Gå til innhold

- - - - -

Reiseforsikring for 6 mnd


Dette med reiseforsikring er et krevende felt. Spesielt om du ønsker å oppholde deg mer enn 30 dager på reise. Er du pensjonist, så er det også en del hensyn å ta. Det er for tiden en tråd på forumet som diskuterer og kartlegger ulike aspekt rundt dette. Verdt å se nærmere på om du snart skal på reise!
Heisann, jeg er 34 år og har bare sjekket en plass på pris på reiseforsikring til Thailand for 6 mnd og den prisen var på 7500 kr. Er ikke det dyrt? Hvis man sammenligner at reiseforsikring for 2 mnd koster 1000 kr i samme selskap så burde det jo ikke kostet mer enn 3000 kr for 6 mnd.

Men er det noen andre plasser dere vet som kan gi bedre pris? Er viktig at det er ett selskap som stiller opp hvis man blir syk/skadet også da.


23 Comments

Heisann, jeg er 34 år og har bare sjekket en plass på pris på reiseforsikring til Thailand for 6 mnd og den prisen var på 7500 kr. Er ikke det dyrt? Hvis man sammenligner at reiseforsikring for 2 mnd koster 1000 kr i samme selskap så burde det jo ikke kostet mer enn 3000 kr for 6 mnd.

 

Men er det noen andre plasser dere vet som kan gi bedre pris? Er viktig at det er ett selskap som stiller opp hvis man blir syk/skadet også da.

Hvilket selskap har du fått pris fra?

Jeg sjekka dette for noen år siden da jeg oppholdt meg utenlands ca halve året - og det var som du sier 45-60 dagers forsikring ca +/- tusenlappen. For 6 månder nærmere 10000 daler. Helt på trynet.

Men prøv å shoppe litt rundtomkring, kanskje utenlandske selskaper kan være aktuelt?

dnb gjensidige  1/2 år koster  ca 14000 omtrent detsamme som sparebank 1

 

kan  som et eksempel tilføye at en  vanlig  forsikring  foreksempel i tyskland

 

for  en tysker eller utlenning koster over 200 euro/mnd

 

en kan nok finne rimlige forsikringer, men så da oppgjørets time kommer

 

hvor greit er oppgjøret..

 

årsaken til jeg nemner dette med  tyskland  er at vi i norge

 

ikke  trenger helse sjukeforsikring

 

en for tro at  et land som tyskland har lakt seg på en premie som  ikke gir tap

 

så. reiseforsikring består stort sett i tre deler

 

 

1-sykdom og behandling hjemsendelse

 

2-ulykkeskade  som dekker det samm som over, men her   bør det også  være innbakt en ærstatningsdel en rein mener forsikring

 

3-  tap av diverse , avbrudd på reise  etc

 

4- ( vil også nemne livsforsikring ved død)... til etterlatte.

 

 

 

alle disse tre (4) "ingrediensene)  bør en ha innbakt i en reiseforsikring

 

 har en kommet oppi en viss alder så øker ofte premien om en i det hele tatt får forsikring

 

mye kommerann på tidligre sykdomsbilde

 

har en kommet opp i en viss alder og er  ute bør en ha oppsparte midler.

 

blir en syk,  og kan komme seg hjem  så reis..

 

desverre er det  hospitaler som  flår  syke og skadde 

 

 

kansje en burde lagt en egen svarte liste   for disse.???!..

 

men  blir ensyk eller skadet   få kontaktet sos  som bistår.. de har folk også  i thailand.

https://www.sos.eu/n...eiseforsikring/

 

ps en bør sette seg litt inni dette!

 

 

Privat rejseforsikring

Vi har samlet de vanligste spørsmålene som blir stilt når det gjelder reiseforsikring.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk den dagen jeg skal reise?
Hvis du må avbestille en reise på grunn av sykdom, må du kontakte reisebyrået, flyselskapet samt hotell eller utleier snarest mulig og melde fra om at reisen er avbestilt. Deretter må du kontakte lege og få en time snarest mulig, slik at sykdommen kan dokumenteres.

Hvor lenge kan jeg benytte avbestillingsforsikringen?
Avbestillingsforsikringen gjelder frem til reisen starter – deretter kan du ikke benytte den mer.

