem så ville helfo dekket det hele da summen ikke var av de helt store,

det er i mine øyne domt og brenne broer til nav /HELFO for og spare noen få noen 1000 lapper ekstra, i et budsjett som jeg regner med ale har så er på vårt budsjett sjukdom + medisiner største posten, og den viktigste i mine øyne


folk bør innse at vi blirsykre med aldren og til slutt ender 6 fot under jorden.

den som har denne ekstra avgiften til folkeetrygden og kansje blir megetalvorlig sjuk ,men ikke sjukere ennat en kan komme seg til norge bør gjøre det så snart en merker at tiden er inne, dette er ikke og utnytte noe tross alt så betaler man alså 2.3 % mere enn en vanlig lønnsmotager eller pensjonist i norge om man velger og reise og bo litt ute i sin alderdom.

Pain is temporary, honor lasts forever.


#12
ahg

ahg

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 142 Innlegg:

Jeg er i ferd men å skifte til nyttforsikringsselskap for helseforsikring og tar sjansen på ådele noen av erfaringene med andre Forum medlemmer. Vil tro dette ernoe som angår flere enn meg – så kanskje kan det bli enerfaringsutveksling til nytte og glede for mage?

Litt om meg: Jeg er 64,5 år og harbodd i Thailand i 2,5, gifte med i super Thai dame.

Erfaringer: Like etter jeg flyttet hit ble jegfrivillig medlem av folketrygden, og tegnet en tilleggsforsikringhos Bupa. Dessverre oppdaget jeg ikke før halvt annet år senere atforsikringen ikke kunne forlenges etter fylte 70 år (eller var det72?). For at den skulle det måttet den være tegnet før fylte 60!

Skiftet til et fransk selskap som heterApril, som virker greit nok.

Samtidig sa jeg opp medlemskapet ifoketrygden. Som kjent er deknings-satsene ganske dårlig iutlandet, og det er jo her jeg bor. Derved slipper jeg å betale ca1900 kr per måned (=medlemskap + en skatt de tar for åadministrere) som betaler den nye forsikringen.

Men fra årsskiftet kom April med ca 30% pris økning. Megleren her i Hua Hin anbefalte et tysk selskap somheter BDAE. Prisene på samme nivå som April, men inngangsvilkåreneer noe strengere. Håper det betyr mindre overraskelser mht fremtidigprisstigning?

Er nå i kontakt med et meglerselskapi Singapore som heter Pasificprime. (De er i flere land.) Fra demfikk jeg svar på Norsk! Nordmannen som jobber der som virker veldigstright og har gitt meg mye nyttig informasjon (som jeg evt kan delemed flere hvis ønsket). Blant annet at mange selskap, som f.eks Bupa og April, har en klausul i vilkårene som gjør at de kan setteopp premien hvis de hatt et høyt utlegg på kunden. (Hvis du harblitt syk havnet på sykehus, brukt forsikringen, altså!)

Vurderer forsikring hos et selskap somheter William Russell, som Paseficprime anbefaler.

