Gå til innhold

* * * * *

Hedres for sin kamp mot norske Intex


I samarbeid med blant andre Framtiden i våre hender har Edwin Gariguez i flere år kjempet mot at norske Intex skal få utvinne lukrativ nikkel på Filippinene. Nå blir Gariguez hedret med en internasjonal miljøpris og 860.000 kroner.

Siden sluttan av 1990-tallet har det pågått en konflikt mellom det norske gruveselskapet Intex og lokalbefolkningen på den filippinske øya Mindoro. Intex ønsker å utvinne verdifull nikkel på Mindoro, men lokalbefolkningen frykter en slik gruvevirksomhet vil ødelegge økosystemet og forurense vannsystemet på øya, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å drive jordbruk på Mindoro.
Mindoros urbefolkning vil også bli kraftig påvirket av gruven, ettersom det foreslåtte gruveområdet ligger innenfor deres forfedres land.

Norske Intex har også fått kraftig kritikk fra OECD etter at Framtiden i våre hender klaget dem inn for brudd på internasjonale regler. Intex ble blant annet kritisert av OECD for å bryte menneskerettigheter til befolkningen på Mindoro.

Sentral i kampen mot Intex har filippinske Edwin Gariguez vært. Gariguez er en katolsk prest som har bodd og arbeidet på Mindoro i flere tiår. Motivert av sin religiøse tro og et sterkt ønske om å beskytte miljøet, grunnla han Alliance Against Mining, en bred koalisjon av Mindoro innbyggere. Alt fra folkevalgte til sivile samfunnsgrupper, kirkeledere og urfolk støttet kampen mot gruvedrift på øya. Lokalbefolkningen har også sultestreiket i protest mot Intex. Gariguez mener at dersom det skal være gruvevirksomhet må Mindoro, må det gjøres på en måte som ivaretar miljøet, beskytter urbefolkningens rettigheter og samtidig gir en rettferdig fordeling av de økonomiske godene gruvedrift fører med seg.

For dette arbeidet har Gariguez nå blitt tildelt den prestisjetunge amerikanske Goldman-prisen, en av verdens største miljøpriser. Goldman-prisen ønsker å hedre miljøforkjempere på grasrot-nivå.Hver vinner får en premie på 150.000 amerikanske dollar, eller 860.000 norske kroner.

Gariguez sier han er takknemlig for anerkjennelse og støtten for vårt arbeid med å beskytte miljøet på øya.

– Å beskytte de fattiges rettigheter må gå foran bedriftens grådighet. Vi bør aldri ofre mennesker og miljø for kortsiktig økonomiske interesser, sier Gariguez.


Les resten av artikkelen her: http://www.framtiden...rske-intex.html


13 Comments

Denne fremstillingen av gruveprosjektet er ganske ensporet. For det første er befolkningen delt i dette spørsmålet. Det er først og fremst de store jordeierne som er i mot. De er bl a redde for at en utbygging av Mindoro Nickel feltet vil presse opp lønnsnivået på øya slik at de må øke lønnen til sine arbeidere som har et lønnsnivå som ligger og vipper på minimumseksistensnivået. Det FIVH står for er i grunnen ganske enkelt. De er imot alle former for gruvedrift og kan sitte i Norge og hverken sulte eller lide annen nød. OECD har ikke mye å fara med heller. Dette dreier seg om mye mer. Dette prosjektet kan skaffe milliarder av US dollar i inntekter for Filippinene, for det er meget stort. Arroyo har tidligere uttalt ar "nikkel for Filippinene er som olje for Norge."

Det er allerede en ganske stor nikkelproduksjon i landet, og den står for en god del av landets inntekter. Dette prosjektet kan skaffe inntekter som kan heve levestandarden til hundretusener av landets innbyggere, gi bedre utdannelse, bedre helsetilbud o.l.

Det er den katolske kirken som har stoppet dette prosjektet. De ønsker ingen barnebegrensning og tydeligvis ingen bedring av økonomien og utdannelsen. Det er nok ikke så lett å "kapre sjelen" til en med utdannelse og som kan tenke selvstendig. Så kirken har også sine motiver.

Dette prosjektet vil naturligvis forårsake forurensninger, selv med den nyeste teknologien.Så dette er naturligvis en avveinigssak mellom de forskjellige interessenter. Har ingen klar formening om når dette prosjektet vil bli utbygd, men før eller siden vil det nok skje. Iallfall den dagen verden har mangel på råstoff. Da spiller det liten rolle hva kirken mener.