Hva slags dokumentasjon krever forsikringen fra legen ved avbestilling?
Sykdommen/skaden må dokumenteres på rimelig måte. Som utgangspunkt betyr det at sykdommen/skaden krever legebehandling. Derfor må du oppsøke lege snarest mulig etter at sykdommen oppstår, slik at sykdommen kan dokumenteres. Legen må fylle ut en legeerklæring, som kan lastes ned på denne siden. Har du vært på legevakten, kan du også sende vaktlegejournalen som dokumentasjon. Det viktigste er at diagnosen fremkommer tydelig samt hva slags behandling du har fått.

Når må jeg senest melde en skade?
Fristen for å melde en reiseskade til dit forsikringsselskap er tre år. Merk at den offentlige reisesykeforsikringen krever at du melder skaden innen seks måneder etter skadedatoen. SOS International anbefaler at du melder skaden snarest mulig og helst på skadetidspunktet. Da er du sikker på å kunne gi SOS International alle relevante opplysninger.

Jeg har mistet bagasjen, hva gjør jeg?
Hvis bagasjen ikke dukker opp når du har kommet til bestemmelsesstedet med fly, må du straks henvende deg til flyselskapet og melde fra. Flyselskapet utsteder en PIR-rapport som brukes til å etterlyse bagasjen. Når du har fått PIR-nummeret, kan du melde skaden til SOS International.

Når får jeg refundert utgiftene i forbindelse med forsinket bagasje?
Send kvitteringene til SOS International straks du har fått igjen bagasjen. Det kan gjøres via vårt nettsted. Jo før du sender kvitteringene, desto fortere får du refundert utgiftene.

 

 

dette bør bli planta permanet på første siden i fora

 

 

Reise

SOS International hjelper nordiske reisende overalt i verden gjennom en døgnåpen alarmsentral, hvor erfarne koordinatorer sitter klare 24 timer i døgnet året rundt.

Kontakt SOS Internationals alarmsentral, telefon +45 7010 5050.

Eldre reisende får ikke reiseforsikring på lik linje med andre. (Foto: Colourbox.com)

 

http://seniorportale...g-for-seniorer/

 

http://www.dinside.n...3/ikke-for-alle

 
Ikke for alle
Publisert: Mandag 14. juni 2010 kl 06:00
Personer over 70 år sliter med reiseforsikring.
 
 
 

 

Dinside På denne tiden tegner mange reiseforsikring, og noen tegner til og med dobbelt opp. Personer over 70 år sliter imidlertid ofte med å finne en god reiseforsikring.

Del med vennene dine
Dette bekrefter Borge Rørvik, forbundsleder i Norsk Pensjonistforbund.

- Dette gjelder i forhold til ulykkesforsikring på reiser. Der synes vi eldre blir diskriminert fordi man ikke får dekket utgifter til hjemreise og eventuelle sykehusopphold etter at man er 70-75 år, sier Rørvik.

Han legger til at han forstår at forsikring er en risikovurdering fra forsikringsselskapenes side.Betaler gjerne mer

reiseforsikring-ikke+for+alle.jpg?o=3536
Forbundsleder Borge Rørvik i Norsk Pensjonistforbund

- Jeg tror gjerne vi kunne betalt for den ekstra risikoen som kommer med alderen, men å ikke få noe tilbud i det hele tatt, er en helt annen sak sier Rørvik til DinSide.

Også Helga Skofteland i Forbrukerrådet har bitt seg merke i problemstillingen, at eldre, som gjerne reiser mye, har problemer med å få tegnet reiseforsikring. Slik det er i dag, kan andre familiemedlemmer bli nødt til å stille opp eller ta regningen dersom eldre blir utsatt for sykdom eller ulykker på ferie.
 

Ikke ulovlig

Det er imidlertid ikke ulovlig å nekte eldre reiseforsikring på bakgrunn av alder, opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Ombudet kan opplyse om at det bare er et forbud mot aldersdiskriminering innenfor arbeidslivet. I dette tilfellet gjelder det forskjellsbehandling utenfor arbeidslivet, ved tegning av forsrikring. Forskjellsbehandling på grunn av alder utenfor arbeidslivet er ikke forbudt i henhold til diskrimineringslovgivningen, skriver Maren Anna Dam, seksjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, i en e-post til DinSide.