Avslutningsvis, for den som enda hengermed, vil jeg si at jeg etter hver er blitt litt skeptisk til disseforsikringsmeglerne, eller brookerne som de heter. De sier mye, menhar oppdaget de holder tilbake det som negativt og kan gjøre jeg blir usikker. Og når det er påEngelsk, tar det sin tid å studere alt snirklete materiale grundig når det er slikespesielle ting. Jeg blir bare så lei... Men jeg har selv valgt åbosette meg her, så jeg må ta det som følger med og kan ikkeklage, hehe.Her tror jeg du har misforstått,frivillig medlemskap i Nav Utland er det samme som å være medlem av folketrygden.Ved medlemskap i Nav utland/internasjonal betaler en inn 4.8% i tillegg til den vanlige trygdeavgiften som alle betaler i Norge.Disse trygdeavgiftene blir automatisk trukket hver måned over din pensjon.Ved frivillig medlemskap opprettholder du medlemskapet og har de samme rettigheter her som i Norge.Det heter seg i trygdeloven at hvis du bor mer et et år sammenhengende i utlandet,regnes du som flyttet,og da har du ingen rett ved sykdom å få dekket sykehusopphold/operasjon i Norge,Dette gjelder som sakt å bo feks. i thailand sammenhengende i et år.Derfor har man frivillig medlemskap i Nav Utland,med dette medlemskap har du fulle rettigheter ved sykdom her og i Norge.Selv hvor lenge du oppholder deg her i Thailand,kan du når som helst reise til Norge å få all den nødvendige behandlingen du trenger gratis uten å måtte betale for dette.Du sier at du er trukket 1900 kroner pluss en skatt,etter å ha snakket med flere er det ingen som vet hva du betaler for,det kan ikke ha noe med medlemskapet å gjøre i det hele tatt.4.8% er trygdeavgiften og den er lik for alle og den utgjør en 4-500 kroner pr måned som en blir trukket.Det å være medlem i folketrygden både hjemme og her i thailand er gull verd.Jeg fikk hjerteinfarkt i oktober ifjor,havnet i full fart på bankok pattaya hospital.På det sykehuset,som forøvrig ble kåret til Verdens 5 beste sykehus i 2010,og som er det desiderte dyreste i thailand kom sluttregningen på 680 000 bath.Jeg var der i 9 dager.Jeg slapp heldigvis operasjon,men med en hjerteoperasjon her så kommer den i størrelseorden 1-1.2 millioner bath,Har en kompis som kom ut ferdigbehandlet den 22.desember og sluttsummen ble 1080mill bath.

Dette må folk være klar over at når slike regninger detter ned i postkassen og man ikke har oppsparte midler ,kan slike beløp føre til økonomisk ruin.Medlemskapet i Nav Utland er uvurdelelig,500 kr i mnd for våres to tilfeller pr mnd. er bare rusk å regne.Sykehuset krever en garanti,ved medlemskap i nav utland så er det ambassaden som gir denne garantien til sykehuset,Ambasaden i mitt tilfelle betalte 680 000bath 2 dager etter at jeg kom jeg.De ringte å spurte om hvordan jeg hadde,det og om jeg var fornøyd med behandlingen osv,og at jeg måtte bare ta det rolig,slappe av.

Når ambassaden går inn med garanti,så er du garantert behandling,fordi den samme ambassaden for alt tilbakebetalt av HELFO UTLANDSAVDELINGEN, og det er samme instans man skal sende inn kvitteringer,medisinske regninger,konsultasjon hos lege ,sykehus for å få disse refundert.Jeg har aldri forstått dette med medlemskap,når det gjelder disse 3200 kronene de dekker.Vi er en rekke personer som har fått rubb og stubb dekket,og medlemskap ER derfor mer en nok,en tilleggsforsikring er grei den,Vi er over 200 medlemmer i Scandinavian Expact Club her i jomtien, pattaya og over 3000 medlemmer i
Pattaya Expact Club,disse klubbene har forhandlet frem meget gunstige forsikringsvilkår for det enkelte medlem,ved massetegning av helseforsikring i AXA lokalt her så fikk vi en betydelig reduksjon pr.år.AXA er meget gunstig,AIA dekker lite,BUPa er svindyre.
Pasificprime koster en 10 000 norske kroner for billigste forsikring.Scandinavian EXpact Club har sjekket prisene hos de aller fleste.