For ordens skyld. Jeg har ingen aksjer i Intex Resources.

For tiden forhandler itx med et kinesisk selskap om et fremtidig partneskap med det kinesiske selskaper som majoritetseier.

Denne fremstillingen av gruveprosjektet er ganske ensporet.


Tror mange ikke forstår hva naturen betyr for folk. Det å kunne leve uforstyrret fra store aktører som stort sett bare utnytter lokale ressurser grovt. Dette er jo ikke noe nytt, det er en evig kamp verden over hver eneste dag!


Om ikke dette alene er god nok grunn så vet ikke jeg!
"Vil ødelegge økosystemet og forurense vannsystemet på øya, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å drive jordbruk på Mindoro. Mindoros urbefolkning vil også bli kraftig påvirket av gruven, ettersom det foreslåtte gruveområdet ligger innenfor deres forfedres land."

Oljesand, grunngass, gruvedrift, rå utnyttelse av arealer som en gang var en dyrebar regnskog i navnet til utvikling og utnyttelse. Menneske er ett rovdyr på alle områder, som forbruker ressursene uten omtanke til det er slutt! Ingenting nytt der i gården, og da lurer jeg på hvordan du kan sitte her i Norge og påstå at du vet bedre? Jeg er enig med deg at det er uungåelig om det ikke opprettes en nasjonalpark eller settes lignende begrensinger på området, men grådigheten og kortsiktigheten vil nok vinne til slutt som du sier.

Tror mange ikke forstår hva naturen betyr for folk. Det å kunne leve uforstyrret fra store aktører som stort sett bare utnytter lokale ressurser grovt. Dette er jo ikke noe nytt, det er en evig kamp verden over hver eneste dag!


Om ikke dette alene er god nok grunn så vet ikke jeg!
"Vil ødelegge økosystemet og forurense vannsystemet på øya, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å drive jordbruk på Mindoro. Mindoros urbefolkning vil også bli kraftig påvirket av gruven, ettersom det foreslåtte gruveområdet ligger innenfor deres forfedres land."

Oljesant, grunngass, gruvedrift, rå utnyttelse av arealer som en gang var en dyrebar regnskog i navnet til utvikling og utnyttelse. Menneske er ett rovdyr på alle områder, og forbruker ressursene uten omtanke til det er slutt! Ingenting nytt der i gården, og da lurer jeg på hvordan du kan sitte her i Norge og påstå at du vet bedre? Jeg er enig med deg at det er uungåelig om det ikke opprettes en nasjonalpark eller settes lignende begrensinger på området, men grådigheten og kortsiktigheten vil nok vinne til slutt som du sier.

Det du henviser til er tatt ut av den værste propandaen som motstanderne benytter . Vannsystemet vil ikke bli ødelagt ! Så ikke fortell meg at jeg kan sitte i Norge og påstå slikt. Prøv heller å sette deg inn i de faktiske forhold før du skriver.

Det du henviser til er tatt ut av den værste propandaen som motstanderne benytter . Vannsystemet vil ikke bli ødelagt ! Så ikke fortell meg at jeg kan sitte i Norge og påstå slikt. Prøv heller å sette deg inn i de faktiske forhold før du skriver.


Javel

Lokal gruvedrift har ingen innvirkning på grunnvannet, er ganske så ny informasjon for meg. I den perfekte verden, så har du sikkert rett, men all tidligere erfaring viser gruvedrift har store innvirkninger på lokalt miljø!

Les mer her om det er noe du har gått glipp av når det kommer til gruvedrift og dens bivirkninger for lokalt miljø!
Ni mining consequenses water

Les mer her
Brøt menneskrettighetene
Det norske gruveselskapet Intex Resources brøt menneskerettighetene på Filippinene, konkluderer kritisk rapport. Selskapet avviser kritikken.
http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17896698
Nøyer meg med ett par linker for de som gidder å følge opp for sin egen interesse. Det her er jo ikke noen unik kamp, det foregår hver eneste dag verden over, der store multinasjonale firmaer jakter på stadig nye områder å utnytte. Det er ikke en spesiellt hederlig bransje, der de ønsker å drive uhjelp til lokalbefolkningen. Hvorfor enkelte ikke kan se hva som egentlig foregår, men heller angriper folk som står på for å redde sitt hjemsted fra å bli innvadert og utradert er for meg ufårståelig. Lurer på hvordan du hadde likt at din nærmeste utmark hadde fått ett slikt inngrep av denne str det er snakk om her. Landgruvedrift er ett kjempeinngrep i naturen med mye avfall og trenger mye grunnvann og lagringsbassenger som skal holde på miljøgiftene.

http://globalnation....ro-mining-fight

!