Forsikringsavtaleloven inneholder imidlertid visse regler om at avslag på forsikring må være saklig.

Reiseforsikring med kredittkort for deg over 70

shutterstock_321495269_liten.jpg

Du visste kanskje at de fleste kredittkort tilbyr gratis reiseforsikring, men visste du at mange av disse kommer med en aldersgrense?

NBNB Har du kredittkort har du sannsynligvis gratis reiseforsikring inkludert dersom du betaler 50 % eller mer av reisen med kortet. På denne måten slipper du å bruke penger på helårsforsikring, og du kan lene deg tilbake i flysetet i visshet om at du er i trygge hender.

Vi har derimot fått mange henvendelser fra kredittkortbrukere som faller utenfor noen av godene reiseforsikringen kortet fører med seg – nemlig reiselystne personer over 70 og 75 år.

Har ditt kredittkort reiseforsikring? – Slik fungerer det

Aldersbegrensninger i reiseforsikringen for personer over 70 år

Vi har gått forsikringsvilkårene til flere kredittkortleverandører i sømmene for å finne ut hvilket kort som har den beste reiseforsikringen for eldre, og da primært for personer over 70 og 75 år. Aldersbegrensningene som går igjen i de fleste forsikringsvilkårene påvirker betingelser som reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykkesforsikring (se sjekkliste over hva du bør huske før du legger ut på reise nederst i saken).

Forsikringen dekker heldigvis fremdeles forsinket bagasje, forsinket avgang, ansvarsforsikring, rettshjelp og lignende, så framt dette er noe du har krav på i det ordinære forsikringsvilkåret – noe de fleste har.

Disse betingelsene reduseres eller opphører vanligvis ved en bestemt alder:

 • Reisesyke: Dersom du blir syk under reisen dekkes utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

 • Avbestilling: Gjelder hvis du må avlyse forhåndsbetalte reiser på grunn av at du eller dine nærmeste er rammet av akutt sykdom eller ulykke, eller dersom hjemmet ditt har tatt større skader.

 • Hjemtransport: Dekker hjemreise om du eller nær familie rammes av ulykke, sykdom eller død når du er på reise.

 • Ulykkesforsikring: Ved ulykkesskade gis erstatning ved dødsfall eller varig invaliditet.

Dette gjelder ikke bare reiseforsikringer gjennom kredittkort, også flertallet av helårsforsikringer rammer eldre på disse punktene. Forsikringssummen ved ulykke reduseres ved en viss alder, og det vanlige er at den opphører ved fylte 75 eller 80 år. I noen tilfeller opphører den også ved fylte 70 år.

shutterstock_118867258_liten.jpgØvre aldersgrense på reiseforsikring

Alle reiseforsikringene vi har sett på tilknyttet kredittkort har en øvre aldersgrense når det kommer til ulykkesforsikring. De tilbyderne vi har sett på reduserer forsikringssummen for ulykke fra fylte 67 år på det laveste til fylte 75 år på det meste.

Reduksjoner på mellom 50 og 80 prosent av ordinær forsikringssum er normalt i disse tilfellene. For eksempel halverer Komplett sin ulykkesforsikring – fra 200 000 til 100 000 ved fylte 70 år. Nordea reduserer sin forsikringssum med 83,3 prosent: fra 600 000 til 100 000 kroner ved fylte 70 år.

Denne ulykkesforsikringen opphører totalt når en viss alder er nådd. I reiseforsikringene vi har sett på opphører den vanligvis mellom fylte 70 og fylte 80, avhengig av hvilken kredittkortleverandør du benytter.

I tabellen under har vi presentert en oversikt over når ulykkesforsikringen reduseres, når den opphører og når forsikringer som avbestilling, reisesyke og hjemtransport forsvinner. Trykk på bildet for større versjon.

tabell-ny2.jpg

Dette er de beste reiseforsikringene for deg over 70

Er du mellom 70 og 75 år, er det mye som tyder på at reiseforsikring gjennom kredittkort fra re:member, Komplett Bank, SpareBank 1 eller Nordea Privat passer for deg.