#13
harhan

harhan

  Medlem

 • Medlemmer
 • 416 Innlegg:

Her tror jeg du har misforstått,frivillig medlemskap i Nav Utland er det samme som å være medlem av folketrygden.Ved medlemskap i Nav utland/internasjonal betaler en inn 4.8% i tillegg til den vanlige trygdeavgiften som alle betaler i Norge.Disse trygdeavgiftene blir automatisk trukket hver måned over din pensjon.Ved frivillig medlemskap opprettholder du medlemskapet og har de samme rettigheter her som i Norge.Det heter seg i trygdeloven at hvis du bor mer et et år sammenhengende i utlandet,regnes du som flyttet,og da har du ingen rett ved sykdom å få dekket sykehusopphold/operasjon i Norge,Dette gjelder som sakt å bo feks. i thailand sammenhengende i et år.Derfor har man frivillig medlemskap i Nav Utland,med dette medlemskap har du fulle rettigheter ved sykdom her og i Norge.Selv hvor lenge du oppholder deg her i Thailand,kan du når som helst reise til Norge å få all den nødvendige behandlingen du trenger gratis uten å måtte betale for dette.Du sier at du er trukket 1900 kroner pluss en skatt,etter å ha snakket med flere er det ingen som vet hva du betaler for,det kan ikke ha noe med medlemskapet å gjøre i det hele tatt.4.8% er trygdeavgiften og den er lik for alle og den utgjør en 4-500 kroner pr måned som en blir trukket.Det å være medlem i folketrygden både hjemme og her i thailand er gull verd.Jeg fikk hjerteinfarkt i oktober ifjor,havnet i full fart på bankok pattaya hospital.På det sykehuset,som forøvrig ble kåret til Verdens 5 beste sykehus i 2010,og som er det desiderte dyreste i thailand kom sluttregningen på 680 000 bath.Jeg var der i 9 dager.Jeg slapp heldigvis operasjon,men med en hjerteoperasjon her så kommer den i størrelseorden 1-1.2 millioner bath,Har en kompis som kom ut ferdigbehandlet den 22.desember og sluttsummen ble 1080mill bath.

Dette må folk være klar over at når slike regninger detter ned i postkassen og man ikke har oppsparte midler ,kan slike beløp føre til økonomisk ruin.Medlemskapet i Nav Utland er uvurdelelig,500 kr i mnd for våres to tilfeller pr mnd. er bare rusk å regne.Sykehuset krever en garanti,ved medlemskap i nav utland så er det ambassaden som gir denne garantien til sykehuset,Ambasaden i mitt tilfelle betalte 680 000bath 2 dager etter at jeg kom jeg.De ringte å spurte om hvordan jeg hadde,det og om jeg var fornøyd med behandlingen osv,og at jeg måtte bare ta det rolig,slappe av.

Når ambassaden går inn med garanti,så er du garantert behandling,fordi den samme ambassaden for alt tilbakebetalt av HELFO UTLANDSAVDELINGEN, og det er samme instans man skal sende inn kvitteringer,medisinske regninger,konsultasjon hos lege ,sykehus for å få disse refundert.Jeg har aldri forstått dette med medlemskap,når det gjelder disse 3200 kronene de dekker.Vi er en rekke personer som har fått rubb og stubb dekket,og medlemskap ER derfor mer en nok,en tilleggsforsikring er grei den,Vi er over 200 medlemmer i Scandinavian Expact Club her i jomtien, pattaya og over 3000 medlemmer i
Pattaya Expact Club,disse klubbene har forhandlet frem meget gunstige forsikringsvilkår for det enkelte medlem,ved massetegning av helseforsikring i AXA lokalt her så fikk vi en betydelig reduksjon pr.år.AXA er meget gunstig,AIA dekker lite,BUPa er svindyre.
Pasificprime koster en 10 000 norske kroner for billigste forsikring.Scandinavian EXpact Club har sjekket prisene hos de aller fleste.
Hei Agh, takk for innlegget!

Hvis du mener jeg har misforstått hva frivillig medlemskap i folketrygden innebærer, må det vel heller være jeg har uttrykt meg klønete.

Men så skriver du: "Derfor har man frivillig medlemskap i Nav Utland,med dette medlemskap har du fulle rettigheter ved sykdom her og i Norge".

Hva mener du med fulle rettigheter ved sykdom "her"? Hvis du med "her" mener Thailand, dekker vel folketryden etter faste (nokså begrensede) satser? Da er det noe annet i Norge hvor behandling dekkes fult ut.