Selskapet planlegger å grave opp 11.000 hektar jord over de neste 15-20 årene, og prosjektet har en anslått utbyggingskostnad på opp mot 2 milliarder dollar.


På området der nikkelgruven skal ligge befinner det seg også vassdrag som sørger for vanning av 70 prosent av jordbruket i regionen.

Men mange av menneskene som bor i gruveområdet er sterke motstandere av prosjektet, som de mener truer livsgrunnlaget til Mangyanerne og truer deres livssyn og levesett. For Mangyanerne er jorda hellig, og tilhører forfedrene. Derfor vekker prosjektet sterke følelser.

http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=16869016
Det du referer til er utdrag fra de som har engasjert seg sterkest mot denne utbyggingen. Hvorfor referer du ikke heller til noe av det som står på intex sine hjemmesider ? De må tross alt stå til regnskap for det de skriver, Der kan du sikkert få et mer objektivt syn på det med vannforsyningen. Hvis det du skriver hadde vært korrekt ville dette prosjektet aldri sett dagens lys. Hva du eller jeg personlig mener om dette er i grunnen ganske uinteressant i større sammenheng.Det er hverken du eller jeg som skal diskuteres, men konsekvensene av en evt utbygging. Det er og blir sittende regjering som tar den endelige avgjørelsen om et så stort prosjekt.. De tar nok med i vurderingene at det har kan dreie seg om milliarder USdollar i fremtidige inntekter. Et av problemene er at begge guvernørene er store jordeiere og pr i dag motstandere, og at disse er blant dem som vil forlange kompensasjon. Er heller ikke spesielt tilhenger av gruvedrift, men i den økonomiske situasjonen dette lutfattige landet befinner seg i er det desverre nødt til å se seg om etter prosjekter som kan gi inntekter, og det virker ikke som det er så mange alternativer.
Det er vanskelig å forstå hva som har skjedd, fordi informasjonen i det offentlige rom har vært mangelfull. F. eks. har urfolksorganisasjonen som representerer urfolkene som er berørt har sagt ja til ITX- Intex Resources Mindoro prosjekt. Lovgivingen på filippinene er anderledes enn i Norge, reglene er slik at minst 1% av overskuddet går til urfolk. dett har ITX forhandlet om å avtale (2% tror jeg) er inngått. Uten denne avtalen ville det ikke ha vært lovlig å fortsette letingen. Det er ingen fast bosetning i området lisensene dekker.Det er ikke grunnlag for å hevde at motstanden er en urfolkskamp.
Presten som har fått prisen har startet å ledet organisasjonen Alamin (alliansen mot gruvedrift). Det viktigste våpenet er å hindre høringer ved å sabotere. Og det har de i høy grad lykkes med. De har hevdet at ITX ikke har lov til å holde høringer for deretter å hindre folkemøter å finne sted.
Dermed har de fått overtaket propagansamessig. Organisasjonen er definitivt udemokratisk.
FIVH har samarbeidet med denne organisasjonen og skapt et falskt bilde av hva prosjektet går ut på. NRK har fremmet dette synet.

Påstander som at 70% av vannet i regionen kommer fra dette området er propaganda. Region kan være hva som helst og 70% av hvilket vann?
Gruvedriften skal foregå ved at et området på 200*500 meter drives i et år, året etter et nytt området mens området fra året før settes i stand og beplantes.

Alamin slår virkelig på stortromma. Mangelen på sakelighet gjør at de neppe vil vinne frem. Sakligheten er ikke til stede.

Det ligger verdier for 200 milliarder i bakken. Vi må alle akseptere at våre valg har pluss sider og minus sider. Finnes det metoder idag som gjør at minus sidene er akseptable?