Er du over 75 år gammel, står du mellom to valg: reiseforsikring gjennom re:member eller DnB Grønt Kort. Ulykkesforsikringen opphører først ved fylte 80 år hos begge, og hos DnB har du garanti for avbestilling, reisesyke og hjemtransport livet ut – til forskjell fra alle andre leverandører vi har tatt for oss.

Interessert i Remember kredittkort? Les vår test og vurdering av kortet.

Remember scorer derimot høyt grunnet høy forsikringssum på 150 000 kroner ved ulykke (dødsfall/invaliditet), hvor DnB tilbyr 100 000 kroner. I tillegg har Remember gjennom sitt fordelsprogram Remember Reward gode tilbud og rabatter på reiseartikler og hotellopphold, for å nevne noe.

Er du over 80 år kan det derimot virke som om DnB Grønt Kort har de beste vilkårene for deg, på grunn av at forsikringen som nevnt ikke har noen øvre aldersgrense på reisesyke, avbestilling og hjemtransport.

NB: Både Remember og DnB Grønt Kort sine kredittkort er smarte å forsikre seg med før reise, men ved kontantuttak i utlandet er begge kortene relativt dyre. Da kan det lønne seg å ha med seg et kredittkort fra for eksempel Bank Norwegian på turen. Les mer om kredittkort på reise:

Skal du gjøre kontantuttak i utlandet? Velg riktig kredittkort!

Dette må du huske før du reiser:

 • Halvparten eller mer av reisen må være betalt med kredittkort for at forsikringen skal gjelde. Dette gjelder også for drivstoff dersom du tar deg en bilferie på kontinentet.

 • Reiseforsikringen varer vanligvis i 60-90 dager, avhengig av ditt kredittkort.

 • Om du reiser på ferie med åpen retur eller uten retur gjelder reiseforsikringen kun et begrenset antall dager.

 • Les gjennom vilkårene i reiseforsikringen før du legger ut på reise. Slik vet du i hvilke tilfeller forsikringen gjelder for deg.

Visste du om disse aldersbegrensningene i reiseforsikringene? Hva synes du om de?

 

dette bør bli planta permanet på første siden i fora

 

 

Reise

SOS International hjelper nordiske reisende overalt i verden gjennom en døgnåpen alarmsentral, hvor erfarne koordinatorer sitter klare 24 timer i døgnet året rundt.

Kontakt SOS Internationals alarmsentral, telefon +45 7010 5050.

 

 

den sjappa der har jeg hatt flere negative og ingen positive opplevelser med

 

men kanskje jeg bare har vært uheldig

Synes det hørtes ut som en "normal" pris, men selvfølgelig mye penger. Forsikringsselskapet tar betalt pr.dag over det den vanlige reiseforsikringen koster. Har du 60 dager, tar den fra dag 61 og utover. Vi har akkurat det samme for et års utenlandsopphold. Det kostet mye, over 20.000 kr.
Men har aldri trengt hjelp før under en ferie, men under dette oppholdet har reiseforsikringen vært gull verdt. Vi har i Dnb, og det er SOS internasjonal. De har hjulpet og fulgt opp veldig, fått dekket alt, fra sykehusopphold til legeundersøkelse for bronkitt og bihulebetennelse og medisiner. Det har kostet langt over de 20.000 kr som vi betalte, allerede.
Har lagt ut for legebesøk som jeg ikke visste om jeg ville få dekket. Da jeg tok kontakt, ble dette utbetalt med en gang, uten at jeg måtte sende inn kvitteringene.
Både saksbehandlere og lege har kontaktet meg flere ganger for å høre om hvordan det har gått med meg. Veldig god service og de er raske til å ordne opp.

Hadde tidligere forsikring i If, men denne i Dnb, dekker mye bedre.

Jeg undersøkte også noen utenlandske selskap som var halve prisen, men valgte å ha hele reiseforsikringen i et selskap.

Fant selv ut at det var like billig ta en tur hjem til Norge for å se til slekt og bolig etter 3 måneder så tegne ekstra forsikring.