H

#14
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Her tror jeg du har misforstått,frivillig medlemskap i Nav Utland er det samme som å være medlem av folketrygden.Ved medlemskap i Nav utland/internasjonal betaler en inn 4.8% i tillegg til den vanlige trygdeavgiften som alle betaler i Norge.Disse trygdeavgiftene blir automatisk trukket hver måned over din pensjon.Ved frivillig medlemskap opprettholder du medlemskapet og har de samme rettigheter her som i Norge.Det heter seg i trygdeloven at hvis du bor mer et et år sammenhengende i utlandet,regnes du som flyttet,og da har du ingen rett ved sykdom å få dekket sykehusopphold/operasjon i Norge,Dette gjelder som sakt å bo feks. i thailand sammenhengende i et år.Derfor har man frivillig medlemskap i Nav Utland,med dette medlemskap har du fulle rettigheter ved sykdom her og i Norge.Selv hvor lenge du oppholder deg her i Thailand,kan du når som helst reise til Norge å få all den nødvendige behandlingen du trenger gratis uten å måtte betale for dette.Du sier at du er trukket 1900 kroner pluss en skatt,etter å ha snakket med flere er det ingen som vet hva du betaler for,det kan ikke ha noe med medlemskapet å gjøre i det hele tatt.4.8% er trygdeavgiften og den er lik for alle og den utgjør en 4-500 kroner pr måned som en blir trukket.Det å være medlem i folketrygden både hjemme og her i thailand er gull verd.Jeg fikk hjerteinfarkt i oktober ifjor,havnet i full fart på bankok pattaya hospital.På det sykehuset,som forøvrig ble kåret til Verdens 5 beste sykehus i 2010,og som er det desiderte dyreste i thailand kom sluttregningen på 680 000 bath.Jeg var der i 9 dager.Jeg slapp heldigvis operasjon,men med en hjerteoperasjon her så kommer den i størrelseorden 1-1.2 millioner bath,Har en kompis som kom ut ferdigbehandlet den 22.desember og sluttsummen ble 1080mill bath.

Dette må folk være klar over at når slike regninger detter ned i postkassen og man ikke har oppsparte midler ,kan slike beløp føre til økonomisk ruin.Medlemskapet i Nav Utland er uvurdelelig,500 kr i mnd for våres to tilfeller pr mnd. er bare rusk å regne.Sykehuset krever en garanti,ved medlemskap i nav utland så er det ambassaden som gir denne garantien til sykehuset,Ambasaden i mitt tilfelle betalte 680 000bath 2 dager etter at jeg kom jeg.De ringte å spurte om hvordan jeg hadde,det og om jeg var fornøyd med behandlingen osv,og at jeg måtte bare ta det rolig,slappe av.

Når ambassaden går inn med garanti,så er du garantert behandling,fordi den samme ambassaden for alt tilbakebetalt av HELFO UTLANDSAVDELINGEN, og det er samme instans man skal sende inn kvitteringer,medisinske regninger,konsultasjon hos lege ,sykehus for å få disse refundert.Jeg har aldri forstått dette med medlemskap,når det gjelder disse 3200 kronene de dekker.Vi er en rekke personer som har fått rubb og stubb dekket,og medlemskap ER derfor mer en nok,en tilleggsforsikring er grei den,Vi er over 200 medlemmer i Scandinavian Expact Club her i jomtien, pattaya og over 3000 medlemmer i
Pattaya Expact Club,disse klubbene har forhandlet frem meget gunstige forsikringsvilkår for det enkelte medlem,ved massetegning av helseforsikring i AXA lokalt her så fikk vi en betydelig reduksjon pr.år.AXA er meget gunstig,AIA dekker lite,BUPa er svindyre.
Pasificprime koster en 10 000 norske kroner for billigste forsikring.Scandinavian EXpact Club har sjekket prisene hos de aller fleste.vil ikke kommenter dine påstaner bankok hospital er ettav1 10 private sjukehuser, det første de vil vite er om du er forikret, det er på langt næær så bra som bumrungrad,,,
de haadde en perm med priser etter at et familjemedlem i nødens stun måtte innlegges, det var snakk om timer før alt var slutt fikkse katalogen et 4 mannsrom kostet 4600 batj et 2 mansrom kostet i overknt av 6000 bath, et enmansrom koter 8400 bath, der var alt og enekstra seng mikro kjøleskap pleierskersomsjekka døgnet rundt hvær time,
scandibavienexpat clup finner jeg lite av på nett,