I samarbeid med blant andre Framtiden i våre hender har Edwin Gariguez i flere år kjempet mot at norske Intex skal få utvinne lukrativ nikkel på Filippinene. Nå blir Gariguez hedret med en internasjonal miljøpris og 860.000 kroner.

Siden sluttan av 1990-tallet har det pågått en konflikt mellom det norske gruveselskapet Intex og lokalbefolkningen på den filippinske øya Mindoro. Intex ønsker å utvinne verdifull nikkel på Mindoro, men lokalbefolkningen frykter en slik gruvevirksomhet vil ødelegge økosystemet og forurense vannsystemet på øya, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å drive jordbruk på Mindoro. Mindoros urbefolkning vil også bli kraftig påvirket av gruven, ettersom det foreslåtte gruveområdet ligger innenfor deres forfedres land.

Norske Intex har også fått kraftig kritikk fra OECD etter at Framtiden i våre hender klaget dem inn for brudd på internasjonale regler. Intex ble blant annet kritisert av OECD for å bryte menneskerettigheter til befolkningen på Mindoro.

Sentral i kampen mot Intex har filippinske Edwin Gariguez vært. Gariguez er en katolsk prest som har bodd og arbeidet på Mindoro i flere tiår. Motivert av sin religiøse tro og et sterkt ønske om å beskytte miljøet, grunnla han Alliance Against Mining, en bred koalisjon av Mindoro innbyggere. Alt fra folkevalgte til sivile samfunnsgrupper, kirkeledere og urfolk støttet kampen mot gruvedrift på øya. Lokalbefolkningen har også sultestreiket i protest mot Intex. Gariguez mener at dersom det skal være gruvevirksomhet må Mindoro, må det gjøres på en måte som ivaretar miljøet, beskytter urbefolkningens rettigheter og samtidig gir en rettferdig fordeling av de økonomiske godene gruvedrift fører med seg.

For dette arbeidet har Gariguez nå blitt tildelt den prestisjetunge amerikanske Goldman-prisen, en av verdens største miljøpriser. Goldman-prisen ønsker å hedre miljøforkjempere på grasrot-nivå.Hver vinner får en premie på 150.000 amerikanske dollar, eller 860.000 norske kroner.


Gariguez sier han er takknemlig for anerkjennelse og støtten for vårt arbeid med å beskytte miljøet på øya.

– Å beskytte de fattiges rettigheter må gå foran bedriftens grådighet. Vi bør aldri ofre mennesker og miljø for kortsiktig økonomiske interesser, sier Gariguez.


Les resten av artikkelen her: http://www.framtiden...rske-intex.html

This post has been promoted to an article

Jeg har ikke tenkt til å drive noe mer søk om gruvedrift på Filippinene, og kan nevne seriøse aktører som statoil som utvinner oljesand i Cannade til sammenligning, som har brukt og bruker samme retorikk og argumenter. Det begynner å nøstes opp nå hvilken miljøkatastrofe det er sammen med grunn gass utvinning, der de frakker formasjonen som inneholder gass (sprenger formasjonen som inneholder gass for å få utvinnet den). Dette er nødvendige ressurser for å holde tritt med utviklingen og økning av velstanden vår, og vi er villige til å gå på akkord for å få ut det som er i jorda for enhver pris uten å tenke på lokale som blir berørt, og det er som oftest de fattigste som også er med i salgsargumentene. Urbefolkninger og lokale er de som blir rammet av den fattigdommen de lever i, og svært sjeldent greier å benytte seg av de muligheten som slike utbygginger og utvinninger gir.

Når det arbeides mot utviklingen der det er store multinasjonale selskaper som er innvolvert, brukes det uhorvelig mye penger på nettopp propaganda for å skaffe seg den rette troverdigheten og tyngde til å overbevise oss i andre vesltige land til å fortsette med å utnytte de områder som fortsatt ikke er beskyttet for overgrep.

Det du referer til er utdrag fra de som har engasjert seg sterkest mot denne utbyggingen. Hvorfor referer du ikke heller til noe av det som står på intex sine hjemmesider ?


Ser ikke at du har bidratt med noe derifra selv, så jeg fant denne fine promoen til utbyggingen!

Du kan jo fortelle meg hva du synes om den, og hva som er feil i det materialet jeg har presentert så langt, som er ganske så omfattende med hensyn til google linken om gruvedrift og grunnvann problemer!