T/R Norge kostet da 5.000 og jeg måtte betale kr 500 pr uke for utvidelse av min vanlige reiseforsikring utover 60 dager.

Men passer alltid på betale reiser med Masterkortet, her ligger en 90 dagers forsikring.

Det også viktig være klar over for de fleste "ordinære" norske reiseforsikringer at reisen må starte og avsluttes i Norge.

den sjappa der har jeg hatt flere negative og ingen positive opplevelser med

 

men kanskje jeg bare har vært uheldig

trodde dette var en slags  sentral som koordinerte mellom selskaper og syke.skadde!?

trodde dette var en slags  sentral som koordinerte mellom selskaper og syke.skadde!?

 

ja det er det, også sykehus er med på koordineringsliste,, de har også helsepers. tilgjengelig

har postet dette tidligre,

 

jeg  jobbet  en periode i thailand for et norskt selskap

 

 de hadde fritid ulykke i storebrand  og sykeforsikring

 

+ bupa

 

 

 fikk veldig  god pruk for dette

 

sos  kordinerte med bupa da jeg ble skadet

 

det var hauger av papirer i etter kant!

 

men ingen problemer med  sykehuset,

 

jeg fikkvarig men av skaden

 

 ødla høgre handa    tre fingre ble temmlig skadet

 

og ikke mye og gjøre med  fikk en invaliditedsgrad på 23%

 

etter vert  ble det vansklig med handa,,..

 

 vel jeg fikk   en menerærstatning og en  betydlig utbetaling for  framtidig tap..

 

vel jeg kan bruke handa, men  finga er ofte iveien  stiv tommel ytre falang  to pekefinger

 

stiv lillefinger.  og de to andre  ble ikke  så mye ødelagt

 

men  her finnes da  regnestykker

 

det var en advokat som  orna alt..

 

nå  det var arbeidsgiver som den gang betalte forsikring

 

men en må ha dette i minne at   en skade kan gi varig men...

 

sslik forsikring har kansje endel også i norge ivertfall de som er selvstendige...

 

så jeg  var mere en foornøyd med  oppgjør , forøvrig   viste jeg ikke

 

om  at jeg da var forsikret for skade, det var legen som spurte om jeg var forsikret i norge

 

og henviste meg vidre,,,

 

disse kriditt kort forsikringen   vel..

 

jeg   har hørt litt av vert..

 

men en full god forsikring mot varig men etc   etc  proteser    vel...

 

mulig jeg tar feil,,  joda betaler med  kreditkort

 

men da ikke for forsikrings delen,,, i den grad  om skade ulykke ,,

 

sitter med en følese av at deter de store norske som er  greie med oppgjør  som asiagirl er inne på

Heisann, jeg er 34 år og har bare sjekket en plass på pris på reiseforsikring til Thailand for 6 mnd og den prisen var på 7500 kr. Er ikke det dyrt? Hvis man sammenligner at reiseforsikring for 2 mnd koster 1000 kr i samme selskap så burde det jo ikke kostet mer enn 3000 kr for 6 mnd.

Men er det noen andre plasser dere vet som kan gi bedre pris? Er viktig at det er ett selskap som stiller opp hvis man blir syk/skadet også da.

Click here to view the article

 

Nei, dette er ikke dyrt! 

 

Hadde kjøpt denne forsikringen, hadde jeg vært deg. 

Nei, dette er ikke dyrt! 

 

Hadde kjøpt denne forsikringen, hadde jeg vært deg. 

 

olebrum2 bør være klar over og huske at prisene på reiseforsikringer ikke stiger lineært med tiden du er borte,

men derimot eksponensielt

Kjempe bra at slike tråder blir lagt her!!

Heisann, jeg er 34 år og har bare sjekket en plass på pris på reiseforsikring til Thailand for 6 mnd og den prisen var på 7500 kr. Er ikke det dyrt? Hvis man sammenligner at reiseforsikring for 2 mnd koster 1000 kr i samme selskap så burde det jo ikke kostet mer enn 3000 kr for 6 mnd.Men er det noen andre plasser dere vet som kan gi bedre pris? Er viktig at det er ett selskap som stiller opp hvis man blir syk/skadet også da.Click here to view the article


Fint om du kunne postet betingelsene!