mendet er nok om internasjonal nav, så hvorfor gå over fossenettervann, og krangle i ettertid med forsikringselskaper i utlandet er nestendøfødet, jeganbefaler alle til og tegne tilleggs trygde avift oppå de 4,7% som erdagensats med 2,3 % og i tilllegg ha en ulykkes forsikring ithailand, den vildekke opp de første dagene omdu haner på ICU intensive care unit,


ingen forsikringselskaper betaler etrødt øre uten vidre, og viserdetsegat du har hadd plager om detsamme blir du stemplet som svindler ,det hendte meg i norge uten og brodere hvorfor, forsikrings selskaper skal leve og er risikoen stoer selfølglig avdragebe likeså,

og i sykeforsikringerså er detenside med peronlige opplysninger og 3 sider med reservasjonr skrebet juridisk ed grå små bokstaver,,,,

man bør ta dette ad nota og forske og unngå forsikringsagener med provisjon,,
problemet oppstår som schi Chao så pentskrev før jul engang at det er når oppjørets time er enrealitetat man kan si noe om selskapet, ingen selskaper har en mindre avdrag enn detsom er lønnsomt for selskapet,,

kan ilustere dette med condeep platfomene, deer suverene GBS er menda sleipner a 1 sank i hinna så økte forsikringen 6 ganger, ingen oljeselskaper i norge ettter dette har bestilt betong platformer, for risikoen for tap var enorm,


at man fradeles bygger gbser i betong i canada vet jeg lite om, annetennat consepete er forsterket til de grder.. slik er forsikring

Pain is temporary, honor lasts forever.


#15
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:
Her hagler det rundt med omtrentlige begreper. NAV Internasjonal har ingen medlemmer, bare ansatte. Enten er du frivillig medlem i folketrygden, eller så er du det ikke! Det er forøvrig heller ikke noe som heter forlengelse av visum, det er forlengelse av oppholdstillatelse. Når folk slenger rundt seg med omtrentligheter begynner man jo å tvile på innholdet i det man ikke vet noe om også. Hvorfor er det så vanskelig for noen å bruke de riktige begrepene?

#16
Riflefish

Riflefish

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 24 745 Innlegg:

Her hagler det rundt med omtrentlige begreper. NAV Internasjonal har ingen medlemmer, bare ansatte. Enten er du frivillig medlem i folketrygden, eller så er du det ikke! Det er forøvrig heller ikke noe som heter forlengelse av visum, det er forlengelse av oppholdstillatelse. Når folk slenger rundt seg med omtrentligheter begynner man jo å tvile på innholdet i det man ikke vet noe om også. Hvorfor er det så vanskelig for noen å bruke de riktige begrepene?


IQ og ute på ettermidagen, folk har fått i seg oslo frokosten 2 lang pils lunsjen 2 til ettermidags ølen, da man begynner og røre, for og sove noen timer før en drar for og drekke,, slik erdet for mange turiser i los,selfølgli er det ikke slike iasiaforum,

Pain is temporary, honor lasts forever.


#17
ahg

ahg

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 142 Innlegg:

Hei Agh, takk for innlegget!

Hvis du mener jeg har misforstått hva frivillig medlemskap i folketrygden innebærer, må det vel heller være jeg har uttrykt meg klønete.

Men så skriver du: "Derfor har man frivillig medlemskap i Nav Utland,med dette medlemskap har du fulle rettigheter ved sykdom her og i Norge".