Visual presentation mindoro Nickel
http://www.intexresources.com.ph/mindoronickel/gallery-video.html
Hei.

Det jeg er opptatt av er menneskerettigheter og beskyttelse av nærmilgjøet til dem som bor dær

og ulempene som det medfører
vennlig hilsen

lurifaks

Hei.

Det jeg er opptatt av er menneskerettigheter og beskyttelse av nærmilgjøet til dem som bor dær

og ulempene som det medfører
vennlig hilsen

lurifaks


Det mener jeg også, Lurifax, men vi lever i en verden hvor vi ikke opplever nød. Derfor kan vi kjøre på de prinsippene. Verre er det i et land hvor deler av befolkningen sulter og befolkningsveksten bare øker og øker. Da er realitetene ganske anderledes. og regjeringen må nok noen ganger fire litt på de fine prinsippene i sin desperate jakt etter inntekter. Det er nok alt for mange som ubevisst bruker Norge og vestlige land som mal når en vurderer hvordan andre land skal løse sine problemer.

Det mener jeg også, Lurifax, men vi lever i en verden hvor vi ikke opplever nød. Derfor kan vi kjøre på de prinsippene. Verre er det i et land hvor deler av befolkningen sulter og befolkningsveksten bare øker og øker. Da er realitetene ganske anderledes. og regjeringen må nok noen ganger fire litt på de fine prinsippene i sin desperate jakt etter inntekter. Det er nok alt for mange som ubevisst bruker Norge og vestlige land som mal når en vurderer hvordan andre land skal løse sine problemer.


Hvorfor skal lokalbefolkningen stole på aktørene skal gjøre en god jobb som skal sikre ikke bare inntekter, men også at det livsgrunnlaget som allerede er etablert vil forbli? Historien viser at det ikke alltid er så rosenrødt som det gjerne blir solgt inn som.

Hadde ikke lokal befolkningen stillt krav og demostrert, så ville det garantert ikke vært utarbeidet konsekvens utredninger av de dimmensjoner som de har "måtte" gjøre da det viste seg at dette ikke ble en "walk in" prosjekt.

Når du leser det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med prosjektet så er det imponerende, og det viser at de har måtte ta lokalbefolkningen på alvor, og det er bra.

FAQ i forbindelse med gruvedriften

http://www.intexreso...ickel/faqs.htmlEn sak av mange historier som viser konsekvensene når det går galt!

Oljefondet
Norges skitne penger - andres lidelse


Royal Dutch Shell er den største operatøren i Nigerdeltaet, og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har sin største enkeltinvestering i Shell. Amnesty ber finansminister Sigbjørn Johnsen undersøke om de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer blir fulgt.
http://www.amnesty.no/aksjon/flere-aksjoner/norges-skitne-penger-andres-lidelse

Mer om saken her

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/shell-skjulte-enormt-oljes%C3%B8l
Slik som de pumper ut barn der nede, så må noen begynne å pumpe olje og grave mineraler i ei fryktelig fart. Ser ikke overpopulasjon som ei vei til et bærekraftig samfunn.
Håper de finner ei løsning som gir gode løsninger også for miljøet. Noen minuser vil det alltid være ved gruvedrift. Enkelte stakkarer må jo også jobbe i gruvene om det skal være noe produksjon der.

Det er vel dagbrudd vi snakker om og feltene er ganske små. Befokningen blir vel ikke direkte berørt om eventuell avrenning til drikkevannskildene unngås?

Siste fra forumet

Siste fra ikke-asiarelatert

146 aktive bruker(e)

  • 141 gjester, 0 anonyme brukere

Statistikk

  • Tråder: 35209
  • Poster: 671563
  • Medlemmer: 10028
  • Nyeste medlem: evinam

Vennelisten

  • None of your friends are currently online

Kalender

Annonse

Aktuelle reisebrev

Annonse

Valutakurser, siste 365 dager

 SisteToppBunn
100 CNY 124.02 127.72 116.92
1 HKD 0.99 1.13 0.98
100 IDR 0.06 0.07 0.06
100 JPY 7.25 7.92 6.95
100 KRW 0.73 0.78 0.68
100 PHP 14.97 17.53 14.72
1 SGD 5.94 6.25 5.71
100 THB 24.91 25.70 23.25
100 TWD 26.52 28.78 25.62


Annonser