Og hva forsikringen omfatter! :-)

Selskapet var Sparebank1. Var vel omtrent samme som reiseforsikring jeg har hos dem fra før som gjelder 2 mnd. Har ikke satt meg inn i hva den omfatter.

 

Sånn forsikring man får hvis man betaler reisen med kredittkort er vel ikke nært like bra forresten?

 

dette bør bli planta permanet på første siden i fora

 

 

Reise

SOS International hjelper nordiske reisende overalt i verden gjennom en døgnåpen alarmsentral, hvor erfarne koordinatorer sitter klare 24 timer i døgnet året rundt.

Kontakt SOS Internationals alarmsentral, telefon +45 7010 5050.

 

 

den sjappa der har jeg hatt flere negative og ingen positive opplevelser med

 

men kanskje jeg bare har vært uheldig

 

Har bare positive ting å si om dem. Meget raskeda vi forlangte å få skiftet sykehus i Thailand, tok 45 min til sykebil stod klar til overføring til nytt sykehus.

trodde dette var en slags  sentral som koordinerte mellom selskaper og syke.skadde!?

 

Yes.

De tar seg av alt.

Heisann. Ferskt eksempel: Jeg og kona var nettopp 5 mnd i thailand. Har Gjensidige Reise+ som gjelder ca 47 dager. Utvidelse til å få full dekning resten av perioden kostet ca 11000.- tilsammen for kona og meg. Billetter betalt med Mastercard, som har en viss reiseforsikringsdekning. Så noe dobbelt, blir det jo.

Syntes dette var ok priser, da andre ikke hadde store forskjeller. Sjekket 2-3 andre selskaper før vi tegnet utvidelsen i Gjensidige.

 

Vi slapp forøvrig å bruke forsikringen!  ;-) .

 

Negah53

 

Reiseforsikring med kredittkort for deg over 70

shutterstock_321495269_liten.jpg

Du visste kanskje at de fleste kredittkort tilbyr gratis reiseforsikring, men visste du at mange av disse kommer med en aldersgrense?

NBNB Har du kredittkort har du sannsynligvis gratis reiseforsikring inkludert dersom du betaler 50 % eller mer av reisen med kortet. På denne måten slipper du å bruke penger på helårsforsikring, og du kan lene deg tilbake i flysetet i visshet om at du er i trygge hender.

Vi har derimot fått mange henvendelser fra kredittkortbrukere som faller utenfor noen av godene reiseforsikringen kortet fører med seg – nemlig reiselystne personer over 70 og 75 år.

Har ditt kredittkort reiseforsikring? – Slik fungerer det

Aldersbegrensninger i reiseforsikringen for personer over 70 år

Vi har gått forsikringsvilkårene til flere kredittkortleverandører i sømmene for å finne ut hvilket kort som har den beste reiseforsikringen for eldre, og da primært for personer over 70 og 75 år. Aldersbegrensningene som går igjen i de fleste forsikringsvilkårene påvirker betingelser som reisesyke, hjemtransport, avbestilling og ulykkesforsikring (se sjekkliste over hva du bør huske før du legger ut på reise nederst i saken).

Forsikringen dekker heldigvis fremdeles forsinket bagasje, forsinket avgang, ansvarsforsikring, rettshjelp og lignende, så framt dette er noe du har krav på i det ordinære forsikringsvilkåret – noe de fleste har.

Disse betingelsene reduseres eller opphører vanligvis ved en bestemt alder:

 • Reisesyke: Dersom du blir syk under reisen dekkes utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

 • Avbestilling: Gjelder hvis du må avlyse forhåndsbetalte reiser på grunn av at du eller dine nærmeste er rammet av akutt sykdom eller ulykke, eller dersom hjemmet ditt har tatt større skader.

 • Hjemtransport: Dekker hjemreise om du eller nær familie rammes av ulykke, sykdom eller død når du er på reise.

 • Ulykkesforsikring: Ved ulykkesskade gis erstatning ved dødsfall eller varig invaliditet.