Hva mener du med fulle rettigheter ved sykdom "her"? Hvis du med "her" mener Thailand, dekker vel folketryden etter faste (nokså begrensede) satser? Da er det noe annet i Norge hvor behandling dekkes fult ut.

H


Ja,jeg vet jo ikke om du har tatt utflytting fra Norge eller hva,Siden du har andre satser enn det vi kjenner til.Jeg bor her,har adresse i Norge, betaler vanlig trygdeavgift,skatt og trygdeavgift til medlemskapet.Så jeg kan ikke sette meg inn i din situasjon,men jeg kan nevne at alle vi som er medlem i scandinavian expactklubb,er også medlem i Nav Utland, noe mange ikke var fra før.Ifjor så var der et møte her i Jomtien,alle instanser var tilstede,ambassaden,nav utland,helfo,conculatet,nav norge,kirken.Her kom Norske borgere fra hele thailand på dette møtet,Ja sikkert hundrevis av spørsmål ble stilt disse instansene fra salen, og møtet var ganske heftig.Det var der spørsmålet om tilleggsforsikring ble nevnt,og at Nav utland mente at man burde tegne en slik en for å sikre full dekning her i Thailand. Som jeg sa,hvis du tar overflytting til thailand,at du er thailandsk statsborger,skal du heller ikke betale trygdeavgift til Norge,som er 3.2%,men da har du heller ikke rett på gratis behandling i Norge.Siden jeg er mer enn ett år borte av gangen valgte jeg å tegne medlemskapet,dette fordi det ble sakt på møtet her i jomtien,at hvis du oppholder deg i utlandet i mere enn et år sammenhengende,så regnes du som flyttet til det landet du bor i,og du skal heller ikke betale trygdeavgift i Norge,og du får refundert den innbetalte trygdeavgiften fra den dag du regnes som flyttet.Når det gjelder trygdeavgifter,flyttet eller ikke flyttet,bostedadresse i norge og thailand,er disse ganske kompliserte og jeg vet ikke hvordan den slår ut for den enkelte.Det kan se slik ut.

Jeg har vært flere ganger på sykehuset angående en blodpropp i foten som jeg har plagdes med i flere år,men jeg har bestandig fått dekket beløpet ved å sende inn bilag til HELFO UTLAND.Det som ble kraftig kritisert på møtet var den jævla lange saksbehandlingen i Helfo,mange går til behandlig med jevne mellomrom og beløpene blir ofte store,derfor har mange hatt store økonomiske problemer i perioder,flere har ventet over et år på refusjon og det er ikke holdbart.Men den delen at folk ikke fikk dekket operasjoner her,som var medlem i Nav utland,ja det hørte ikke jeg.Nå kommer et nytt møte i jomtien,men denne ganger er det ambassaden og consulatet pluss noen andre med ditto innlegg,denne gangen har ambassadet sakt at de skulle ta seg god tid til den enkelte som hadde saker som plaget dem,så får vi se.Når det gjelder forsikringer her i thailand,så dekker axa,aia med flere opp til 3 millioner,men med dekningsprosent på 90.Det vil si at på en operasjon på 1 mill,må du som pasient ut med 100 000 av egen lomme og det er mye penger for den det gjelder.Og kanske finner de andre ting som de ikke dekker,det som står på thai med lite skrift.En annen mulighet som noen benytter seg av ,er en utvidet reiseforsikring ,som gjelder for hele året,men slike forsikringer er dyre 12-14 000 i året ,men da er du godt dekket,veldig godt dekket.#18
Tordy

Tordy

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 10 238 Innlegg:
Hvordan blir man medlem i NAV Utland, ahg?