Dette gjelder ikke bare reiseforsikringer gjennom kredittkort, også flertallet av helårsforsikringer rammer eldre på disse punktene. Forsikringssummen ved ulykke reduseres ved en viss alder, og det vanlige er at den opphører ved fylte 75 eller 80 år. I noen tilfeller opphører den også ved fylte 70 år.

shutterstock_118867258_liten.jpgØvre aldersgrense på reiseforsikring

Alle reiseforsikringene vi har sett på tilknyttet kredittkort har en øvre aldersgrense når det kommer til ulykkesforsikring. De tilbyderne vi har sett på reduserer forsikringssummen for ulykke fra fylte 67 år på det laveste til fylte 75 år på det meste.

Reduksjoner på mellom 50 og 80 prosent av ordinær forsikringssum er normalt i disse tilfellene. For eksempel halverer Komplett sin ulykkesforsikring – fra 200 000 til 100 000 ved fylte 70 år. Nordea reduserer sin forsikringssum med 83,3 prosent: fra 600 000 til 100 000 kroner ved fylte 70 år.

Denne ulykkesforsikringen opphører totalt når en viss alder er nådd. I reiseforsikringene vi har sett på opphører den vanligvis mellom fylte 70 og fylte 80, avhengig av hvilken kredittkortleverandør du benytter.

I tabellen under har vi presentert en oversikt over når ulykkesforsikringen reduseres, når den opphører og når forsikringer som avbestilling, reisesyke og hjemtransport forsvinner. Trykk på bildet for større versjon.

tabell-ny2.jpg

Dette er de beste reiseforsikringene for deg over 70

Er du mellom 70 og 75 år, er det mye som tyder på at reiseforsikring gjennom kredittkort fra re:member, Komplett Bank, SpareBank 1 eller Nordea Privat passer for deg.

Er du over 75 år gammel, står du mellom to valg: reiseforsikring gjennom re:member eller DnB Grønt Kort. Ulykkesforsikringen opphører først ved fylte 80 år hos begge, og hos DnB har du garanti for avbestilling, reisesyke og hjemtransport livet ut – til forskjell fra alle andre leverandører vi har tatt for oss.

Interessert i Remember kredittkort? Les vår test og vurdering av kortet.

Remember scorer derimot høyt grunnet høy forsikringssum på 150 000 kroner ved ulykke (dødsfall/invaliditet), hvor DnB tilbyr 100 000 kroner. I tillegg har Remember gjennom sitt fordelsprogram Remember Reward gode tilbud og rabatter på reiseartikler og hotellopphold, for å nevne noe.

Er du over 80 år kan det derimot virke som om DnB Grønt Kort har de beste vilkårene for deg, på grunn av at forsikringen som nevnt ikke har noen øvre aldersgrense på reisesyke, avbestilling og hjemtransport.

NB: Både Remember og DnB Grønt Kort sine kredittkort er smarte å forsikre seg med før reise, men ved kontantuttak i utlandet er begge kortene relativt dyre. Da kan det lønne seg å ha med seg et kredittkort fra for eksempel Bank Norwegian på turen. Les mer om kredittkort på reise:

Skal du gjøre kontantuttak i utlandet? Velg riktig kredittkort!

Dette må du huske før du reiser:

 • Halvparten eller mer av reisen må være betalt med kredittkort for at forsikringen skal gjelde. Dette gjelder også for drivstoff dersom du tar deg en bilferie på kontinentet.

 • Reiseforsikringen varer vanligvis i 60-90 dager, avhengig av ditt kredittkort.

 • Om du reiser på ferie med åpen retur eller uten retur gjelder reiseforsikringen kun et begrenset antall dager.

 • Les gjennom vilkårene i reiseforsikringen før du legger ut på reise. Slik vet du i hvilke tilfeller forsikringen gjelder for deg.

Visste du om disse aldersbegrensningene i reiseforsikringene? Hva synes du om de?

 

 

 Mange kortforsikringer er også begrenset til selve reisen og bagage, og inkluderer ikke nødvendigvis sykdom, livsforsikring etc, som er nødvendigt i en helbredsforsikring. Sjekk vilkårene grundig! Ofte blir det billigere å dra hejm på besøk, men noen årsforikringer dekker sammenlagt et bestemt antal måneder om året, og ikke gjentatte 2mnd med besøk hjemme. Viktig  å ha styr på, om du plutselig trenger forsikringen din. Har selv vært ganske tilfreds med Bank Norwegian-kortet til reiseforsiking og bonusoppsparing. 

Hva med denne reiseforsikringen som thailandske myndigheter tilbyr, er det noen som har forsøkt den?

Betaler man for 1år er det  bare å ta et

"forsikringsrun" til et naboland, og man har da reiseforsikring for nye 2mnd.

Må da  være bedre enn ingenting, og

prisen er da vel heller ikke så ille.

 

http://thailandtrave...smthailand.org/

Refusjon fra forsikringen etter at min kone ble syk i London i september

 

Vil dekke nye flybilletter og hotell men ikke 100 GPB i ekstra drosjeutgifter.

 

Min kone fikk et allergianfall samme morgen som vi skulle forlate London og dra til Madrid. Det så vel mer dramatisk ut enn det var, men det ble ambulanse og videre til sykehus. Topp service og alt gikk fint, pluss at nødhjelp er gratis i England.

 

Men det begynte å bli kort om tid for å rekke flyet fra Gatchwick. Vi hadde planlagt å bruke tog men nå anbefalte sykehuset taxi. Antydet 60-70 GPB.

 

Ok, trafikken var håpløs og vi rakk ikke flyet og fikk ei drosjeregning på 180 puoud - etter rabatt. Vel, vi kom oss til Madrid samme kveld og alt gikk bra.

 

Min kone hadde reiseforsikring hos Muang Thai Insurance / Enjoy Travel. Jeg forfattet et brev til dem og forklarte hva som hendte. Vedlagt dokumentasjon av kostnadene, samt bilder som viste kona og ambulansepersonellet på hotellet, i ambulansen og fra sykehuset i en en seng hvor hun lå med pasienarbånd (m/nærbilde).  

 

Etter at brevet var leve forsikringen var kona var i kontakt med dem flere ganger. Omsider kom de frem til at de måtte ha dokumentasjon fra sykehuset. (De trodde kanskje vi løy om tiden og at vi ikke kunne fremskaffe dokumentasjon?)

 

Slike utfordringer liker jeg, og ei uke senere kunne kona overlevere sykehusets rapport.

 

I går fikk kona en delvis hyggelig telefon fra selskapet med beskjed om at de dekke flybillettene. De ville også dekke hotell vi vi måtte ha det, sa de.

 

At de vil dekke noe betyr at det har godtatt hendelsesforløpet!

 

Men drosja kunne de ikke dekke fordi den ikke var bestilt på forhånd!? Og det er her jeg ikke forstår logikken. Sykehuset ville de dekke, men det var jo gratis så de slapp det. Og alle ekstrautgifter videre var jo som følge av sykdommen og behandlingen. Så prøver de sukre tilbudet med å spørre om vi møtte ha hotell, i så fall ville de dekke det. De visste at vi ikke trngte hotell.

 

Ut fra min kjennskap til forsikring er det ikke uvanlig å dekke noe og håpe kunden blir fornøyd med det. Kona er jo fornøyd, men jeg som har betalt :smile: er ikke det, og har ikke tenkt gi meg med mindre AF sier jeg bør.

 

Er det noen som ut fra erfaring kan si om forsikringen burde dekke noe av drosjeregninga?

 

På forhånd takk

Siste fra ikke-asiarelatert

185 aktive bruker(e)

 • 179 gjester, 0 anonyme brukere

Statistikk

 • Tråder: 35259
 • Poster: 683788
 • Medlemmer: 10373
 • Nyeste medlem: topJub

Vennelisten

 • None of your friends are currently online

Kalender

Annonse

Aktuelle reisebrev

Annonse

Valutakurser, siste 365 dager

 SisteToppBunn
100 CNY 125.65 128.75 116.92
1 HKD 1.07 1.13 0.99
100 IDR 0.06 0.07 0.06
100 JPY 7.33 8.35 6.95
100 KRW 0.76 0.77 0.68
100 PHP 16.46 18.20 15.11
1 SGD 6.15 6.33 5.71
100 THB 25.46 25.50 22.92
100 TWD 27.68 28.78 25.44


Annonser