#19
ahg

ahg

  Registrert Medlem

 • Medlemmer
 • 142 Innlegg:

Ja,jeg vet jo ikke om du har tatt utflytting fra Norge eller hva,Siden du har andre satser enn det vi kjenner til.Jeg bor her,har adresse i Norge, betaler vanlig trygdeavgift,skatt og trygdeavgift til medlemskapet.Så jeg kan ikke sette meg inn i din situasjon,men jeg kan nevne at alle vi som er medlem i scandinavian expactklubb,er også medlem i Nav Utland, noe mange ikke var fra før.Ifjor så var der et møte her i Jomtien,alle instanser var tilstede,ambassaden,nav utland,helfo,conculatet,nav norge,kirken.Her kom Norske borgere fra hele thailand på dette møtet,Ja sikkert hundrevis av spørsmål ble stilt disse instansene fra salen, og møtet var ganske heftig.Det var der spørsmålet om tilleggsforsikring ble nevnt,og at Nav utland mente at man burde tegne en slik en for å sikre full dekning her i Thailand. Som jeg sa,hvis du tar overflytting til thailand,at du er thailandsk statsborger,skal du heller ikke betale trygdeavgift til Norge,som er 3.2%,men da har du heller ikke rett på gratis behandling i Norge.Siden jeg er mer enn ett år borte av gangen valgte jeg å tegne medlemskapet,dette fordi det ble sakt på møtet her i jomtien,at hvis du oppholder deg i utlandet i mere enn et år sammenhengende,så regnes du som flyttet til det landet du bor i,og du skal heller ikke betale trygdeavgift i Norge,og du får refundert den innbetalte trygdeavgiften fra den dag du regnes som flyttet.Når det gjelder trygdeavgifter,flyttet eller ikke flyttet,bostedadresse i norge og thailand,er disse ganske kompliserte og jeg vet ikke hvordan den slår ut for den enkelte.Det kan se slik ut.

Jeg har vært flere ganger på sykehuset angående en blodpropp i foten som jeg har plagdes med i flere år,men jeg har bestandig fått dekket beløpet ved å sende inn bilag til HELFO UTLAND.Det som ble kraftig kritisert på møtet var den jævla lange saksbehandlingen i Helfo,mange går til behandlig med jevne mellomrom og beløpene blir ofte store,derfor har mange hatt store økonomiske problemer i perioder,flere har ventet over et år på refusjon og det er ikke holdbart.Men den delen at folk ikke fikk dekket operasjoner her,som var medlem i Nav utland,ja det hørte ikke jeg.Nå kommer et nytt møte i jomtien,men denne ganger er det ambassaden og consulatet pluss noen andre med ditto innlegg,denne gangen har ambassadet sakt at de skulle ta seg god tid til den enkelte som hadde saker som plaget dem,så får vi se.Når det gjelder forsikringer her i thailand,så dekker axa,aia med flere opp til 3 millioner,men med dekningsprosent på 90.Det vil si at på en operasjon på 1 mill,må du som pasient ut med 100 000 av egen lomme og det er mye penger for den det gjelder.Og kanske finner de andre ting som de ikke dekker,det som står på thai med lite skrift.En annen mulighet som noen benytter seg av ,er en utvidet reiseforsikring ,som gjelder for hele året,men slike forsikringer er dyre 12-14 000 i året ,men da er du godt dekket,veldig godt dekket.En meget god side som man kan få en rekke gode opplysninger om det å være her i thailand,scandinavian expack club har denne hjemmesiden

http://www.vikingpattaya.com/

#20
Xin Chao

Xin Chao

  Inaktiv

 • Inaktive brukere
 • 5 372 Innlegg:

Hvordan blir man medlem i NAV Utland, ahg?

Det er noen her paa AF som stadig kommer med regelrett feil-informasjon. Ref Visa On Arrival for nordmenn i Thailand.
Ikke saerlig hjelpsomt overfor de som trenger riktig info..

Dette innlegget har blitt redigert av Xin Chao: 16 januar 2013 - 14:00


Også merket med et eller flere av disse nøkkelordene: Thailand

0 bruker(e) leser dette emnet

0 medlemmer, 0 gjester, 0 anonyme brukere